Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning

Vil du dygtiggøre dig inden for eksempelvis ledelse, administration, kommunikation eller projektledelse? Du kan her vælge mellem over 100 fag, som tages som fjernundervisning.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

Vælg mellem over 100 fag

På IBC kan du vælge mellem over 100 forskellige fag, som du tager som fjernundervisning. Fagene er e-læringskurser, der tages via IBC’s læringsportal med undervisningsmateriale udviklet af IBC. 

Kurserne er først og fremmest målrettet personer i beskæftigelse.
Er du ledig, bedes du kontakte en af vores vejledere om dine muligheder.

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores kursuskoordinator, som sammen med dig vil hjælpe dig med at finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau. Du kan tage kurset som fjernundervisning de dage, der passer dig.

Der vil være en tilmeldingsfrist på 24 arbejdstimer, fra du tilmelder dig, til du endelig kan starte.

Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som er godkendt af Undervisningsministeriet.

 

Her er et overblik over fagene:

FagNavnDageAMU-gebyr
20970 Lean i administrative funktioner 1 134
40001 Markedsanalyse i detail og handelserhvervet 3 402
40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 2 268
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 268
40007 Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen 2 268
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 268
40012 Personalejura i lønberegning 2 268
40013 Lønberegning og lønrapportering 2 268
40022 Effektive, individuelle brugerflader 1 200
40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 268
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 268
40366 Ansættelse af nye medarbejdere 1 134
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 134
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2 268
40383 Administrativ HR-støtte ved stress 1 134
40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning 2 268
40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 268
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 134
40407 Adm. håndtering af personalejuridiske formularer  1 134
40408 Formidling af information om personalejura 1 134
40446 Gennemførelse af personalesamtaler 3 600
40477 Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 2 268
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1 200
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1 200
40750 Præsentation af tal i regneark  1 200
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 134
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1 200
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 1 134
40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1 200
40804 Elektronisk korrektur med PDF 1 200
       
40995 Nye kunder via viral markedsføring 2 268
42833 Anerkendende ledelse 2 268
43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper  3 600
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 400
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 400
44346 Design og automatisering af regneark 2 400
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 200
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 200
44371 Jobrelateret brug af styresystem på PC 2 400
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 268
       
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 400
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 402
44478 Reklamationshåndtering 1 134
44633 Coaching som ledelsesværktøj 3 600
45350 Kundeservice i detailhandelen 2 268
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 134
45925 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen 1 134
45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 268
45953 E-markedsføring og reklameindsats 2 268
20974 Økonomisk styring af lageret 2 268
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 268
45961 Kreditorstyring 1 134
45962 Kontoplander og virksomhedens rapporteringsbehov 2 268
45963 Konteringsinstrukser 1 134
45964 Debitorstyring 2 268
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 268
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 268
45969 Daglig registrering i et økonomistyringssprogram 2 268
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 268
45973 Likviditets- og balancebudgettering 2 268
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2 400
45984 Organisationens strukturelle opbygning 1 200
45987 Projektudvikling og gennemførelse 2 400
45988 Projektorienteret arbejde 2 400
45989 Udarbejdelse af projektrapporter 2 400
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 3 402
46473 Styring af butikkens nøgletal 2 268
       
46798 Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 268
47073 Controlling af salgs- og debitorområdet 2 268
47189 Online kundeservice og -rådgivning 2 268
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1 200
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1 200
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 400
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10- fingersystem 3 600
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 400
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 268
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 268
47293 E-mail til jobbrug 2 400
47296 Kundeservice i administrative funktioner 1 134
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 134
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 268
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 268
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail 1 134
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 268
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 268
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 268
47472 Ledelse af innovationsprocesser 2 400
47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 268
47562 Valg af markedsføringskanal 2 268
47635 Salg og varer 15 2.010
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 400
48653 Håndtering af personoplysninger  2 400
49445 Projektledelse 3 600
49522 Anvendelse af ferieloven 2 268
49556 Anvendelse af sociale medier i virksomheden 3 402
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 600
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 3 400
49730 Mødeledelse 1 200
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 400
49733 Situationsbestemt ledelse 2 400
49734 Forandringsledelse 3 600
49770 Søg og anvend informationer internettet 1 200
49825 Oprette og anvende regneark 1 200
49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation 2 400

Kombinér fx fagene således:

Regneark - 5 dage
49826  Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346  Design og automatisering af regneark (2)
40748  Anvendelse af store datamængder i regneark (1)

Tekstbehandling - 5 dage
47217  Indskrivning og formatering af mindre tekster (2)
44354  Fletning af dokumenter til masseproduktion (1)
44350  Standardisering af virksomhedens dokumenter (1)
47214  Håndtering og strukturering af længere tekster (1)

Præsentation - 5 dage
44373  Anvendelse af præsentationsprogrammer (2)
44396  Præsentationsteknik i administrative funktioner (3)

Sociale medier i salg - 5 dage
47341  Sociale medier som kommunikationskanal i detail (1)
47562  Valg af markedsføringskanal (2)
40995  Nye kunder via viral markedsføring (2)

Salgsteknik og konflikthåndtering - 5 dage
40003  Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2)
40338  Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen (2)
45389  Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Kommunikation - 3 dage
47297  Kommunikation og feedback i administrativt arbejde (1)
47249  Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner (2)

Grundlæggende regnskab 30 dage 
45965 Placering af resultat- og balancekonti (2)
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2)
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2)
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (2)
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering (2)
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (2)
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (2)
45963 Konteringsinstrukser (1)
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsregnskabet (2)
40008 Årsafslutning af bogholderiet (2)
45964 Debitorstyring (2)
45958 Økonomisk styring af lageret (2)
45961 Kreditorstyring (1)
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (2)
Kundeservice - 5 dage

47296 - Kundeservice i administrative funktioner (1)
47189 - Online kundeservice og -rådgivning (2)
44478 - Reklamationshåndtering (1)
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Personligt salg - 5 dage
45350  Kundeservice i detailhandelen (2)
46472  Personligt salg - kundens behov og løsninger (3)

Grundlæggende detailhandel - 15 dage 
47635  Salg og varer (15)

Drift i detailhandel - 15 dage
47637  Konceptforståelse og drift i detailhandelen (15)

Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 dage
47729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage
49730 Mødeledelse 1 dag
49733 Situationsbestemt ledelse 2 dage
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale 2 dage
49734 Forandringsledelse 3 dage

Lean i administration - 2 dage
40370  Lean i administrative funktioner (1)
40371  Optimering ved 5S af den administrative funktion (1)

Projektlederens værktøjskasse - 5 dage
45988  Projektorienteret arbejde (2)
49445  Projektledelse (3)

Dit og virksomhedens udbytte

Når du øger dine kompetencer, øger du også din effektivitet og bliver dermed mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Fjernundervisning hjemmefra

Dette kursus er fjernundervisning. Det betyder, at du tager kurset som e-læringsundervisning online i eget tempo, og når det passer dig.

Du arbejder online med opgaver, tekster, lydfiler og videomateriale. Derudover er der vejledning tilgængelig online.

Målgruppe

Dine faglige forudsætninger kan være begynder, øvet eller ekspert.

Pris

DKK 755,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 134,-

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de hverdage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

2023:

Efterår

Fra og med den 14. august til og med den 20. december 2023.
(lukket uge 42)

2024:

Fra og med den 4. januar til og med den 26. juni 2024.
(lukket uge 7, uge 13, den 1/4, 9/5, 10/5, 20/5 og 5/6)

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

Evt. VEU-godtgørelse i 2024 afhænger af 3-partsforhandlingerne i efteråret 2023

 

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 755,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 134,- momsfrit.

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de hverdage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

2023:

Efterår

Fra og med den 14. august til og med den 20. december 2023.
(lukket uge 42)

2024:

Fra og med den 4. januar til og med den 26. juni 2024.
(lukket uge 7, uge 13, den 1/4, 9/5, 10/5, 20/5 og 5/6)

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

Evt. VEU-godtgørelse i 2024 afhænger af 3-partsforhandlingerne i efteråret 2023

 

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 755,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 134,- momsfrit.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.