Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning

Vil du dygtiggøre dig inden for eksempelvis ledelse, administration, kommunikation eller projektledelse? Du kan her vælge mellem over 100 fag, som tages som fjernundervisning.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

Vælg mellem over 100 fag

På IBC kan du vælge mellem over 100 forskellige fag, som du tager som fjernundervisning. Fagene er e-læringskurser, der tages via IBC’s læringsportal med undervisningsmateriale udviklet af IBC. 

Kurserne er først og fremmest målrettet personer i beskæftigelse.
Er du ledig, bedes du kontakte en af vores vejledere om dine muligheder.

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores kursuskoordinator, som sammen med dig vil hjælpe dig med at finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau. Du kan tage kurset som fjernundervisning de hverdage, der passer dig.

Der vil være en tilmeldingsfrist på 24 arbejdstimer, fra du tilmelder dig, til du endelig kan starte.
Selve fjernundervisningen foregår på hverdage i tidsrummet kl. 8.15 - 15.40, hvor du skal være aktiv.

Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som er godkendt af Undervisningsministeriet.

 

Her er et overblik over fagene:

FagNavnDageAMU-gebyr
20970 Lean i administrative funktioner 1 208
20971 Lean kortlægning af værdistrøm i administration 2 416
21096 Virksomhedens ESG rapportering 2 416
21058 Introduktion til virsomhedens klimaregnskab 1 208
21097 Virksomhedens klimaregnskab 2 416
21985 AI system til merkantile arbejdsopgaver 2 416
22127 Anvendelse af ferieloven 1 208
40001 Markedsanalyse i detail og handelserhvervet 3 624
40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 2 416
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 416
40007 Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen 2 416
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 416
40012 Personalejura i lønberegning 2 416
40013 Lønberegning og lønrapportering 2 416
40022 Effektive, individuelle brugerflader 1 208
40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 416
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 416
40366 Ansættelse af nye medarbejdere 1 208
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 208
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2 416
40383 Administrativ HR-støtte ved stress 1 208
40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning 2 416
40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 416
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 208
40407 Adm. håndtering af personalejuridiske formularer  1 208
40408 Formidling af information om personalejura 1 208
40446 Gennemførelse af personalesamtaler 3 624
40477 Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 2 416
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1 208
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1 208
40750 Præsentation af tal i regneark  1 208
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 208
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1 208
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 1 208
40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1 208
40782 Kortlægning og forebyggelse af sygefravær 2 416
40804 Elektronisk korrektur med PDF 1 208
40814 Søgemaskineoptimering af digital kommunikation 1 208
40995 Nye kunder via viral markedsføring 2 416
42833 Anerkendende ledelse 2 416
43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper  3 624
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 416
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 416
44346 Design og automatisering af regneark 2 416
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 208
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 208
44371 Jobrelateret brug af styresystem på PC 2 416
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 416
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 416
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 624
44478 Reklamationshåndtering 1 208
44633 Coaching som ledelsesværktøj 3 624
45350 Kundeservice i detailhandelen 2 416
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 2 416
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 208
45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 416
45953 E-markedsføring og reklameindsats 2 416
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 416
45961 Kreditorstyring 1 208
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 416
45963 Konteringsinstrukser 1 208
45964 Debitorstyring 2 416
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 416
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 416
45969 Daglig registrering i et økonomistyringssprogram 2 416
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 416
45973 Likviditets- og balancebudgettering 2 416
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2 416
45984 Organisationens strukturelle opbygning 1 208
45987 Projektudvikling og gennemførelse 2 416
45988 Projektorienteret arbejde 2 416
45989 Udarbejdelse af projektrapporter 2 416
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 3 624
46473 Styring af butikkens nøgletal 2 416
46798 Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 416
47073 Controlling af salgs- og debitorområdet 2 416
47189 Online kundeservice og -rådgivning 2 416
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1 208
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1 208
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 416
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10- fingersystem 3 624
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 416
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 416
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 416
47293 E-mail til jobbrug 2 416
47296 Kundeservice i administrative funktioner 1 208
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 208
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 416
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 416
47302 Virksomhedens sprogpolitik 1 208
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail 1 208
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 416
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 416
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 416
47472 Ledelse af innovationsprocesser 2 416
47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 416
47562 Valg af markedsføringskanal 2 416
47635 Salg og varer 15 3.120
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 416
48653 Håndtering af personoplysninger  2 416
49445 Projektledelse 3 624
49556 Anvendelse af sociale medier i virksomheden 3 624
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 624
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 416
49730 Mødeledelse 1 208
49731 Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser 3 624
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 416
49733 Situationsbestemt ledelse 2 416
49734 Forandringsledelse 3 624
49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere 3 624
49770 Søg og anvend informationer internettet 1 208
49825 Oprette og anvende regneark 1 208
49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation 2 416
49990 Introduktion til ESG og ESG rapportering 2 416

Kombinér fx fagene således:

Regneark - 5 dage
49826  Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346  Design og automatisering af regneark (2)
40748  Anvendelse af store datamængder i regneark (1)

Tekstbehandling - 5 dage
47217  Indskrivning og formatering af mindre tekster (2)
44354  Fletning af dokumenter til masseproduktion (1)
44350  Standardisering af virksomhedens dokumenter (1)
47214  Håndtering og strukturering af længere tekster (1)

Præsentation - 5 dage
44373  Anvendelse af præsentationsprogrammer (2)
44396  Præsentationsteknik i administrative funktioner (3)

Sociale medier i salg - 5 dage
47341  Sociale medier som kommunikationskanal i detail (1)
47562  Valg af markedsføringskanal (2)
40995  Nye kunder via viral markedsføring (2)

Salgsteknik og konflikthåndtering - 5 dage
40003  Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2)
40338  Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen (2)
45389  Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Kommunikation - 3 dage
47297  Kommunikation og feedback i administrativt arbejde (1)
47249  Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner (2)

Grundlæggende regnskab 28 dage 
49826 Anvende regneark til beregning og præsentation (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
45965 Placering af resultat- og balancekonti (2)
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2)
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2)
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (2)
45963 Konteringsinstrukser (1)
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering (2)
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (2)
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (2)
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (2)
45964 Debitorstyring (2)
45961 Kreditorstyring (1)
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsregnskabet (2)
40008 Årsafslutning af bogholderiet (2)

Den grundlæggende RPA-uddannelse 8 dage 
20971 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration (2)
49731 Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser (3)
49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere (3)


Klimaregnskab og ESG i praksis 7 dage 

21058-Introduktion til virksomhedens klimaregnskab (1)
49990-Introduktion til ESG og ESG-rapportering (2)
21097-Virksomhedens klimaregnskab (2)
21096-Virksomhedens ESG-rapportering (2)

Videregående administration 26 dage

49826-Anvendelse af regneark til beregning og præsentation (2)
44346-Design og automatisering af regneark (2)
40750-Præsentation af tal i regneark (1)
40754-Anvendelse af pivottabeller (1)
40748-Anvendelse af store datamængder i regneark (1)
48653-Håndtering af personoplysninger (2)
21985-AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal (2)
21058-Introduktion til virksomhedens klimaregnskab (1)
49990-Introduktion til ESG og ESG-rapportering (2)
21097-Virksomhedens klimaregnskab (2)
21096-Virksomhedens ESG-rapportering (2)
20971-Lean - kortlægning af værdistrøm i administration (2)
49731-Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser (3)
49755-Datahåndtering for administrative medarbejdere (3)
Kundeservice - 5 dage

47296 - Kundeservice i administrative funktioner (1)
47189 - Online kundeservice og -rådgivning (2)
44478 - Reklamationshåndtering (1)
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Personligt salg - 5 dage
45350  Kundeservice i detailhandelen (2)
46472  Personligt salg - kundens behov og løsninger (3)

Grundlæggende detailhandel - 15 dage 
47635  Salg og varer (15)

Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 dage
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage
49730 Mødeledelse 1 dag
49733 Situationsbestemt ledelse 2 dage
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale 2 dage
49734 Forandringsledelse 3 dage

Lean i administration - 2 dage
20970  Lean i administrative funktioner (1)
40371  Optimering ved 5S af den administrative funktion (1)

Projektlederens værktøjskasse - 5 dage
45988  Projektorienteret arbejde (2)
49445  Projektledelse (3)

Dit og virksomhedens udbytte

Når du øger dine kompetencer, øger du også din effektivitet og bliver dermed mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Fjernundervisning hjemmefra

Dette kursus er fjernundervisning. Det betyder, at du tager kurset som e-læringsundervisning online i eget tempo, og når det passer dig.

Du arbejder online med opgaver, tekster, lydfiler og videomateriale. Derudover er der vejledning tilgængelig online.

Målgruppe

Dine faglige forudsætninger kan være begynder, øvet eller ekspert.

Disse kurser henvender sig til dig som arbejder i eller ønsker at arbejde i den merkantile sektor

Pris

DKK 687,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 208,-

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de hverdage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

2024:

Fra og med den 4. januar til og med den 26. juni 2024.
(lukket uge 7, uge 13, den 1/4, 9/5, 10/5, 20/5 og 5/6)

Fra og med den 7. august til og med den 18. december 2024
(lukket uge 42)

 

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

 

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 687,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 208,- momsfrit. Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de hverdage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

2024:

Fra og med den 4. januar til og med den 26. juni 2024.
(lukket uge 7, uge 13, den 1/4, 9/5, 10/5, 20/5 og 5/6)

Fra og med den 7. august til og med den 18. december 2024
(lukket uge 42)

 

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

 

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 687,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 208,- momsfrit. Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.