Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning

Vil du dygtiggøre dig inden for eksempelvis ledelse, administration, kommunikation eller projektledelse? Du kan her vælge mellem over 100 fag, som tages som fjernundervisning.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

Vælg mellem over 100 fag

På IBC kan du vælge mellem over 100 forskellige fag, som du tager som fjernundervisning. Fagene er e-læringskurser, der tages via IBC’s læringsportal med undervisningsmateriale udviklet af IBC. 

Kurserne er først og fremmest målrettet personer i beskæftigelse.
Er du ledig, bedes du kontakte een af vores vejledere om dine muligheder.

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores kursuskoordinator, som sammen med dig vil hjælpe dig med at finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau. Du kan tage kurset som fjernundervisning de dage, der passer dig.

Der vil være en tilmeldingsfrist på 24 arbejdstimer, fra du tilmelder dig, til du endelig kan starte.

Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser, som er anerkendt af Undervisningsministeriet.

Her er et overblik over fagene:

FagNavnDageAMU-gebyr
40001 Markedsanalyse i detail og handelserhvervet 3 384
40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 2 256
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 256
40007 Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen 2 256
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 256
40012 Personalejura i lønberegning 2 256
40013 Lønberegning og lønrapportering 2 256
40022 Effektive, individuelle brugerflader 1 192
40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 256
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 256
40366 Ansættelse af nye medarbejdere 1 128
40370 Lean i administrative funktioner  - kun gyldig til 31/3 23 1 128
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 128
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2 256
40383 Administrativ HR-støtte ved stress 1 128
40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning 2 256
40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 256
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 128
40407 Adm. håndtering af personalejuridiske formularer  1 128
40408 Formidling af information om personalejura 1 128
40446 Gennemførelse af personalesamtaler 3 576
40477 Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 2 256
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1 192
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1 192
40750 Præsentation af tal i regneark  1 192
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 128
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1 192
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 1 128
40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1 192
40804 Elektronisk korrektur med PDF 1 192
       
40995 Nye kunder via viral markedsføring 2 256
42833 Anerkendende ledelse 2 256
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 384
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 384
44346 Design og automatisering af regneark 2 384
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 192
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 192
44371 Jobrelateret brug af styresystem på PC 2 384
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 256
       
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 384
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 384
44478 Reklamationshåndtering 1 128
44633 Coaching som ledelsesværktøj 3 576
45350 Kundeservice i detailhandelen 2 256
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 128
45925 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen 1 128
45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 256
45953 E-markedsføring og reklameindsats 2 256
45955 E-administration og betalingssystemer 2 256
45958 Økonomisk styring af lageret 2 256
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 256
45961 Kreditorstyring 1 128
45962 Kontoplander og virksomhedens rapporteringsbehov 2 256
45963 Konteringsinstrukser 1 128
45964 Debitorstyring 2 256
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 256
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 256
45969 Daglig registrering i et økonomistyringssprogram 2 256
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 256
45973 Likviditets- og balancebudgettering 2 256
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2 384
45984 Organisationens strukturelle opbygning 1 192
45987 Projektudvikling og gennemførelse 2 384
45988 Projektorienteret arbejde 2 384
45989 Udarbejdelse af projektrapporter 2 384
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 3 384
46473 Styring af butikkens nøgletal 2 256
       
46798 Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 256
47073 Controlling af salgs- og debitorområdet 2 256
47189 Online kundeservice og -rådgivning 2 256
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1 192
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1 192
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 384
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10- fingersystem 3 576
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 384
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 256
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 256
47293 E-mail til jobbrug 2 384
47296 Kundeservice i administrative funktioner 1 128
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 128
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 256
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 256
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail 1 128
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 256
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 256
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 256
47472 Ledelse af innovationsprocesser 2 384
47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 256
47562 Valg af markedsføringskanal 2 256
47635 Salg og varer 15 1.920
48318 Multikanalmarkedsføring - forretningsmodeller 3 384
48319 Multikanalmarkedsføring - anvendelse 3 384
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 384
48653 Håndtering af personoplysninger  2 384
49445 Projektledelse 3 576
49522 Anvendelse af ferieloven 2 256
49556 Anvendelse af sociale medier i virksomheden 3 384
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 576
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 3 384
49730 Mødeledelse 1 192
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 384
49733 Situationsbestemt ledelse 2 384
49734 Forandringsledelse 3 576 
49770 Søg og anvend informationer internettet 1 192
49825 Oprette og anvende regneark 1 192
49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation 2 384

Kombinér fx fagene således:

Regneark - 5 dage
47218  Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346  Design og automatisering af regneark (2)
40748  Anvendelse af store datamængder i regneark (1)

Tekstbehandling - 5 dage
47217  Indskrivning og formatering af mindre tekster (2)
44354  Fletning af dokumenter til masseproduktion (1)
44350  Standardisering af virksomhedens dokumenter (1)
47214  Håndtering og strukturering af længere tekster (1)

Præsentation - 5 dage
44373  Anvendelse af præsentationsprogrammer (2)
44396  Præsentationsteknik i administrative funktioner (3)

Sociale medier i salg - 5 dage
47341  Sociale medier som kommunikationskanal i detail (1)
47562  Valg af markedsføringskanal (2)
40995  Nye kunder via viral markedsføring (2)

Salgsteknik og konflikthåndtering - 5 dage
40003  Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2)
40338  Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen (2)
45389  Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Kommunikation - 3 dage
47297  Kommunikation og feedback i administrativt arbejde (1)
47249  Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner (2)

Grundlæggende regnskab 30 dage 
45965 Placering af resultat- og balancekonti (2)
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2)
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2)
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (2)
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering (2)
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (2)
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (2)
45963 Konteringsinstrukser (1)
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsregnskabet (2)
40008 Årsafslutning af bogholderiet (2)
45964 Debitorstyring (2)
45958 Økonomisk styring af lageret (2)
45961 Kreditorstyring (1)
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (2)
Kundeservice - 5 dage

47296 - Kundeservice i administrative funktioner (1)
47189 - Online kundeservice og -rådgivning (2)
44478 - Reklamationshåndtering (1)
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Personligt salg - 5 dage
45350  Kundeservice i detailhandelen (2)
46472  Personligt salg - kundens behov og løsninger (3)

Grundlæggende detailhandel - 15 dage 
47635  Salg og varer (15)

Drift i detailhandel - 15 dage
47637  Konceptforståelse og drift i detailhandelen (15)

Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 dage
47729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage
49730 Mødeledelse 1 dag
49733 Situationsbestemt ledelse 2 dage
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale 2 dage
49734 Forandringsledelse 3 dage

Lean i administration - 2 dage
40370  Lean i administrative funktioner (1)
40371  Optimering ved 5S af den administrative funktion (1)

Projektlederens værktøjskasse - 5 dage
45988  Projektorienteret arbejde (2)
49445  Projektledelse (3)

Dit og virksomhedens udbytte

Når du øger dine kompetencer, øger du også din effektivitet og bliver dermed mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Fjernundervisning hjemmefra

Dette kursus er fjernundervisning. Det betyder, at du tager kurset som e-læringsundervisning online i eget tempo, og når det passer dig.

Du arbejder online med opgaver, tekster, lydfiler og videomateriale. Derudover er der vejledning tilgængelig online.

Målgruppe

Dine faglige forudsætninger kan være begynder, øvet eller ekspert.

Pris

DKK 617,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 128,-

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de dage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

2022:

Fra og med den 8. august til og med den 21. december 2022.
(lukket i uge 42).

2023:

Fra og med den 4. januar til og med den 27. juni 2023.
(lukket uge 7, uge 14, 10/4, 5/5, 18/5, 19/5, 29/5, 5/6)

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

 

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 617,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 128,- momsfrit.

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et kursus, der tages som fjernundervisning, dvs. du arbejder hjemmefra med egen PC.
Du kan tage kurset på de dage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

2022:

Fra og med den 8. august til og med den 21. december 2022.
(lukket i uge 42).

2023:

Fra og med den 4. januar til og med den 27. juni 2023.
(lukket uge 7, uge 14, 10/4, 5/5, 18/5, 19/5, 29/5, 5/6)

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

 

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 617,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 128,- momsfrit.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.