Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning

Vil du dygtiggøre dig inden for eksempelvis ledelse, administration, kommunikation eller projektledelse? Du kan her vælge mellem over 100 fag, som tages som fjernundervisning.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

Vælg mellem over 100 fag

På IBC kan du vælge mellem over 100 forskellige fag, som du tager som fjernundervisning. Fagene er e-læringskurser, der tages via IBC’s læringsportal med undervisningsmateriale udviklet af IBC. 

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores kursuskoordinator, som sammen med dig vil hjælpe dig med at finde de helt rigtige fag på det rigtige niveau. Du kan tage kurset som fjernundervisning de dage, der passer dig.

Der vil være en tilmeldingsfrist på 24 arbejdstimer, fra du tilmelder dig, til du endelig kan starte.

Alle fag er arbejdsmarkedsuddannelser, som er anerkendt af Undervisningsministeriet.

Her er et overblik over fagene:

FagNavnDageAMU-gebyr
40001 Markedsanalyse i detail og handelserhvervet 3 378
40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 2 252
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 252
40007 Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen 2 252
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 252
40012 Personalejura i lønberegning 2 252
40013 Lønberegning og lønrapportering 2 252
40022 Effektive, individuelle brugerflader 1 190
40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 252
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 252
40366 Ansættelse af nye medarbejdere 1 126
40370 Lean i administrative funktioner 1 126
40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 126
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2 252
40383 Administrativ HR-støtte ved stress 1 126
40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning 2 252
40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 252
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 126
40407 Adm. håndtering af personalejuridiske formularer  1 126
40408 Formidling af information om personalejura 1 126
40446 Gennemførelse af personalesamtaler 3 570
40477 Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 2 252
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1 190
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1 190
40750 Præsentation af tal i regneark  1 190
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 126
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1 190
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 1 126
40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1 190
40776 Samarbejde om dokumenter 1 190
40804 Elektronisk korrektur med PDF 1 190
40814 Søgemaskineoptimering af digital kommunikation 1 190
40995 Nye kunder via viral markedsføring 2 252
42833 Anerkendende ledelse 2 252
44309 Udarbejdelse af årsregnskabet 2 252
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 380
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 380
44346 Design og automatisering af regneark 2 380
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 190
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 190
44371 Jobrelateret brug af styresystem på PC 2 380
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 252
       
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 380
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 378
44478 Reklamationshåndtering 1 126
44633 Coaching som ledelsesværktøj 3 570
45350 Kundeservice i detailhandelen 2 252
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 126
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer 2 252
45925 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen 1 126
45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 252
45953 E-markedsføring og reklameindsats 2 252
45955 E-administration og betalingssystemer 2 252
45958 Økonomisk styring af lageret 2 252
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 252
45961 Kreditorstyring 1 126
45962 Kontoplander og virksomhedens rapporteringsbehov 2 252
45963 Konteringsinstrukser 1 126
45964 Debitorstyring 2 252
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 252
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 252
45969 Daglig registrering i et økonomistyringssprogram 2 252
     
45973 Likviditets- og balancebudgettering 2 252
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2 380
45984 Organisationens strukturelle opbygning 1 190
45987 Projektudvikling og gennemførelse 2 380
45988 Projektorienteret arbejde 2 380
45989 Udarbejdelse af projektrapporter 2 380
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 3 378
46473 Styring af butikkens nøgletal 2 252
       
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 1 126
       
46798 Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 252
47073 Controlling af salgs- og debitorområdet 2 252
47189 Online kundeservice og -rådgivning 2 252
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1 190
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1 190
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 380
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10- fingersystem 3 570
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 380
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 380
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 252
47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 252
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 252
47293 E-mail til jobbrug 2 380
47296 Kundeservice i administrative funktioner 1 126
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 126
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 252
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning 2 252
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 252
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail 1 126
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 252
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 252
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 252
47472 Ledelse af innovationsprocesser 2 380
47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 252
47562 Valg af markedsføringskanal 2 252
47635 Salg og varer 15 1.890
47637 Konceptforståelse og drift i detailhandelen 15 1.890
48318 Multikanalmarkedsføring - forretningsmodeller 3 378
48319 Multikanalmarkedsføring - anvendelse 3 378
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 380
49445 Projektledelse 3 570
49522 Anvendelse af ferieloven 2 378
49556 Anvendelse af sociale medier i virksomheden 3 378
49728  Ledelse og det personlige lederskab 3 570
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 3 380
49730 Mødeledelse 1 190
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samaler 2 380
49733 Situationsbestemt ledelse 2 380
49734  Forandringsledelse 3 378 
49770 Søg og anvend informationer internettet 1 126

Kombinér fx fagene således:

Regneark - 5 dage
47218  Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346  Design og automatisering af regneark (2)
40748  Anvendelse af store datamængder i regneark (1)

Tekstbehandling - 5 dage
47217  Indskrivning og formatering af mindre tekster (2)
44354  Fletning af dokumenter til masseproduktion (1)
44350  Standardisering af virksomhedens dokumenter (1)
47214  Håndtering og strukturering af længere tekster (1)

Præsentation - 5 dage
44373  Anvendelse af præsentationsprogrammer (2)
44396  Præsentationsteknik i administrative funktioner (3)

Sociale medier i salg - 5 dage
47341  Sociale medier som kommunikationskanal i detail (1)
47562  Valg af markedsføringskanal (2)
40995  Nye kunder via viral markedsføring (2)

Salgsteknik og konflikthåndtering - 5 dage
40003  Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2)
40338  Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen (2)
45389  Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Kommunikation - 3 dage
47297  Kommunikation og feedback i administrativt arbejde (1)
47249  Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner (2)

Grundlæggende regnskab 30 dage 
45965 Placering af resultat- og balancekonti (2)
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2)
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2)
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (2)
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering (2)
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (2)
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (2)
45963 Konteringsinstrukser (1)
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2)
44346 Design og automatisering af regneark (2)
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsregnskabet (2)
40008 Årsafslutning af bogholderiet (2)
45964 Debitorstyring (2)
45958 Økonomisk styring af lageret (2)
45961 Kreditorstyring (1)
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (2)
Kundeservice - 5 dage

47296 - Kundeservice i administrative funktioner (1)
47189 - Online kundeservice og -rådgivning (2)
44478 - Reklamationshåndtering (1)
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen (1)

Personligt salg - 5 dage
45350  Kundeservice i detailhandelen (2)
46472  Personligt salg - kundens behov og løsninger (3)

Grundlæggende detailhandel - 15 dage 
47635  Salg og varer (15)

Drift i detailhandel - 15 dage
47637  Konceptforståelse og drift i detailhandelen (15)

Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 3 dage
47729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage
49730 Mødeledelse 1 dag
49733 Situationsbestemt ledelse 2 dage
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale 2 dage
49734 Forandringsledelse 3 dage

Lean i administration - 2 dage
40370  Lean i administrative funktioner (1)
40371  Optimering ved 5S af den administrative funktion (1)

Projektlederens værktøjskasse - 5 dage
45988  Projektorienteret arbejde (2)
49445  Projektledelse (3)

Dit og virksomhedens udbytte

Når du øger dine kompetencer, øger du også din effektivitet og bliver dermed mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Dine faglige forudsætninger kan være begynder, øvet eller ekspert.

Pris

DKK 728,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 93,-

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et e-læringskursus, der tages som fjernundervisning. Du kan tage kurset på de dage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

Efterår 2021:

Fra og med torsdag den 5. august til og med tirsdag den 21. december 2021
(Lukket i uge 42).

Forår 2022:

Fra og med torsdag den 6. januar til og med fredag den 24. juni 2022.
(der er lukket i uge 7, uge 15, 18/4, 13/5, 26/5, 27/5 og 6/6.

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

 

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 728,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 93,- momsfrit.

Vælg frit mellem over 100 fag som fjernundervisning, Online

Dette er et e-læringskursus, der tages som fjernundervisning. Du kan tage kurset på de dage, der passer dig. Der er fjernundervisning på følgende tidspunkter:

Mandag-fredag: Kl. 8.15 - 15.40

Der er mulighed for fjernundervisning  på nedenstående datoer:

Efterår 2021:

Fra og med torsdag den 5. august til og med tirsdag den 21. december 2021
(Lukket i uge 42).

Forår 2022:

Fra og med torsdag den 6. januar til og med fredag den 24. juni 2022.
(der er lukket i uge 7, uge 15, 18/4, 13/5, 26/5, 27/5 og 6/6.

Når du har reserveret din plads, bliver du kontaktet af vores koordinator, og vi finder en startdato, der passer dig.

Der skal som minimum gå 24 arbejdstimer fra tilmelding, til du kan starte på kurset.

 

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 728,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 93,- momsfrit.

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.