Godt at vide om AMU-prøver

På arbejdsmarkedsuddannelser afslutter du kurset med små quizzer, som hjælper dig med at få samlet op på det, du har lært i løbet af kurset.

Prøver på arbejdsmarkedsuddannelser minder lidt om små quizzer - dvs. der er typisk nogle spørgsmål, hvor du skal sætte kryds ud for det rigtige svar. Det er tanken, at alle, der har deltaget aktivt i undervisningen, bør bestå prøven. Har du ikke bestået en prøve, kan du uden problemer tage prøven om og få afsluttet kurset.

Hvordan kan et spørgsmål i en prøve typisk se ud?

Se nedenfor, hvordan et eksempel på et indledende spørgsmål til en prøve i brug af Word-tekstbehandling kan se ud:

Hvordan skal du åbne et eksisterende tekstdokument på din computer? Der er kun et rigtigt svar, og du skal sætte et kryds.

  1. Filer - åben fil (X for rigtigt svar)
  2. Filer - import fra 
  3. Filer - nyt dokument 
  4. Filer - del


Har du deltaget i undervisningen i Word-tekstbehandling, kan du uden problemer svare på ovenstående spørgsmål. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at du får alle svar rigtige, men ved de fleste prøver skal du blot have over halvdelen af svarene rigtige, for at du består prøven.

Hvordan kan en prøve typisk se ud?


Prøverne er tilpasset kurserne, derfor er de også vidt forskellige, men nedenstående kan give dig et indtryk af, hvordan en prøve typisk foregår.

Prøven er som regel en multiple choice-test. Det betyder, at du får ca. 20 spørgsmål, hvor du skal sætte krydser ud for de rigtige svar. Der er fire forskellige svarmuligheder til hvert spørgsmål. Du består typisk prøven, når du har over halvdelen af svarene rigtige.

Prøven kommer som afslutningen på et fag/kursus, og prøven varer ca. 30 minutter.

Løsningen af prøven skal være din egen. Du må ikke hjælpe de andre deltagere på kurset med at løse opgaven. 

Der gives ikke en karakter - prøven er enten bestået eller ikke bestået.

Godt at vide om prøver på arbejdsmarkedsuddannelser

Nedenfor er en række spørgsmål og svar på ting, der kan være godt at vide om prøver på arbejdsmarkedsuddannelser:

1. Alle, der deltager aktivt bør bestå prøven

Det er meningen, at alle, der har deltaget aktivt i undervisningen, skal kunne bestå prøven.


2. Du kan altid tage prøven om

Ønsker du at tage en prøve om, skal du blot aftale det med en af vores kursuskoordinatorer. Du kan tage prøven om på IBC i Kolding, Fredericia eller Aabenraa. 


3. Du må gerne anvende hjælpemidler til prøverne

Du må som regel anvende det skriftlige materiale, du har fået udleveret i undervisningen samt dine egne noter. Du må dog ikke benytte internettet til at finde svar til spørgmålene, og der kan godt være andre hjælpemidler, du ikke må benytte. Dette får du grundig instruktion i fra underviseren før selve prøven.


4. Din arbejdsgiver får ikke resultatet af din prøve

IBC sender ikke resultatet af prøven til din arbejdsgiver.

5. Hvad betyder det i praksis, hvis du ikke består prøven?

Består du ikke prøven, eller tager du ikke prøven, skal du være opmærksom på, at du ikke modtager et AMU-bevis efter endt kursus. 
Har du søgt midler via kompetencefonde, er der et krav om, at du skal fremvise bevis for at modtage støtte. I så fald kan du bede om et deltagerbevis, så du stadig kan modtage støtten.
Undlader du helt at tage prøven og forlader lokalet, vil du blive registreret som fraværende, hvilket ligesom for alt andet fravær vil betyde, at din godtgørelse vil blive reduceret med dit fravær.

Vil du vide mere?

Du finder mere information om prøver i arbejdsmarkedsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside

IBC tager forbehold for fejl i ovenstående. Dette er IBC’s vejledning for de mest almindelige spørgsmål. For at være sikker på at få de mest opdaterede og detaljerede svar, henviser vi til uvm.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.