Projektstyring i praksis

Et kursus for dig der skal deltage i projekter - du får viden om projektværktøjer, styring af projekter med IT og de faktorer, der sikrer et effektivt projekt med fremdrift og et godt samarbejde.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Som deltager i et projekt er det en fordel, at du har en forståelse for de basale projektværktøjer, der kan få projektet i mål - effektivt og med succes. 

Der er både fokus på IT værktøjerne, der sikrer den gode projektgennemførelse samt de omkringliggende elementer som kommunikation, samarbejde og mødestyring, der også er med til at sikre det gode projekt.

På kurset trænes du i projektmodeller, IT-værktøjet MS Project og analyser gennem gruppearbejde samt øvelser. Alt dette giver dig praktisk hands-on erfaring, når du skal deltage i et projekt på din arbejdsplads. Du lærer at forstå projektlederens analyse og beskrivelse af projektet, så du kan styrke projektets værdi ved at understøtte de relevante styringsværktøjer.

Du får desuden værktøjer til at udvikle samarbejdet i projektet i form af kommunikationsværktøjer, redskaber til udvikling af teamet og håndtering af konflikter.

På kurset lærer du bl.a. om:

 • Projekters faser, projektdefinition, tidslinjer og milepæle
 • Fastlæggelse af et projekts mål og succeskriterier
 • Brugen af projektværktøjer som f.eks. en interessentanalyse, en risikoanalyse og SWOT-analyse
 • Oprettelse af projekter og opgaver
 • Manuelt planlagte og automatisk planlagte opgaver
 • Afhængigheder mellem opgaver
 • Ressourcetildeling til at udføre opgaverne
 • Fremdrift og rapportering
 • At kommunikere effektivt i projektet
 • At få samarbejdet til at fungere
 • At sikre god og effektiv mødeafholdelse

Få et hurtigt overblik over forløbet

Vibeke Fisker og Kasper Rohde Skeldahl giver i videoen et hurtigt overblik over indholdet på Projektstyring i praksis. Under dit underviserteam her på siden kan du læse mere om de to eksperter i projektstyring.

Dit og virksomhedens udbytte

 • Du får viden om projektarbejdsformen og de tilhørende metoder og værktøjer
 • Du lærer at beskrive og styre et projekt i detaljer, og får indblik i, hvad det kræver at føre et projekt til dørs
 • Du får et habilt, bredt kendskab til projektstyringsværktøjet MS Project

 


 • Du får indblik i grundlæggende projektstyring fra idéfase til afrunding, og kan deltage i og understøtte projektstyringen i din virksomhed
 • Du får indsigt i de faktorer, der påvirker projektets fremdrift som kommunikation til teamet, ledelse og interessenter, teamudvikling og konflikthåndtering

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen er på 6 dage, indholdet af dagene uddybes yderligere her:

Dag 1-2: Projektværktøjer
Du lærer grundbegreberne indenfor projektstyring. Projektsproget, de værktøjer og modeller, der kan hjælpe med at planlægge, gennemføre, estimere og evaluere et projekt.

Dag 3-4: Projektstyring med IT
Du får et grundigt kendskab til MS Project og bred viden om centrale begreber. Du lærer effektivt at anvende programmet til dine projekter. Også når der sker ændringer i projektforløbet.

 


Dag 5-6: Projektteam, kommunikation og samarbejde
Du får indsigt i de betingelser, der skal være til stede for at et projektteam fungerer. Der arbejdes med Belbins teamroller, det højtydende team, kommunikation og konflikthåndtering.

Løbende gennem dagene vil der være cases, der giver mulighed for at arbejde konkret og praktisk med de lærte værktøjer, og modulerne bindes sammen af gennemgående opgaver, der fletter det lærte sammen.

Underviserteamet bag

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

"Jeg var vild med alt på kurset"

Majbrit E. Andersen

Projektkoordinator, Nyform

Kender du fornemmelsen af, at opgaverne på dit arbejde er blevet nogle andre end dem, der står i din ansættelseskontrakt?

Den fornemmelse kender mange projektledere, for de har ofte haft en anden funktion i en virksomhed, men er blevet involveret i ét spændende projekt, som er gået godt og siden er blevet til flere. Den pågældende er blevet projektleder uden at være opmærksom på det og uden at have en uddannelse i projektledelse.

”Jeg har været indkøber i Nyform i otte år, men ville gerne prøve noget andet. Derfor tog jeg stadig flere projektopgaver, men jeg var autodidakt og havde ikke teorien og værktøjerne til at drive de projekter. Jeg ville derfor gerne have en projektlederuddannelse,” fortæller 33-årige Majbrit E. Andersen, der er projektkoordinator i sportsudstyrskæden Nyform.

Den uddannelse fandt hun i form af ”Projektstyring i praksis" på IBC Kurser.

”Jeg var vild med alt på kurset. Jeg fik masser af værktøjer, relationer og netværk med andre kursister. Vores arbejdspladser var ganske vist meget forskellige i størrelser og brancher, men vores udfordringer ligner hinanden. Det første kursus var megen teori, mens det andet handlede om mennesker og praksis. Den kombination gør, at teori omsættes til projekternes virkelighed,” mener Majbrit E. Andersen.

Hun har både fået konkrete værktøjer og personlige indsigter med fra kurserne.

”Vi diskuterede blandt andet den svære overgang, hvor en projektleder afgiver projektet til drift. Det kan være svært at give slip, men det er en betingelse, der ligger i projektets natur. Jeg skal lære at give slip på et projekt, fordi det er kommet så vidt, at det skal være en etableret del af virksomheden. Konkret har jeg lært meget om SWOT-analyser og planlægningsskemaer med milepæle, som jeg benytter i mit daglige arbejde,” fortæller Majbrit E. Andersen.

Målgruppe

Kurset retter sig mod alle, der deltager i eller understøtter projektarbejde. Du deltager f.eks. i små eller større projekter, eller delprojekter i hverdagen. Måske har du en administrativ rolle, eller ansvar for IT styring i forbindelse med projektet. Du vil gerne have viden om, hvordan projektværktøjer kan understøtte gennemførelsen af vellykkede projekter. 

Hvis du selv er projektleder eller skal være projektleder, så anbefaler vi, at du tager kurset Grundlæggende projektledelse.

Kurset henvender sig til dig som arbejder i eller ønsker at arbejde i den merkantile sektor.

 

Pris

DKK 4062,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 1248,-

Praktisk info

Projektstyring i praksis strækker sig over 6 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Projektstyring i praksis, Kolding - 04/11/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding.

4. og 5. november
18 og 19. november
3. og 4. december

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 4062,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 1248,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

45987 Projektudvikling og gennemførelse 416
40343 Projektstyring med IT-værktøj 416
45988 Projektorienteret arbejde 416

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc 
1248


Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Projektstyring i praksis strækker sig over 6 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Projektstyring i praksis, Kolding - 04/11/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding.

4. og 5. november
18 og 19. november
3. og 4. december

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 4062,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 1248,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

45987 Projektudvikling og gennemførelse 416
40343 Projektstyring med IT-værktøj 416
45988 Projektorienteret arbejde 416

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc 
1248


Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.