Instruktøruddannelsen - PGU

Instruktøruddannelse er målrettet personale, som skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning til personale.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

På uddannelsen lærer du om

Du får viden, færdigheder og kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Formålet er en praksisnær uddannelse, som kobler grundlæggende læringsteori, voksenpædagogisk forståelse og instruktørhåndværket.

 
Godkendt af Beredskabsstyrelsen og adgangsgivende 

Uddannelsen er godkendt af Beredskabsstyrelsen, så du efterfølgende kan forsætte på de fagspecifikke uddannelser som f.eks. røgdykkerinstruktør, brandforløb og overtænding mv.

Du lærer om:

  • Afkodning og omsætning af læringsmål
  • Lektionsplanlægning og struktur
  • Evalueringsformer
  • Undervisningsmetoder
  • Instruktørteknik
  • Grundlæggende læringsteori
  • Didaktik, rammer og overvejelser
  • Pædagogiske principper

Uddannelsens indhold og opbygning bliver løbende finjusteret for at sikre, at du altid får den mest relevante og opdaterede viden.

Prøver i forløbet

Der gennemføres to prøver i forløbet. Kursisterne vurderes løbende i forhold til uddannelsens kompetencemål.

Afsluttende eksamen på instruktøruddannelsen

Instruktøruddannelsen afsluttes med en afprøvning i de kompetencer, som kursisten skal have opnået. Afprøvningen sker ved, at kursisterne gennemfører afholdelse af en forberedt lektion.

Lektionen observeres af en intern censor, som vurderer, om kursisten er bestået/ikke bestået. Vurderingen sker på baggrund af de for uddannelsen beskrevne kompetencemål.

Kursistens beståelse af uddannelsen er betinget for udstedelse af et uddannelsesbevis.

Dit udbytte

Efter forløbet kan du planlægge, gennemføre og evaluere kortere teoretiske og praktiske lektioner samt læringsaktiviteter ud fra givne læringsmål og deltagernes kompetencer.

Du lærer at anvende pædagogiske principper i samspil og sparring med andre instruktører.

Underviserteamet bag

Janne Krogh Svendsen

Chefkonsulent hos IBC

Janne er oprindeligt uddannet socialpædagog, og har mange års erfaring som leder af forskellige daginstitutioner og som tovholder for IBC's tidligere uddannelse Dig i Centrum (et forløb for unge voksne med særlige udfordringer). Her har hun primært beskæftiget sig med kognitive redskaber, coaching og konflikthåndtering samt positiv psykologi med fokus på den personlige udvikling.


Janne har været projektleder for et regionsprojekt i Region Syddanmark. Desuden har hun udarbejdet AMU prøver for SUS (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat). Derudover har hun et diplom i Erhvervspædagogik fra UC SYD, og har taget modulet coaching og konflikthåndtering fra IBA Erhvervsakademi i Kolding. Janne er certificeret i FinxS Extended DISC Basic 2020 ved HR Solutions ApS.


Janne har stort fokus på at skabe et trygt læringsmiljø for dig som kursist, hvor trivsel er i højsæde. Undervisningen er dialog- og praksisbaseret, fordi tryghedsskabende relationer skaber grobund for læring og udvikling, således at der skabes værdi for dig og virksomheden.

Målgruppe

Instruktøruddannelsen er for dig, der skal planlægge, gennemføre og evalurere undervisning til personale og enheder.

Pris

DKK 7103,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 3808,-

Praktisk info

Instruktøruddannelsen - PGU strækker sig over 7 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Instruktøruddannelsen - PGU, Kolding - 30/09/2024

Undervisningen foregår på IBC, Birkemosevej 1, Kolding.  Alle dage er fra kl. 08.15 til 15.40

Modul 1: 30. september - 2. oktober 2024
Modul 2: 21. oktober - 22. oktober 2024
Modul 3: 28. oktober - 29. oktober 2024

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 7103,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 3808,- momsfrit.

Følgende fag indgår i kurset:

Kurset er et AMU kursus indeholdende følgende fag:

40373- Sidemandsoplæring

44396- Præsentationsteknik i administrative funktioner

49732- Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Deltagere i AMU-målgruppen (ufaglærte/faglærte) kr. 2.436,00

Deltagere uden for AMU-målgruppen (med videregående uddannelse) kr. 5.731,25

Uddannelsens indhold og opbygning bliver løbende finjusteret for at sikre, at du altid får den mest relevante og opdaterede viden. Vær opmærksom på, at denne plan ikke er endelig, da der vil forekomme ændringer i både fag og pris.

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Instruktøruddannelsen - PGU strækker sig over 7 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Instruktøruddannelsen - PGU, Kolding - 30/09/2024

Undervisningen foregår på IBC, Birkemosevej 1, Kolding.  Alle dage er fra kl. 08.15 til 15.40

Modul 1: 30. september - 2. oktober 2024
Modul 2: 21. oktober - 22. oktober 2024
Modul 3: 28. oktober - 29. oktober 2024

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 7103,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 3808,- momsfrit.

Følgende fag indgår i kurset:

Kurset er et AMU kursus indeholdende følgende fag:

40373- Sidemandsoplæring

44396- Præsentationsteknik i administrative funktioner

49732- Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Deltagere i AMU-målgruppen (ufaglærte/faglærte) kr. 2.436,00

Deltagere uden for AMU-målgruppen (med videregående uddannelse) kr. 5.731,25

Uddannelsens indhold og opbygning bliver løbende finjusteret for at sikre, at du altid får den mest relevante og opdaterede viden. Vær opmærksom på, at denne plan ikke er endelig, da der vil forekomme ændringer i både fag og pris.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.