Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde

Vil du være med til at sætte ekstra fokus på den daglige trivsel og igangsætte initiativer, der kan øge arbejdsglæden blandt dig og dine kolleger?
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Du får værktøjer til god kommunikation og samarbejde. Du lærer, hvordan du kan skabe gode relationer mellem dine kolleger samt positiv gejst og glæde på trods af en travl hverdag.

Du kommer til at arbejde med de små indsatser i hverdagen, der er med til at skabe arbejdsglæde og trivsel og gøre din arbejdsplads endnu bedre. Derudover bliver du klædt på til, hvordan I håndterer forandringer. 

På kurset får du også viden om nudgning, og hvordan nudging kan ændre adfærd blandt dine kolleger. 

Temaerne på kurset tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever på din arbejdsplads. Der er rig mulighed for at netværke med de andre kursister og høre om, hvordan de arbejder med trivsel og arbejdsglæde.

Du får viden om:

 • Arbejdsglæde
 • Positiv psykologi 
 • Kommunikation 
 • Samarbejde
 • Robusthed
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Relationers betydning
 • Kropssprog og sprogets betydning
 • Konflikthåndtering
 • Sundhed og motion
 • Nudging
 • Anerkendende tilgang
 • Forandringers betydning
 • Psykisk arbejdsmiljø / social kapital
 • Motivation af kolleger

 

En underviser fortæller

Hør Vibeke Fisker, underviser ved IBC Kurser, fortælle om udbyttet ved at tage uddannelsen som trivselsambassadør.

 

Dit udbytte og virksomhedens udbytte

Du får indsigt i faktorer, der er væsentlige for at sikre trivsel og arbejdsglæde. Du lærer, hvordan du med små indsatser og initiativer kan være med til at skabe en arbejdsplads med mere fokus på trivsel. Personligt lærer du at stå i spidsen for initiativer for dine kolleger, du lærer og får sparring fra dine medkursister om, hvordan forskellige tiltag kan sættes i værk.

Du får indsigt i de mange faktorer, der har indflydelse på arbejdsmiljøet og får ved hjælp af små teoretiske oplæg indsigt i og redskaber til at omsætte den nye viden i din hverdag - til gavn for dig selv, dine kolleger og hele virksomheden.

 

 • Medarbejdere, der tager initiativer og har mentalt overskud
 • Medarbejdere, der selv løser udfordringer og konflikter
 • Et konstruktivt bindeled mellem ledelse og medarbejdere
 • Medarbejdere, der tager initiativ til fælles aktiviteter som fx motion og biografture
 • Medarbejdere, der bidrager og tager ansvar for egen trivsel

Efter forløbet vil din virksomhed have øget fokus på trivsel og arbejdsglæde. Flere studier har vist, at et godt arbejdsmiljø giver øget produktivitet, og du vil dermed, udover medarbejdere der trives, opleve øget effektivitet.

 

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen til trivselsambassadør gør dig og dine kollegaer glade. Du får små tips, tricks og konkrette værkstøjer til at skabe en arbejdsplads med glade kolleger. Du får viden om relationers betydning, hvorfor det er så vigtigt at kende sine kolleger, hvad skal det til for at være en god kollega på din arbejdsplads? Du undersøger på din egen arbejdsplads, hvad der skal til for at højne trivsel, måske er der for nyligt lavet et medarbejdertilfredhedsundersøgelse, der kan hjælpe dig, eller måske skal du hjem og spørge dine kolleger.

Kurset klæder dig på til rollen som ambassadør, hvad er dit ansvar, og hvordan du samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanter og din leder. Du får oplæg om aktiviteter. der styrker sammenholdet, samarbejdet og gør, at du og dine kolleger hver dag møder engageret på arbejde.

Du bliver inspireret til at arbejde med begreber som sundhed, motivation og arbejdsglæde. Begreber, der alle i undersøgelser har vist øget arbejdsglæde, tilfredse kolleger, medarbejdere og dermed tilfredse brugere/kunder.

Derfor arbejder du på den ene af undervisningsdagene med adfærdsdesign og nudging, hvor gæsteunderviser og specialist i nudging, Jens Balle, vil gøre dig klogere på, hvordan adfærdsdesign og nudging kan skabe trivsel på arbejdspladsen. Vi mennesker er nemlig ikke altid så rationelle, når vi træffer beslutninger. Det kan du bruge i trivselsarbejdet, hvis du forstår at tale til de skjulte psykologiske mekanismer hos dine kolleger.

På denne undervisningsdag lærer du blandt andet at nudge dig selv og dine kolleger til at få sundere vaner, mere arbejdsglæde og trivsel. Du får en indføring i principperne bag nudging og adfærdsdesign, ligesom du får et indblik i de vigtigste adfærdsprincipper. Principper og værktøjer du får gennemgået via eksempler og cases, så du lærer at arbejde med dem.

Her får du viden om:
- adfærdsvidenskab og de typiske tankemønstre vi bruger i dagligdagen
- hvordan mennesker træffer beslutninger, og hvordan du kan hjælpe dem til at træffe de rigtige
- adfærdsdesign og nudging
- hvilke værktøjer du kan bruge til at arbejde med nudging.

Rent praktisk forløber kurset over 4 måneder. På den måde kan du imellem undervisningsdagene komme hjem og afprøve dine tiltag og ideer, du får i hele forløbet - også ud over de planlagte dage. Derudover får du mulighed for sparring med konsulenten fra IBC, gæsteunderviseren og med de andre kursusdeltagere, som du får et godt netværk med.

Underviserteamet bag

Jens Balle

Førende ekspert i adfærdsdesign og forfatter til "Hulemænd i habitter".

Nudgingekspert Jens Balle har siden 2006 holdt foredrag om nudging og adfærdsdesign under overskriften "Hulemænd i habitter". En overskrift, der også er titlen på hans bog om adfærdsdesign. Jens har mere end 30 års erfaring med kommunikation og succesfuld branding. Derudover underviser han på IBC i adfærdsdesign og nudging på Social Media Manager, Digital Marketing Manager og på uddannelsen Adfærdsdesign og nudging. På Digital Marketing Manager underviser Jens i psykologien i konvertereingsoptimering og usability, og på Social Media Manager underviser Jens i psykologiske tips og tricks, der gør dine opslag på sociale medier umulige at ignorere og lette at forstå.

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

"IBC er et godt sted at være og et godt sted at lære med søde og kompetente undervisere samt dejlige omgivelser. Undervisningen var spændende, og jeg fik bare lyst til at lære mere. "

Dorte Staub Svensson

Easyfood Orkla

Trivsel har altid været noget, som jeg har vægtet højt, og jeg havde brug for at få kufferten fyldt op med nye input. IBC er et godt sted at være og et godt sted at lære med søde og kompetente undervisere samt dejlige omgivelser. Undervisningen var spændende, og jeg fik bare lyst til at lære mere. Undervisningen blev løbende tilrettelagt specielt til os, da vi hver især kom med forskellige udfordringer. Det var også dejligt at være i grupper og lære af andres erfaringer. Jeg vil helt sikkert anbefale uddannelsen til andre. Jeg har fået nye kompetencer, som kan bruges både i og uden for mit job.

Du får en bog om adfærdsdesign

På Trivselsambassadør - fokus på arbejdsglæde får du bogen "Hulemænd i habitter", der er skrevet af underviseren Jens Balle.

Bogen giver dig indsigt i, hvordan vi som mennesker træffer beslutninger, da vi tit er dårlige til at tage beslutninger, fordi vi lader os påvirke på vej mod beslutningen. Ofte helt uden at vi ved det. Med denne bog får du indblik i de fejl, vi ofte begår, ligesom du får input til, hvordan du kan undgå dem.

nudge kursus jens balle

Målgruppe

Kurset er for dig, der er interesseret i trivsel og arbejdsmiljø. Du er måske tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant (AMR), teamleder, eller måske passioneret leder eller medarbejder med engagement og lyst til at tage et medansvar for trivslen på din arbejdsplads.

Kurset kan også tages som supplerende arbejdsmiljøuddannelse for dig, der har taget den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Pris

DKK 8895,- ekskl. moms

Praktisk info

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 26/08/2024

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

26. august 2024
23. september 2024
21. oktober 2024
18. november 2024

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 13/01/2025

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

13. januar 2025
03. februar 2025
17. marts 2025
03. april 2025

Virkomhedskurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 26/08/2024

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

26. august 2024
23. september 2024
21. oktober 2024
18. november 2024

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 13/01/2025

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

13. januar 2025
03. februar 2025
17. marts 2025
03. april 2025

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.