Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde

Vil du være med til at sætte ekstra fokus på den daglige trivsel og igangsætte initiativer, der kan øge arbejdsglæden blandt dig og dine kolleger?
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Du får viden om, hvordan nudging, relationer, social kapital m.v. giver større trivsel på din arbejdsplads.

Du kommer til at skabe de gode relationer mellem kolleger og at skabe positiv gejst og glæde på trods af en travl hverdag. Vi giver dig redskaberne til at gøre din arbejdsplads til et godt sted at være. Du får de små initiativer, det giver et godt samarbejde mellem din leder og dine kolleger, det som gør din arbejdsplads endnu bedre og skaber arbejdsglæde.

Du får viden og værktøjer om:

 • arbejdsglæde
 • positiv psykologi 
 • robusthed
 • trivsel og arbejdsmiljø
 • relationers betydning
 • kropssprog og sprogets betydning
 • konflikthåndtering
 • sundhed og motion
 • nudging
 • anerkendende tilgang
 • forandringers betydning
 • psykisk arbejdsmiljø / social kapital
 • motivation af kolleger.

 

En underviser fortæller

Hør Vibeke Fisker, underviser ved IBC Kurser, fortælle om udbyttet ved at tage uddannelsen som trivselsambassadør.

 

Dit udbytte og virksomhedens udbytte

Du får indsigt i faktorer, der er væsentlige for at sikre trivsel og arbejdsglæde. Du lærer, hvordan du med små indsatser og initiativer kan være med til at skabe en arbejdsplads med mere fokus på trivsel. Personligt lærer du at stå i spidsen for initiativer for dine kolleger, du lærer og får sparring fra dine medkursister om, hvordan forskellige tiltag kan sættes i værk.

Du får indsigt i de mange faktorer, der har indflydelse på arbejdsmiljøet og får ved hjælp af små teoretiske oplæg indsigt i og redskaber til at omsætte den nye viden i din hverdag - til gavn for dig selv, dine kolleger og hele virksomheden.

 

 • Medarbejdere, der tager initiativer og har mentalt overskud
 • Medarbejdere, der selv løser udfordringer og konflikter
 • Et konstruktivt bindeled mellem ledelse og medarbejdere
 • Medarbejdere, der tager initiativ til fælles aktiviteter som fx motion og biografture
 • Medarbejdere, der bidrager og tager ansvar for egen trivsel

Efter forløbet vil din virksomhed have øget fokus på trivsel og arbejdsglæde. Flere studier har vist, at et godt arbejdsmiljø giver øget produktivitet, og du vil dermed, udover medarbejdere der trives, opleve øget effektivitet.

 

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen til trivselsambassadør gør dig og dine kollegaer glade. Du får små tips, tricks og konkrette værkstøjer til at skabe en arbejdsplads med glade kolleger. Du får viden om relationers betydning, hvorfor det er så vigtigt at kende sine kolleger, hvad skal det til for at være en god kollega på din arbejdsplads? Du undersøger på din egen arbejdsplads, hvad der skal til for at højne trivsel, måske er der for nyligt lavet et medarbejdertilfredhedsundersøgelse, der kan hjælpe dig, eller måske skal du hjem og spørge dine kolleger.

Kurset klæder dig på til rollen som ambassadør, hvad er dit ansvar, og hvordan du samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanter og din leder. Du får oplæg om aktiviteter. der styrker sammenholdet, samarbejdet og gør, at du og dine kolleger hver dag møder engageret på arbejde.

Du bliver inspireret til at arbejde med begreber som sundhed, motivation og arbejdsglæde. Begreber, der alle i undersøgelser har vist øget arbejdsglæde, tilfredse kolleger, medarbejdere og dermed tilfredse brugere/kunder.

Derfor arbejder du på den ene af undervisningsdagene med adfærdsdesign og nudging, hvor gæsteunderviser og specialist i nudging, Jens Balle, vil gøre dig klogere på, hvordan adfærdsdesign og nudging kan skabe trivsel på arbejdspladsen. Vi mennesker er nemlig ikke altid så rationelle, når vi træffer beslutninger. Det kan du bruge i trivselsarbejdet, hvis du forstår at tale til de skjulte psykologiske mekanismer hos dine kolleger.

På denne undervisningsdag lærer du blandt andet at nudge dig selv og dine kolleger til at få sundere vaner, mere arbejdsglæde og trivsel. Du får en indføring i principperne bag nudging og adfærdsdesign, ligesom du får et indblik i de vigtigste adfærdsprincipper. Principper og værktøjer du får gennemgået via eksempler og cases, så du lærer at arbejde med dem.

Her får du viden om:
- adfærdsvidenskab og de typiske tankemønstre vi bruger i dagligdagen
- hvordan mennesker træffer beslutninger, og hvordan du kan hjælpe dem til at træffe de rigtige
- adfærdsdesign og nudging
- hvilke værktøjer du kan bruge til at arbejde med nudging.

Rent praktisk forløber kurset over 4 måneder. På den måde kan du imellem undervisningsdagene komme hjem og afprøve dine tiltag og ideer, du får i hele forløbet - også ud over de planlagte dage. Derudover får du mulighed for sparring med konsulenten fra IBC, gæsteunderviseren og med de andre kursusdeltagere, som du får et godt netværk med.

Underviserteamet bag

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

Jens Balle

Førende ekspert i adfærdsdesign og forfatter til "Hulemænd i habitter".

Siden 2006 har Jens blogget og holdt foredrag om adfærdsøkonomi under overskriften "Hulemænd i habitter". En overskrift, der også er titlen på hans bog om adfærdsøkonomi, som netop er udkommet i en ny udgave.

Jens har mere end 30 års erfaring med kommunikation om de finansielle markeder og produkter. Kommunikation, der har ført til succesfuld lancering af en række finansielle produkter og branding af udbyderne.

Det var netop arbejdet med kunderne i den finansielle verden, der vakte Jens' interesse for adfærdsøkonomi. For hvorfor agerer kunder så irrationelt og træffer dårlige beslutninger, når markederne laver udsving?

Jagten efter svaret på det spørgsmål førte til Jens’ store interesse for adfærdsøkonomi. For mens økonomer tager udgangspunkt i, at vi mennesker foretager rationelle beslutninger, ved psykologer godt, at vi blot er irrationelle mennesker. Og i spændingsfeltet mellem økonomer og psykologer finder man adfærdsøkonomien og teorierne bag adfærdsdesign og nudging.

Du får en bog om adfærdsdesign

På Adfærdsdesign og nudging får du bogen "Hulemænd i habitter", der er skrevet af underviseren Jens Balle.

Bogen giver dig indsigt i, hvordan vi som mennesker træffer beslutninger, da vi tit er dårlige til at tage beslutninger, fordi vi lader os påvirke på vej mod beslutningen. Ofte helt uden at vi ved det. Med denne bog får du indblik i de fejl, vi ofte begår, ligesom du får input til, hvordan du kan undgå dem.

nudge kursus jens balle

Målgruppe

Kurset er for dig, der er interesseret i trivsel og arbejdsmiljø. Du er måske tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant (AMR), teamleder, eller måske passioneret leder eller medarbejder med engagement og lyst til at tage et medansvar for trivslen på din arbejdsplads.

Kurset kan også tages som supplerende arbejdsmiljøuddannelse for dig, der har taget den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Pris

DKK 7900,- ekskl. moms

Praktisk info

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde strækker sig over4 undervisningsdag(e), og udbydes iKolding

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 09/02/2022

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

09. februar 2022
28. februar 2022
23. marts 2022
20. april 2022

Firmakurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Rammerne på denne fabrik er kunst, plantevægge, fugle og rislende vand. 

Andre lokationer

IBC Esbjerg
Stormgade 200
6700 Esbjerg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - Tønder
Plantagevej 35
6270 Tønder

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - København
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K

Vis adresse på Google maps

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde strækker sig over4 undervisningsdag(e), og udbydes iKolding

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 09/02/2022

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

09. februar 2022
28. februar 2022
23. marts 2022
20. april 2022

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.