Videregående ledelse

Lær ledelse på taktisk og strategisk niveau - gennem organisationsudvikling, team-ledelse, selvledelse, strategi, innovation og forandringsledelse

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Du får redskaber og kompetencer til at lede på taktisk niveau, og hvordan du som leder kan tage ansvar og hånd om projekter, processer, forhandlinger, organisationsudvikling, innovation og medarbejdernes udvikling.

Du kommer til at arbejde med strukturerne i organisationen, forståelsen af lederrollen som den bærende kraft for at arbejde taktisk og sammenhængende med mennesker, så du strategisk og innovativt kan arbejde med team- og medarbejderudvikling.

Derudover lærer du at styre alle de projekter, der er en del af din hverdag som leder, og du arbejder med, og får kompetencer til at stå i forhandlinger, og kommer til at træne dine færdigheder på kurset.

Helt konkret lærer du om:

  • Teamledelse og teamkultur 

  • Projektledelse for ledere

  • Ledelse af forandring og innovationsprocesser
  • Lederens forhandlingsteknik

  • Organisationsstrategi - mission, vision og værdier og medarbejdernes kompetenceudvikling

Underviserteamet fortæller

Hør Hans Anker Meier og Vibeke Fisker, chefkonsulenter ved IBC, fortælle om udbyttet ved at deltage på programmet Videregående ledelse.

Dit og virksomhedens udbytte

Du får redskaber til at arbejde med den interne kommunikation vha. coachingteknikker og modeller for konflikthåndtering. Du trænes i den værdiskabende samtale og aktivitet, som både kan anvendes forebyggende og til at løse konkrete situationer.

Efter forløbet vil din virksomhed – sandsynligvis – fremstå mere fokuseret, mere troværdig og være godt på vej til at stige i værdi.

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen er på 14 dage - opdelt i 6 moduler af 2-3 dage, og du tager uddannelsen over ca. et halvt år. Det giver dig mulighed for at prøve det lærte af i praksis inden næste modul. 

Første modul – teamledelse og teamkultur

At få et team til at yde det optimale kræver indsigt, energi og viljen til at ville. Det stiller store krav til dig som leder. Du skal kunne motivere og skabe et team, der selv tager ansvar, måske endda et selvstyrende team. Du skal kende tegn på det dysfunktionelle team og vide, hvordan det håndteres.
På modulet om teamledelse lærer du at skabe de optimale rammer for dit team og sammensætte dit team, så I kan opnå de bedste resultater.

Andet modul – Projektledelse for ledere

Som leder kommer du til at stå i spidsen for både mindre og større projekter. På de tre dage med projektledelse arbejder du med alle faserne i et projekt med afsæt i din egen hverdag. Dette uanset om du arbejder med større projekter, eller hverdagens projekter og processer. Du får konkrete og anvendelige værktøjer, du kan gå hjem og bruge med det samme.

Tredje modul – ledelse af forandring og innovationsprocesser

Som leder står du i spidsen for udvikling og forandringer. På dette modul får du færdighederne til at anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser. Du lærer desuden forskellige metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger, og hvordan du som leder skaber mening med forandringer, og motiverer medarbejderne.

Fjerde modul – lederens forhandlingsteknik

Som leder står du i mange situationer, der kræver forhandling. Forhandlinger med medarbejdere om løn og vilkår, eller forhandlinger med leverandører og interessenter samt forhandlinger med ledelsen omkring rammer og ressourcer. På fjerde modul lærer du at identificere og analysere dit forhandlingsrum og din modparts interesser, samt hvordan du planlægger en optimal forhandlingsstrategi. Du får opbygget færdigheder i forskellige samtale-, spørge- og lytteteknikker, og du bliver bevidst om din foretrukne forhandlingsstil og kan observere modpartens reaktionsmønstre og agere ift. dem.

Femte modul – Organisationsstrategi - mission, vision og værdier og medarbejdernes kompetenceudvikling

Lær at forstå, hvordan din organisation er opbygget. Hvor mange lag er der i organisationen, og hvilken betydning har det for dit ledelsesrum? Hvordan bruges mission, vision og strategi, og hvordan skal du i din lederrolle omsætte det til hverdagens handlinger? Du lærer overordnet om, hvordan du er en del af organisationen.

Du arbejder også med at fastholde de gode medarbejdere og sikre, at de hele tiden udvikler sig, og er på højde med eller foran udviklingen i markedet og samfundet generelt.
Du lærer om kompetenceudviklingsmetoder, så du kan bidrage til sikring af sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og medarbejdernes individuelle udviklingsbehov. Du arbejder med MUS-samtalen, og får værktøjer, der giver dig overblik over medarbejdernes kompetencer, styrker og det aktuelle kompetencebehov.
Modulet afrundes med et tilbageblik på hele forløbet, og binder viden fra de seks moduler sammen.

Underviserteamet bag

Kim Starcke

Konsulent hos IBC

Kim Starcke har arbejdet i flere af Danmarks største modekoncerner. Blandt andet Bestseller, hvor han har erfaring inden for ledelse, salg, butiksdrift og økonomi. Derudover har Kim været selvstændig med egen detailvirksomhed og har mange års erfaring specielt inden for butiksdrift, medarbejderudvikling, trivsel og arbejdsglæde. Kim har desuden arbejdet som salgsleder på flere markeder i Europa.

Kim skaber resultater og bruger sin erfaring inden for detailhandel og ledelse i sin undervisning, hvor han krydrer undervisningen med praktiske eksempler og metoder fra erhvervslivet.

Kim er certificeret i Extended DISC. Herudover har han en lederuddannelse gennem interne kurser hos Bestseller og DK Company.

Paw Hoff Jørgensen

Chefkonsulent hos IBC

Paw Hoff Jørgensen er en erfaren underviser med en baggrund inden for teknisk uddannelse og voksenundervisning. Han har en uddannelse som eksportingeniør fra DTU.

Med mange års undervisningserfaring for kunder som Mærsk og Ewii har Paw bidraget til kompetenceudvikling.

Paw har undervist på forskellige niveauer bla. inden for IT-værktøjer og projektledelse. Hans engagement strækker sig ud over traditionel undervisning, da han i øjeblikket bestrider rollen som afdelingsleder for SIMU Learning, en afdeling under IBC, der fokuserer på udvikling af it-undervisningsmateriale.

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

Hans Anker Meier

Konsulent hos IBC

Anker Meier har arbejdet i COOP Danmark som konsulent inden for ledelse, salg, butiksdrift og økonomi på COOP’s kursuscenter. Anker har været projekterleder på tværs af COOP, specielt inden for butiksdrift, medarbejderudvikling, trivsel og arbejdsglæde. Han har desuden arbejdet som driftsrådgiver og senere salgschef i Dagli’ Brugsen-kæden.

Anker skaber resultater hos IBCs samarbejdspartnere, og det sker med anerkendende og værdibaseret ledelse, hvor kursisterne blomstrer og får selvtillid undervejs i uddannelsen. Anker bruger sin erfaring inden for detailhandel og ledelse i sin undervisning, og han krydrer undervisningen med praktiske eksempler og metoder fra erhvervslivet.

Anker er Merkonom i regnskab og butiksdrift, fuld akademiuddannelse i ledelse. Certificeret i Prince2, MBTI, DISC og Garuda Testsystem og lange Ledelsesforløb i COOP-regi.

 

Michael Christiansen

Chefkonsulent hos IBC

Michael er uddannet eksportteknikker, cert. coach, diplom i erhvervspædagogik og Master i Business Administration(MBA). Desuden er han uddannet i LEAN og Six Sigma(BB). Michael herudover er certificeret i DiSC og MBTI.

Michael har solid erfaring som selvstændig HR- og optimeringskonsulent. Som undervisnings- og proceskonsulent har han bred erfaring inden for HR- og ledelse, leadership, innovation og skræddersyede virksomhedsforløb. Michael har løst en lang række kundeopgaver for bl.a. Danfoss, Linak, Ecco, LM Wind Power (Kina og Indien), Glud & Marstrand og Arla.

"Jeg har fået brugbare værktøjer til at styre og lede forandringer."

Brian Hjortkjær

Team Leader, DB Schenker Rail Scandinavia i Taulov

”Jeg har fået brugbare værktøjer til at lede og styre forandringer, som der er mange af i en international transportvirksomhed som DB Schenker.

Jeg har også trænet forhandlingsteknik og innovationsledelse, som jeg i hverdagen benytter til at holde processer på sporet og skabe kontinuerlig udvikling af virksomheden,” fortæller Brian Hjortkjær.

Du får 6 hæfter om ledelse

Som deltager vil du på hvert modul få udleveret et hæfte, der er fyldt med indsigter om ledelse. Disse hæfter udgør ikke blot en del af undervisningen, men de er også et effektivt arbejdsredskab, som du kan drage nytte af, når du kommer hjem fra kurset. De er værdifulde, når du skal omsætte din nyerhvervede viden til praktisk anvendelse i din virksomhed

Mini MBA Ledelse

Målgruppe

Du kan deltage på kurset uanset, om du er leder eller ej, og uanset om du har erfaring med ledelse eller ej. 
En stilling som leder vil dog gøre dig nemmere i stand til at omsætte det lærte i hverdagen.

Dette kursus henvender sig til dig som arbejder med eller som ønsker at arbejde med ledelse.

Pris

DKK 9060,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 2912,-

Praktisk info

Videregående ledelse strækker sig over 14 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding,Aabenraa

Videregående ledelse, Kolding - 02/09/2024

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:

Modul 1 - fag 43573 : 2. - 4. september  
Modul 2 - fag 49445: 30. september - 2. oktober 
Modul 3 - fag 47472: 28. - 29. oktober 
Modul 4 - fag 43575: 18. - 20. november 
Modul 5 - fag 45984: 9. december
Modul 6 - fag 49444: 10. - 11. december 

Videregående ledelse, Kolding - 13/01/2025

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:

Modul 1 - fag 43573 : 13. - 15. januar  
Modul 2 - fag 49445: 24. - 26. februar
Modul 3 - fag 47472: 24. - 25. marts
Modul 4 - fag 43575: 28. - 30. april 
Modul 5 - fag 45984: 12. maj
Modul 6 - fag 49444: 13. - 14. maj

Videregående ledelse, Aabenraa - 20/01/2025

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:

Modul 1 - fag 43573: 20. - 22. januar  
Modul 2 - fag 49445: 24. - 26. februar
Modul 3 - fag 47472: 24. - 25. marts
Modul 4 - fag 43575: 28. - 30. april 
Modul 5 - fag 45984: 12. maj
Modul 6 - fag 49444: 13. - 14. maj

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 9060,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 2912,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper DKK 624
49445 Projektledelse DKK 624
45984 Organisationens strukturelle opbygning DKK 208
47472 Ledelse af innovationsprocesser DKK 416
43575 Lederens forhandlingsteknik DKK 624
49444 Lederens redskaber til kompetenceudvikling DKK 416

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 2912

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Uddannelse skal være en oplevelse

Oplev vores smukke uddannelsested i Aabenraa.

Videregående ledelse strækker sig over 14 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding,Aabenraa

Videregående ledelse, Kolding - 02/09/2024

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:

Modul 1 - fag 43573 : 2. - 4. september  
Modul 2 - fag 49445: 30. september - 2. oktober 
Modul 3 - fag 47472: 28. - 29. oktober 
Modul 4 - fag 43575: 18. - 20. november 
Modul 5 - fag 45984: 9. december
Modul 6 - fag 49444: 10. - 11. december 

Videregående ledelse, Kolding - 13/01/2025

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:

Modul 1 - fag 43573 : 13. - 15. januar  
Modul 2 - fag 49445: 24. - 26. februar
Modul 3 - fag 47472: 24. - 25. marts
Modul 4 - fag 43575: 28. - 30. april 
Modul 5 - fag 45984: 12. maj
Modul 6 - fag 49444: 13. - 14. maj

Videregående ledelse, Aabenraa - 20/01/2025

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:

Modul 1 - fag 43573: 20. - 22. januar  
Modul 2 - fag 49445: 24. - 26. februar
Modul 3 - fag 47472: 24. - 25. marts
Modul 4 - fag 43575: 28. - 30. april 
Modul 5 - fag 45984: 12. maj
Modul 6 - fag 49444: 13. - 14. maj

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 9060,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 2912,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper DKK 624
49445 Projektledelse DKK 624
45984 Organisationens strukturelle opbygning DKK 208
47472 Ledelse af innovationsprocesser DKK 416
43575 Lederens forhandlingsteknik DKK 624
49444 Lederens redskaber til kompetenceudvikling DKK 416

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 2912

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.