Den grundlæggende lederuddannelse

JOBRETTET UDDANNELSE: Du får værktøjer til god ledelse, du lærer at lede situationsbestemt og byde ind i ledelsessammenhænge. IBC udbyder uddannelsen i Vejle, Kolding og Aabenraa.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Med den grundlæggende lederuddannelse får du en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor du lærer at håndtere og facilitere dagligdagens ledelsesopgaver. Du arbejder med situationsbestemt ledelse, god kommunikation som ledelsesværktøj og synlig ledelse i organisationen.

 • Lederstile og ledelsesmetoder
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Konflikthåndtering i praksis
 • Planlægning og uddelegering
 • Grundlæggende ledelsesredskaber
 • Synlig ledelse og motivation
 • Din personlige lederstil
 • Coaching og personlig udvikling
 • Motivation

En underviser fortæller

Hør Janne Krogh Svendsen, chefkonsulent ved IBC Kurser, fortælle om udbyttet ved at deltage på programmet Den grundlæggende lederuddannelse.

 

Dit og virksomhedens udbytte

God ledelse er lig med god planlægning og endnu bedre kommunikation. På Den grundlæggende lederuddannelse lærer du om forskellige lederstile, du får værktøjer og metoder til både din personlige planlægning og til uddelegering af arbejdsopgaver. Med dette lederkursus får du også kendskab til arbejdet med coaching og personlig udvikling, så du gennem synlig ledelse kan motivere dine medarbejdere, håndtere konflikter og tage de svære samtaler i virksomheden.

Underviserteamet bag

Janne Krogh Svendsen

Chefkonsulent hos IBC

Janne er oprindeligt uddannet socialpædagog, og har mange års erfaring som leder af forskellige daginstitutioner og som tovholder for IBC's tidligere uddannelse Dig i Centrum (et forløb for unge voksne med særlige udfordringer). Her har hun primært beskæftiget sig med kognitive redskaber, coaching og konflikthåndtering samt positiv psykologi med fokus på den personlige udvikling.


Janne har været projektleder for et regionsprojekt i Region Syddanmark. Desuden har hun udarbejdet AMU prøver for SUS (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat). Derudover har hun et diplom i Erhvervspædagogik fra UC SYD, og har taget modulet coaching og konflikthåndtering fra IBA Erhvervsakademi i Kolding. Janne er certificeret i FinxS Extended DISC Basic 2020 ved HR Solutions ApS.


Janne har stort fokus på at skabe et trygt læringsmiljø for dig som kursist, hvor trivsel er i højsæde. Undervisningen er dialog- og praksisbaseret, fordi tryghedsskabende relationer skaber grobund for læring og udvikling, således at der skabes værdi for dig og virksomheden.

Michael Christiansen

Chefkonsulent hos IBC

Michael er uddannet eksportteknikker, cert. coach, diplom i erhvervspædagogik og Master i Business Administration(MBA). Desuden er han uddannet i LEAN og Six Sigma(BB). Michael herudover er certificeret i DiSC og MBTI.

Michael har solid erfaring som selvstændig HR- og optimeringskonsulent. Som undervisnings- og proceskonsulent har han bred erfaring inden for HR- og ledelse, leadership, innovation og skræddersyede virksomhedsforløb. Michael har løst en lang række kundeopgaver for bl.a. Danfoss, Linak, Ecco, LM Wind Power (Kina og Indien), Glud & Marstrand og Arla.

Peter Skovager

Peter Skovager er cand.mag og har akademiuddannelsen i Forandringsledelse og Lean Ledelse i Praksis.

Derudover er han certificeret i hhv. DISC fra Thomas International, Belbins teamroller, Garuda og Myers Briggs Type Indicator. Peter har stået for kompetenceudvikling i en række danske industrivirksomheder - med fokus på Lean, ledelse, konflikthåndtering og kommunikation.

Han har erfaring med forretningsudvikling og ledelse i forbindelse med opstart af virksomheder, herunder Lean Startup, forretningsanalyse, projektorganisation og leverandør- og økonomistyring.

Peter er frivillig i Marinehjemmeværnet, hvor han sejler som navigatør og befalingsmand som en del af beredskabet i de danske farvande.

"Jeg tankede ny viden om HR og coaching og blev opdateret på ledelse."

John Andreasen

Faglig leder, statslig arbejdsplads

Hvis du vil skifte spor eller sætte skub i karrieren, kan uddannelse være den nødvendige olie til at sætte maskineriet i gang.

John Andresen har været statsansat i mange år. Han har været faglig leder i en årrække, men er efter tre års orlov nu atter menig medarbejder.

”Jeg tog kurserne på IBC, fordi jeg gerne vil have en lederstilling i det private erhvervsliv eller i kommunalt regi, hvor jeg kan motivere medarbejdere og få indflydelse på virksomhedens udvikling,” siger 50-årige John Andresen, der bor i Haderslev.

I foråret tog han på eget initiativ fire kurser på IBC: ”Grundlæggende ledelse”, ”Videregående Ledelse”, ”Grunduddannelsen i HR” og ”Grunduddannelsen i Coaching.”

”Jeg fik tanket en masse ny viden om HR og coaching, som var nyt for mig. Desuden fik jeg repeteret og opdateret min viden om ledelse og ledelsesformer. Den viden vil jeg meget gerne omsætte i virkeligheden,” siger John Andresen.

Kurset var blandt andet med til at give ham smag for at skifte til det private erhvervsliv, fordi han arbejdede sammen med medkursister fra LEGO, Siemens, LM Wind Power og andre virksomheder.

”Kurset cirkulerede om vi kursisters og undervisernes egne erfaringer og eksempler, i stedet for at vi bare skulle læse side 8 til 9 i en bog og så repetere det læste på klassen eller ved tavlen. Mødet med de andre kursister og indblikket i deres virksomheder var et stort plus ved kurset. Jeg lærte meget ved at høre, hvordan for eksempel LEGO benytter HR og coaching. De konkrete værktøjer og teorierne tager jeg med. Desuden gav kurset mig gode kontakter, som jeg håber at kunne benytte på sigt,” fortæller John Andresen.

98% er tilfredse eller overvejende tilfredse med uddannelsen 

Det fremgår af evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse, som er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut. 

 • 98% af de adspurgte er tilfredse eller overvejende tilfredse
 • 63 procent er blevet mere innovative
 • 81 procent er blevet bedre til at gennemføre forandringer

Du kan finde hele undersøgen hos Danmarks Evalueringsinstitut.

download 1

Målgruppe

Den grundlæggende lederuddannelse er for dig, som er ny i din ledende funktion eller er kommende leder, og som gerne vil lære mere om de forskellige aspekter af god ledelse. Uddannelsen er også for dig, som er en erfaren leder, men endnu ikke har fået taget en uddannelse i ledelse.

Pris

DKK 8882,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 2800,-

Praktisk info

Den grundlæggende lederuddannelse strækker sig over 14 undervisningsdag(e), og udbydes i Vejle,Kolding,Aabenraa

Den grundlæggende lederuddannelse, Vejle - 15/01/2024

Der er undervisning i Vejle på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 15.- 17. januar 2024
Modul 2 - fag 49729 - 19.-20. februar 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 18.-19. marts 2024
Modul 4 - fag 49733 - 15.-16. april 2024
Modul 5 - fag 49732 - 13.-14. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 10.-12. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 15/01/2024

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 15.- 17. januar 2024
Modul 2 - fag 49729 - 19.-20. februar 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 18.-19. marts 2024
Modul 4 - fag 49733 - 15.-16. april 2024
Modul 5 - fag 49732 - 13.-14. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 10.-12. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Aabenraa - 20/02/2024

Der er undervisning i Aabenraa på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 20.-22. februar 2024
Modul 2 - fag 49729 - 6.-7. marts 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 2.-3. april 2024
Modul 4 - fag 49733 - 29.-30. april 2024
Modul 5 - fag 49732 - 22.-23. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 10.-12. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 11/03/2024

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 11.-13. marts 2024
Modul 2 - fag 49729 - 2.-3. april 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 22.-23. april 2024
Modul 4 - fag 49733 - 6.-7. maj 2024
Modul 5 - fag 49732 - 27.-28. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 17.-19. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Vejle - 11/03/2024

Der er undervisning i Vejle på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 11.-13. marts 2024
Modul 2 - fag 49729 - 2.-3. april 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 22.-23. april 2024
Modul 4 - fag 49733 - 6.-7. maj 2024
Modul 5 - fag 49732 - 27.-28. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 17.-19. juni 2024

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 8882,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 2800,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

49728 Ledelse og det personlige lederskab DKK 600
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj DKK 400
49730 Mødeledelse DKK 200
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler DKK 400
49733 Situationsbestemt ledelse DKK 400
49734 Forandringsledelse DKK 600
49441 Arbejdsmiljøledelse DKK 200

Samlet pris for Grundlæggende lederuddannelse
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 2.800

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Uddannelse skal være en oplevelse

Oplev vores smukke uddannelsested i Aabenraa.

Den grundlæggende lederuddannelse strækker sig over 14 undervisningsdag(e), og udbydes i Vejle,Kolding,Aabenraa

Den grundlæggende lederuddannelse, Vejle - 15/01/2024

Der er undervisning i Vejle på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 15.- 17. januar 2024
Modul 2 - fag 49729 - 19.-20. februar 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 18.-19. marts 2024
Modul 4 - fag 49733 - 15.-16. april 2024
Modul 5 - fag 49732 - 13.-14. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 10.-12. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 15/01/2024

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 15.- 17. januar 2024
Modul 2 - fag 49729 - 19.-20. februar 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 18.-19. marts 2024
Modul 4 - fag 49733 - 15.-16. april 2024
Modul 5 - fag 49732 - 13.-14. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 10.-12. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Aabenraa - 20/02/2024

Der er undervisning i Aabenraa på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 20.-22. februar 2024
Modul 2 - fag 49729 - 6.-7. marts 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 2.-3. april 2024
Modul 4 - fag 49733 - 29.-30. april 2024
Modul 5 - fag 49732 - 22.-23. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 10.-12. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 11/03/2024

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 11.-13. marts 2024
Modul 2 - fag 49729 - 2.-3. april 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 22.-23. april 2024
Modul 4 - fag 49733 - 6.-7. maj 2024
Modul 5 - fag 49732 - 27.-28. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 17.-19. juni 2024

Den grundlæggende lederuddannelse, Vejle - 11/03/2024

Der er undervisning i Vejle på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 49728 - 11.-13. marts 2024
Modul 2 - fag 49729 - 2.-3. april 2024
Modul 3 - fag 49730/49441 - 22.-23. april 2024
Modul 4 - fag 49733 - 6.-7. maj 2024
Modul 5 - fag 49732 - 27.-28. maj 2024
Modul 6 - fag 49734 - 17.-19. juni 2024

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 8882,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 2800,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

49728 Ledelse og det personlige lederskab DKK 600
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj DKK 400
49730 Mødeledelse DKK 200
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler DKK 400
49733 Situationsbestemt ledelse DKK 400
49734 Forandringsledelse DKK 600
49441 Arbejdsmiljøledelse DKK 200

Samlet pris for Grundlæggende lederuddannelse
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 2.800

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.