Den grundlæggende lederuddannelse

Du bliver bedre til at kommunikere med forskellige mennesker, lede situationsbestemt og byde ind i ledelsessammenhænge. Du får konkrete værktøjer, der gør at du lærer din lederstil at kende.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC i Kolding, Fredericia, Sønderborg, Tønder eller Aabenraa.

Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Med den grundlæggende lederuddannelse får du en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor du lærer at håndtere og facilitere dagligdagens ledelsesopgaver. Du arbejder med situationsbestemt ledelse, god kommunikation som ledelsesværktøj og synlig ledelse i organisationen.

 • Lederstile og ledelsesmetoder
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Konflikthåndtering i praksis
 • Planlægning og uddelegering
 • Grundlæggende ledelsesredskaber
 • Synlig ledelse og motivation
 • Din personlige lederstil
 • Coaching og personlig udvikling
 • Motivation

En underviser fortæller

Hør Janne Krogh Svendsen, chefkonsulent ved IBC Kurser, fortælle om udbyttet ved at deltage på programmet Den grundlæggende lederuddannelse.

 

Dit og virksomhedens udbytte

God ledelse er lig med god planlægning og endnu bedre kommunikation. På Den grundlæggende lederuddannelse lærer du om forskellige lederstile, du får værktøjer og metoder til både din personlige planlægning og til uddelegering af arbejdsopgaver. Med dette lederkursus får du også kendskab til arbejdet med coaching og personlig udvikling, så du gennem synlig ledelse kan motivere dine medarbejdere, håndtere konflikter og tage de svære samtaler i virksomheden.

Underviserteamet bag

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en diplom i ledelse og senest en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra CBS.

Hun har arbejdet som leder i sundhedsvæsenet med fokus på kvalitetssikring, udvikling og projekter. 

Vibeke er specialist i strategi, forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling, og hun lægger vægt på koblingen mellem teorierne og den praktiske ledelsesgerning.

Anders Nielsen

Chefkonsulent hos IBC

Anders er cand.mag i kommunikation og certificeret coach. Derudover har han en række andre certificeringer i DISC (PPA), TEAMS og TEIQ (emotionel intelligens) fra Thomas International, Belbins teamroller, Insights Discovery adfærdsprofiler samt Extended DISC. 

Anders har i mange år arbejdet som leder i flere større internationale virksomheder, udover sin egen rådgivningsvirksomhed, med fokus på salg, ledelse og kommunikation. 

Han er specialist i personlig udvikling og læring hos både ledere og medarbejdere, strategisk kompetenceudvikling i samarbejde med ledelse og HR på kundesiden samt design af virksomhedstilpassede forløb. Anders har gennem årene løst opgaver for blandt andet YouSee, GLS, PostNord, Easyfood, Caverion, ALDI og Danske Speditører (DASP).   

Anders gør meget ud af, at undervisningen bliver personligt og brænder for forankring af værktøjer og processer. Hans personlige passion er at gøre værktøjer anvendelige i praksis, og fokus er derfor i lige så stor grad på den personlige og mentale del.

Se video med Anders her.

 

Janne Krogh Svendsen

Chefkonsulent hos IBC

Janne er oprindeligt uddannet socialpædagog og har mange års erfaring som leder af forskellige daginstitutioner og som chefkonsulent for IBC's tidligere uddannelse, Dig i Centrum (et forløb for unge med særlige udfordringer), hvor hun primært har beskæftiget sig med kognitive redskaber, coaching og konflikthåndtering samt positiv psykologi med fokus på den personlige udvikling. 

Derudover har Janne en diplom i erhvervspædagogik fra UC SYD og har taget modulet coaching og konflikthåndtering fra IBA Erhvervsakademi i Kolding.

Janne har stor fokus på at skabe et trygt læringsmiljø for dig som kursist, hvor trivsel er i højsæde. Undervisningen er dialog- og praksisbaseret, fordi tryghedsskabende realtioner skaber grobund for læring og udvikling, således at der skabes værdi for dig og virksomheden.  

Michael Christiansen

Chefkonsulent hos IBC

Michael er uddannet eksportteknikker, cert. coach, diplom i erhvervspædagogik og Master i Business Administration(MBA). Desuden er han uddannet i LEAN og Six Sigma(BB). Michael herudover er certificeret i DiSC og MBTI.

Michael har solid erfaring som selvstændig HR- og optimeringskonsulent. Som undervisnings- og proceskonsulent har han bred erfaring inden for HR- og ledelse, leadership, innovation og skræddersyede virksomhedsforløb. Michael har løst en lang række kundeopgaver for bl.a. Danfoss, Linak, Ecco, LM Wind Power (Kina og Indien), Glud & Marstrand og Arla.

"Jeg tankede ny viden om HR og coaching og blev opdateret på ledelse."

John Andreasen

Faglig leder, statslig arbejdsplads

Hvis du vil skifte spor eller sætte skub i karrieren, kan uddannelse være den nødvendige olie til at sætte maskineriet i gang.

John Andresen har været statsansat i mange år. Han har været faglig leder i en årrække, men er efter tre års orlov nu atter menig medarbejder.

”Jeg tog kurserne på IBC, fordi jeg gerne vil have en lederstilling i det private erhvervsliv eller i kommunalt regi, hvor jeg kan motivere medarbejdere og få indflydelse på virksomhedens udvikling,” siger 50-årige John Andresen, der bor i Haderslev.

I foråret tog han på eget initiativ fire kurser på IBC: ”Grundlæggende ledelse”, ”Videregående Ledelse”, ”Grunduddannelsen i HR” og ”Grunduddannelsen i Coaching.”

”Jeg fik tanket en masse ny viden om HR og coaching, som var nyt for mig. Desuden fik jeg repeteret og opdateret min viden om ledelse og ledelsesformer. Den viden vil jeg meget gerne omsætte i virkeligheden,” siger John Andresen.

Kurset var blandt andet med til at give ham smag for at skifte til det private erhvervsliv, fordi han arbejdede sammen med medkursister fra LEGO, Siemens, LM Wind Power og andre virksomheder.

”Kurset cirkulerede om vi kursisters og undervisernes egne erfaringer og eksempler, i stedet for at vi bare skulle læse side 8 til 9 i en bog og så repetere det læste på klassen eller ved tavlen. Mødet med de andre kursister og indblikket i deres virksomheder var et stort plus ved kurset. Jeg lærte meget ved at høre, hvordan for eksempel LEGO benytter HR og coaching. De konkrete værktøjer og teorierne tager jeg med. Desuden gav kurset mig gode kontakter, som jeg håber at kunne benytte på sigt,” fortæller John Andresen.

98% er tilfredse eller overvejende tilfredse med uddannelsen 

Det fremgår af evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse, som er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut. 

 • 98% af de adspurgte er tilfredse eller overvejende tilfredse
 • 63 procent er blevet mere innovative
 • 81 procent er blevet bedre til at gennemføre forandringer

Du kan finde hele undersøgen hos Danmarks Evalueringsinstitut.

download 1

Målgruppe

Den grundlæggende lederuddannelse er for dig, som er ny i din ledende funktion eller er kommende leder, og som gerne vil lære mere om de forskellige aspekter af god ledelse. Uddannelsen er også for dig, som er en erfaren leder, men endnu ikke har fået taget en uddannelse i ledelse.

Pris

DKK 8354,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 2632,-

Praktisk info

Den grundlæggende lederuddannelse strækker sig over 14 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding, Fredericia, Aabenraa

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 28/09/2020

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 28.-30. september
Modul 2 - fag 47751 -  19.-20. oktober
Modul 3 - fag 47754+49441 - 2.-3. november
Modul 4 - fag 47755 - 16.-17. november
Modul 5 - fag 47752 - 30. november - 1. december 
Modul 6 - fag 47750 -  14.-16. december

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 18/01/2021

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 18.-20. januar
Modul 2 - fag 47751 -  8.-9. februar
Modul 3 - fag 47754+49441 - 1.-2. marts
Modul 4 - fag 47755 - 22.-23. marts
Modul 5 - fag 47752 - 12 - 13. april 
Modul 6 - fag 47750 -  3.-5. maj

Den grundlæggende lederuddannelse, Fredericia - 18/01/2021

Der er undervisning i Fredericia på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 18.-20. januar
Modul 2 - fag 47751 -  8.-9. februar
Modul 3 - fag 47754+49441 - 1.-2. marts
Modul 4 - fag 47755 - 22.-23. marts
Modul 5 - fag 47752 - 12 - 13. april 
Modul 6 - fag 47750 -  3.-5. maj

Den grundlæggende lederuddannelse, Aabenraa - 22/02/2021

Der er undervisning i Aabenraa på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 22.-24. februar
Modul 2 - fag 47751 -  15.-16. marts
Modul 3 - fag 47754+49441 - 6.-7. april
Modul 4 - fag 47755 - 26.-27. april
Modul 5 - fag 47752 - 17.-18. maj
Modul 6 - fag 47750 -  14.-16. juni

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 08/03/2021

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 8.-10. marts
Modul 2 - fag 47751 -  24.-25. marts
Modul 3 - fag 47754+49441 - 19.-20. april
Modul 4 - fag 47755 - 10.-11. maj
Modul 5 - fag 47752 - 25 - 26. maj
Modul 6 - fag 47750 -  21.-23. juni

Den grundlæggende lederuddannelse, Fredericia - 08/03/2021

Der er undervisning i Fredericia på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 8.-10. marts
Modul 2 - fag 47751 -  24.-25. marts
Modul 3 - fag 47754+49441 - 19.-20. april
Modul 4 - fag 47755 - 10.-11. maj
Modul 5 - fag 47752 - 25 - 26. maj
Modul 6 - fag 47750 -  21.-23. juni

Firmakurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 8354,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 2632,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse DKK 564
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj DKK 376
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler DKK 376
47753 Ledelse og samarbejde DKK 564
47754 Mødeledelse DKK 188
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse DKK 376
49441 Arbejdsmiljøledelse DKK 188

Samlet pris for Grundlæggende lederuddannelse
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 2.632

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Rammerne på denne fabrik er kunst, plantevægge, fugle og rislende vand. 

Uddannelse skal være en oplevelse

Oplev vores smukke uddannelsested i Fredericia.

Uddannelse skal være en oplevelse

Oplev vores smukke uddannelsested i Aabenraa.

Andre lokationer

IBC Esbjerg
Stormgade 200
6700 Esbjerg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - Tønder
Plantagevej 35
6270 Tønder

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - København
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K

Vis adresse på Google maps

Den grundlæggende lederuddannelse strækker sig over 14 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding, Fredericia, Aabenraa

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 28/09/2020

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 28.-30. september
Modul 2 - fag 47751 -  19.-20. oktober
Modul 3 - fag 47754+49441 - 2.-3. november
Modul 4 - fag 47755 - 16.-17. november
Modul 5 - fag 47752 - 30. november - 1. december 
Modul 6 - fag 47750 -  14.-16. december

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 18/01/2021

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 18.-20. januar
Modul 2 - fag 47751 -  8.-9. februar
Modul 3 - fag 47754+49441 - 1.-2. marts
Modul 4 - fag 47755 - 22.-23. marts
Modul 5 - fag 47752 - 12 - 13. april 
Modul 6 - fag 47750 -  3.-5. maj

Den grundlæggende lederuddannelse, Fredericia - 18/01/2021

Der er undervisning i Fredericia på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 18.-20. januar
Modul 2 - fag 47751 -  8.-9. februar
Modul 3 - fag 47754+49441 - 1.-2. marts
Modul 4 - fag 47755 - 22.-23. marts
Modul 5 - fag 47752 - 12 - 13. april 
Modul 6 - fag 47750 -  3.-5. maj

Den grundlæggende lederuddannelse, Aabenraa - 22/02/2021

Der er undervisning i Aabenraa på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 22.-24. februar
Modul 2 - fag 47751 -  15.-16. marts
Modul 3 - fag 47754+49441 - 6.-7. april
Modul 4 - fag 47755 - 26.-27. april
Modul 5 - fag 47752 - 17.-18. maj
Modul 6 - fag 47750 -  14.-16. juni

Den grundlæggende lederuddannelse, Kolding - 08/03/2021

Der er undervisning i Kolding på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 8.-10. marts
Modul 2 - fag 47751 -  24.-25. marts
Modul 3 - fag 47754+49441 - 19.-20. april
Modul 4 - fag 47755 - 10.-11. maj
Modul 5 - fag 47752 - 25 - 26. maj
Modul 6 - fag 47750 -  21.-23. juni

Den grundlæggende lederuddannelse, Fredericia - 08/03/2021

Der er undervisning i Fredericia på følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40
Modul 1 - fag 47753 - 8.-10. marts
Modul 2 - fag 47751 -  24.-25. marts
Modul 3 - fag 47754+49441 - 19.-20. april
Modul 4 - fag 47755 - 10.-11. maj
Modul 5 - fag 47752 - 25 - 26. maj
Modul 6 - fag 47750 -  21.-23. juni

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 8354,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 2632,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse DKK 564
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj DKK 376
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler DKK 376
47753 Ledelse og samarbejde DKK 564
47754 Mødeledelse DKK 188
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse DKK 376
49441 Arbejdsmiljøledelse DKK 188

Samlet pris for Grundlæggende lederuddannelse
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 2.632

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.