Instruktør brush-up kursus

Brush-up kurset er en genopfriskning af instruktøruddannelsen - PGU.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Med afsæt i dine tidligere erfaringer får du yderligere viden om didaktiske modeller, pædagogiske principper og læreprocesser, der styrker dine kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter.

Studie- og arbejdsmetoder

Kurset består af både teori og praktiske øvelser. Der gennemføres flere uafhængige præsentationer, dette kan være indenfor de gældende læringsmål i beredskabet, men i lige så høj grad oplevelser fra den enkeltes virkelighed, hvor der er udfordringer.

Du vil blive udfordret og får nye værktøjer, som gør dig i stand til at bringe dit fulde potentiale til udfoldelse som instruktør.

Prøver

Der gennemføres en prøve i forløbet. Kursisterne vurderes løbende i forhold til uddannelsens kompetencemål.

Certificering 

Du vil efter kurset modtage et diplom for din deltagelse i kurset.

Dit udbytte

Efter endt uddannelse har du opnået følgende:

• Viden om instruktørteknik, præsentationsteknik, personlig fremtræden og brug af hjælpemidler i forbindelse med gennemførelse af læringsaktiviteter.

• Kunne vurdere, hvilke didaktiske overvejelser, der er nødvendige i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af lektionen

• Kunne udvikle sin egen praksis som instruktør på baggrund af selvindsigt, selvrefleksion og feedback fra medkursister, undervisere og kollegaer.

Underviserteamet bag

Janne Krogh Svendsen

Chefkonsulent hos IBC

Janne er oprindeligt uddannet socialpædagog, og har mange års erfaring som leder af forskellige daginstitutioner og som tovholder for IBC's tidligere uddannelse Dig i Centrum (et forløb for unge voksne med særlige udfordringer). Her har hun primært beskæftiget sig med kognitive redskaber, coaching og konflikthåndtering samt positiv psykologi med fokus på den personlige udvikling.


Janne har været projektleder for et regionsprojekt i Region Syddanmark. Desuden har hun udarbejdet AMU prøver for SUS (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat). Derudover har hun et diplom i Erhvervspædagogik fra UC SYD, og har taget modulet coaching og konflikthåndtering fra IBA Erhvervsakademi i Kolding. Janne er certificeret i FinxS Extended DISC Basic 2020 ved HR Solutions ApS.


Janne har stort fokus på at skabe et trygt læringsmiljø for dig som kursist, hvor trivsel er i højsæde. Undervisningen er dialog- og praksisbaseret, fordi tryghedsskabende relationer skaber grobund for læring og udvikling, således at der skabes værdi for dig og virksomheden.

Praktisk info

Instruktør brush-up kursus strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Instruktør brush-up kursus, Kolding

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:
Modul 1: 9.- 10. august
Modul 2: 17.-18. august

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde DKK 0,00

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Instruktør brush-up kursus strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Instruktør brush-up kursus, Kolding

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40:
Modul 1: 9.- 10. august
Modul 2: 17.-18. august

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde DKK 0,00
Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.