Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Få konkrete værktøjer til at komme i mål med APV og handleplaner. Lær at arbejde problemløsende og skab resultater inden næste måling. Få den nyeste viden om psykosociale forhold på arbejdspladsen.
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Et godt og sundt arbejdsmiljø er et fælles ansvar og kræver handling fra både ledelse og medarbejdere. På dette kursus bliver du klædt på til at arbejde med handleplaner som et strategisk og dynamisk værktøj, der sikrer konstant fokus på arbejdsmiljøet. Deruover får du den nyeste viden om psykosociale forhold og teknikker til, hvordan din arbejdsplads forebygger krænkende handlinger og psykiske belastninger. 

Handleplanen

En handleplan fungerer som opfølgning på målingen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På kurset lærer du at følge op på målingerne, og hvordan du opnår forbedringer i praksis inden næste måling. 

Det psykiske arbejdsmiljø

Du bliver opdateret på Arbejdstilsynets nyeste bekendtgørelser og vejledninger om det psykiske arbejdsmiljø. Herunder krænkende handlinger, følelsesmæssige høje belastninger, og hvordan du skaber et arbejdsmiljø, der inviterer til samarbejde og forebyggelse af psykiske belastninger.

Temaer på dagene:

  • Arbejdspladsvurderingen (APV) - du lærer, hvordan den skal afholdes, og hvordan du tolker resultaterne.
  • Metoder til opfølgning og forebyggelse. 
  • Handleplaner og opfølgning. Du bliver klædt på til at igangsætte indsatser, der højner tilfredsheden og mindsker arbejdsmiljømæssige udfordringer.
  • Planlægning og gennemførsel af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
  • Inddragelse af sygefraværsdata og andre målinger, der kan skabe viden om trivslen.
  • Det psykiske arbejdsmiljø. 
  • Forebyggelse af psykiske belastninger.
  • Faktorer, der påvirker de psykosociale forhold på arbejdspladsen.
  • Krænkende handlinger og følelsesmæssige høje belastninger.
  • Værktøjer og teknikker til at fastholde en relevant dialog om trivsel og arbejdsmiljø.

På kurset kommer vi omkring hele den lovpligtige opfølgning. Men det primære fokus er på arbejdet med trivsel og de psykiske aspekter, der er mere uhåndgribelige og sværere at måle direkte på.

Få et hurtigt overblik over forløbet

Hør Vibeke Fisker, chefkonsulent ved IBC Kurser, giver i videoen et hurtig overblik over indhold på den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

  

Dit og virksomhedens udbytte

Du får viden om og redskaber til, hvordan medarbejdertrivselsundersøgelsen bliver til en konkret handleplan med initiativer og opfølgninger, der skaber mærkbare ændringer i hverdagen, så den ikke kun lever op til lovgivningens krav.

Kursets indhold

Du får indblik i de faktorer, der sikrer en målrettet opfølgning på de arbejdsmiljø- og trivselsmålinger, din virksomhed foretager.

De lovpligtige regler og rammer bliver gennemgået. Derudover er fokus på perioden mellem målingerne, og hvordan du udarbejder handleplaner, så der bliver fulgt op på de forskellige vurderinger.

Du lærer, hvordan du sikrer en vedvarende dialog omkring arbejdsmiljø, og hvordan du sikrer ejerskab af de tiltag, der igangsættes, så alle kolleger inddrages og kommer til at bidrage til at tage ansvar for et godt arbejdsmiljø.

Emnerne i kurset tilrettes efter de deltagende, og du kan arbejde med egne problemstillinger fra APV i løbet af dagene.

Underviserteamet bag

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

Vi havde en fest, men så kom Preben

På kurset får du bogen "Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben… En guide til, hvordan du stopper følelsesmæssig forurening på jobbet."

Bogen er skrevet af Rikke Østergaard, mental sundhedsekspert og ledelsesrådgiver. Hun giver gode råd til, hvordan du som leder og medarbejder ændrer brok, dårlig stemning og stress til motivation og arbejdsglæde.

trivsel.jpg

 

Målgruppe

Kurset er målrettet virksomheder, der er interesseret i at arbejde systematisk og målrettet med trivsel og det gode arbejdsmiljø.

Kurset kan tages af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere med interesse for arbejdsmiljø.
Kurset kan tages som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Kurset er målrettet den systematiske opfølgning på arbejdsmiljø og kan med fordel suppelers med uddannelsen Trivselsambassadør, der arbejder med alle de psykologiske faktorer i det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.

Pris

DKK 6895,- ekskl. moms

Praktisk info

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse, Kolding - 13/11/2024

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

13. og 14. november 2024

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse, Kolding - 05/05/2025

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

5. og 6. maj 2025

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse, Kolding - 12/11/2025

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

12. og 13. november 2025

Virkomhedskurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse, Kolding - 13/11/2024

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

13. og 14. november 2024

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse, Kolding - 05/05/2025

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

5. og 6. maj 2025

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse, Kolding - 12/11/2025

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

12. og 13. november 2025

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.