Arbejdsmiljø og trivsel

Få konkrete værktøjer til at komme i mål med APV og handleplaner. Lær at arbejde problemløsende og forebyggende i tiden mellem APV og trivselsmålingerne, så der sker forbedringer inden næste måling.
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

På kurset lærer du at følge op på målingerne, og hvordan du opnår forbedringer i praksis inden næste måling. Derudover får du viden om, hvad en handleplan kan udover at sikre den lovpligtige opfølgning, der skal fremvises ved et besøg fra Arbejdstilsynet.

Handleplaner er opfølgning på målingen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På kurset bliver du klædt på til at anvende handplaner som et strategisk og dynamisk værktøj, der sikrer konstant fokus på arbejdsmiljøet.

Kurset har fokus på hele den lovpligtige opfølgning, men primært arbejdet med trivsel og de psykiske aspekter, der er mere uhåndgribelige og sværere at måle direkte på.

Temaer på dagene:

  • Arbejdspladsvurderingen (APV) - du lærer, hvordan den skal afholdes, og hvordan du tolker resultaterne.
  • Metoder til opfølgning og forebyggelse. 
  • Handleplaner og opfølgning. Du bliver klædt på til at igangsætte indsatser, der højner tilfredsheden og mindsker arbejdsmiljømæssige udfordringer.
  • Planlægning og gennemførsel af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
  • Inddragelse af sygefraværsdata og andre målinger, der kan skabe viden om trivslen.
  • Det psykiske arbejdsmiljø – særlige opmærksomhedspunkter.

Dit og virksomhedens udbytte

Du får viden om og redskaber til, hvordan medarbejdertrivselsundersøgelsen bliver til en konkret handleplan med initiativer og opfølgninger, der skaber mærkbare ændringer i hverdagen, så den ikke kun lever op til lovgivningens krav.

Kursets indhold

Du får indblik i de faktorer, der sikrer en målrettet opfølgning på de arbejdsmiljø- og trivselsmålinger, din virksomhed foretager.

De lovpligtige regler og rammer bliver gennemgået. Derudover er fokus på perioden mellem målingerne, og hvordan du udarbejder handleplaner, så der bliver fulgt op på de forskellige vurderinger.

Du lærer, hvordan du sikrer en vedvarende dialog omkring arbejdsmiljø, og hvordan du sikrer ejerskab af de tiltag, der igangsættes, så alle kolleger inddrages og kommer til at bidrage til at tage ansvar for et godt arbejdsmiljø.

Emnerne i kurset tilrettes efter de deltagende, og du kan arbejde med egne problemstillinger fra APV i løbet af dagene.

Underviserteamet bag

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

Målgruppe

Kurset er målrettet virksomheder, der er interesseret i at arbejde systematisk og målrettet med trivsel og det gode arbejdsmiljø.

Kurset kan tages af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere med interesse for arbejdsmiljø.
Kurset kan tages som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Kurset er målrettet den systematiske opfølgning på arbejdsmiljø og kan med fordel suppelers med uddannelsen ”trivselsambassadør”, der arbejder med alle de psykologiske faktorer i det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.

Pris

DKK 5995,- ekskl. moms

Praktisk info

Arbejdsmiljø og trivsel strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Arbejdsmiljø og trivsel, Kolding - 06/03/2023

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

6. og 7. marts 2023

Virkomhedskurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Andre lokationer

IBC Esbjerg
Stormgade 200
6700 Esbjerg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - Tønder
Plantagevej 35
6270 Tønder

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - København
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K

Vis adresse på Google maps

Arbejdsmiljø og trivsel strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Arbejdsmiljø og trivsel, Kolding - 06/03/2023

Der er undervisning følgende dage i Kolding fra kl. 08.30 - 15.00:

6. og 7. marts 2023

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.