AMU-fag Dato Arbejdsmarkedsuddannelse  AMU pris  Antal dage Lokation Tilmelding  
20970 Løbende optag Lean i administrative funktioner 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
20971 Løbende optag Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
20974 Løbende optag Økonomisk styring af lageret 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40001 Løbende optag Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 402 3 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40002 Løbende optag Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40003 Løbende optag Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40007 Løbende optag Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40008 Løbende optag Årsafslutning af bogholderiet 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40012 Løbende optag Personalejura i lønberegning 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40013 Løbende optag Lønberegning og lønrapportering 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40343 Løbende optag Projektstyring med IT-værktøj 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40382 Løbende optag Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40748 Løbende optag Anvendelse af store datamængder i regneark 200 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40749 Løbende optag Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 200 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40750 Løbende optag Præsentation af tal i regneark 200 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
40754 Løbende optag Anvendelse af pivot-tabeller 200 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
42833 Løbende optag Anerkendende ledelse 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
43573 29/01/2024 Ledelse af teams/produktionsgrupper 600 3 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
43573 29/01/2024 Ledelse af teams/produktionsgrupper 600 3 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
43575 22/04/2024 Lederens forhandlingsteknik 600 3 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
43575 22/04/2024 Lederens forhandlingsteknik 600 3 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
44346 Løbende optag Design og automatisering af regneark 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
44373 Løbende optag Anvendelse af præsentationsprogrammer 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
44383 Løbende optag Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
44633 Løbende optag Coaching som ledelsesværktøj 600 3 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
44853 04/01/2024 Kommunikation og konflikthåndtering - service 402 3 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
44979 Løbende optag Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 1000 5 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45389 Løbende optag Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45782 Løbende optag Integration af data mellem adm. it-systemer 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45859 Løbende optag Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45925 Løbende optag Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45953 Løbende optag E-markedsføring og reklameindsats 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45960 Løbende optag Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45961 Løbende optag Kreditorstyring 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45962 Løbende optag Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45963 Løbende optag Konteringsinstrukser 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45964 Løbende optag Debitorstyring 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45965 Løbende optag Placering af resultat- og balancekonti 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45967 Løbende optag Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45969 Løbende optag Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45973 Løbende optag Likviditets- og balancebudgettering 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
45984 27/05/2024 Organisationens strukturelle opbygning 200 1 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
45984 27/05/2024 Organisationens strukturelle opbygning 200 1 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
46472 Løbende optag Personligt salg - kundens behov og løsninger 402 3 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47189 Løbende optag Online kundeservice og -rådgivning 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47215 Løbende optag Opstillinger og layout i tekst 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47217 Løbende optag Indskrivning og formatering af mindre tekster 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47248 05/02/2024 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 268 2 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
47250 Løbende optag Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47293 Løbende optag E-mail til jobbrug 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47296 Løbende optag Kundeservice i administrative funktioner 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47296 25/01/2024 Kundeservice i administrative funktioner 134 1 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
47297 Løbende optag Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47297 24/01/2024 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 134 1 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
47300 Løbende optag Tekster på papir - formulering og opbygning 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47302 Løbende optag Virksomhedens sprogpolitik i praksis 134 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47379 Løbende optag Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47381 Løbende optag Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47382 Løbende optag Anvendelse af periodisk beregning og registrering 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
47472 18/03/2024 Ledelse af innovationsprocesser 400 2 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
47472 18/03/2024 Ledelse af innovationsprocesser 400 2 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
47562 Løbende optag Valg af markedsføringskanal 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
48404 Løbende optag Opbygning af virksomhedens website I 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
48653 Løbende optag Håndtering af personoplysninger 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49441 03/04/2024 Arbejdsmiljøledelse 200 1 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49444 28/05/2024 Lederens redskaber til kompetenceudvikling 400 2 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
49444 28/05/2024 Lederens redskaber til kompetenceudvikling 400 2 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49445 26/02/2024 Projektledelse 600 3 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
49445 26/02/2024 Projektledelse 600 3 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49522 Løbende optag Anvendelse af Ferieloven 268 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49556 Løbende optag Anvendelse af sociale medier i virksomheden 402 3 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49728 Løbende optag Ledelse og det personlige lederskab 600 3 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49728 20/02/2024 Ledelse og det personlige lederskab 600 3 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49729 Løbende optag Kommunikation som ledelsesværktøj 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49729 14/03/2024 Kommunikation som ledelsesværktøj 400 2 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49730 02/04/2024 Mødeledelse 200 1 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49732 Løbende optag Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49732 22/01/2024 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 400 2 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
49732 22/05/2024 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 400 2 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49733 29/04/2024 Situationsbestemt ledelse 400 2 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49734 Løbende optag Forandringsledelse 600 3 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49734 10/06/2024 Forandringsledelse 600 3 Aabenraa - Kurser Tilmeld dig her
49770 Løbende optag Søg og anvend informationer fra internettet 200 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49785 22/04/2024 Introduktion til bæredygtig omstilling 268 2 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her
49825 Løbende optag Oprette og anvende regneark 200 1 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49826 Løbende optag Anvende regneark til beregninger og præsentation 400 2 Åbent læringscenter Tilmeld dig her
49893 14/05/2024 Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere 268 2 Kolding - Innovationsfabrikken Tilmeld dig her