Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område)

Har du lige fået din første elev, eller er det lang tid siden, at du havde ansvaret for en elev? Her bliver du klædt på til at få det bedste ud af din elev.

Bemærk at dette er et e-læringskursus, der tages på vores lokationer ved IBC.

Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

  • Du lærer om god kommunikation og den gode dialog mellem dig og eleven
  • Du får kendskab til generation X, Y og Z og værktøjer til spørge- og samtaleteknikker
  • Du får værktøjer til den vanskelige samtale og håndtering af konflikter
  • Du arbejder med coachende adfærd i forhold til motivation af eleven

Dit udbytte

Du lærer at forstå den merkantile erhvervsuddannelse og lidt om hvilke kompetencer, din elev skal have, før du ansætter ham eller hende.

Du får værktøjer til at skabe en bedre relation til den unge generation og lærer at reflektere frem for at give din elev svaret.

Du får værktøjer til at støtte og vejlede din elev gennem fagprøven.

Kursusbeskrivelse

Dag 1: Hvordan sikrer jeg mig, at jeg får den rigtige elev?

Denne dag sættes der fokus på en række problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med rekruttering, ansættelse og dagligdagen omkring og med eleven. Du lærer om de gensidige rettigheder og pligter. Undervisningen er dialogbaseret med mulighed for at få svar på netop din udfordring. Samtidig lærer du at arbejde med plan for oplæring, således at du kan bygge det optimale forløb for eleven.

Dag 2: Hvordan kommunikerer jeg med min elev, så vi forstår hinanden?

Denne dag sætter vi fokus på kommunikation. Hvorfor er det, vi kan aflevere et budskab og så modtages det helt anderledes, end det er tænkt? Hvordan kan du stille de rigtige spørgsmål til eleverne, så du sikrer, de udvikler deres egen refleksion i stedet for bare at give dem svarene. Temaerne på dagen er: kommunikation, spørgsmålstyper, kropssprog, aktiv lytning, antagelser og konfliktforebyggelse/håndtering.

Dag 3: Hvordan kan viden om den unge generation øge trivslen for min elev?

På denne dag sætter vi fokus på generation X, Y og Z. Du vil få viden og redskaber med hjem, som giver dig mulighed for at forstå den unge generation bedre. Dette er både værdifuldt for dig og for din elev. Den unge generation Z er i mange sammenhænge blevet kaldt dovne og ugidelige, men mange gange hænger sådanne påstande sammen med manglende forståelse for deres adfærd. Vi vil sammen kunne skabe mulighed for en større forståelse og blive rustet til at håndtere de forskellige generationer. Du får et relationsskabende redskab med hjem, som kan hjælpe dig til at skabe en god struktur og god relation mellem dig og din elev.

Dag 4: Hvordan bliver jeg bedre rustet til at vejlede min elev til fagprøven?

Når din elev mangler ca. 6 måneder af sin elevtid, så skal eleven til at lave sin fagprøve. Hvad indeholder den, hvad er din rolle i det, hvordan kan du vejlede, og hvor meget må du hjælpe? Alle de spørgsmål vil du kunne svare på efter denne her dag. Du kommer igennem nogle af de samme processer, som din elev kommer igennem - netop for at du kan vejlede ud fra egen erfaring.

Underviserteamet bag

Mona Fuglsang Syndergaard

Uddannelseschef på IBC Hovedforløb

Som Uddannelseschef for hovedforløbet har Mona det overordnede ansvar for hovedforløbsundervisningen på IBC’s mange specialer og herunder fagprøveafviklingen. Mona arbejder med relationer og partnerskaber til virksomheder og brancher samt faglige udvalg, ministerier m.m. Hun er dermed på forkant med udviklingen inden for IBC’s uddannelser.

Monas store fokusområde er, hvordan vi i fællesskab – skole, virksomhed og elev – kan løfte eleven til det højeste potentiale. Det gælder både i den daglige oplæring og undervisning og i høj grad i fagprøveprocessen. Undervisningen er dialogbaseret og inddragende, og tager udgangspunkt i de konkrete uddannelser, som deltagerne varetager.

Med afsæt i detailhandlen har Mona en mangeårig erfaring som underviser og leder på handelsskoler på både grund- og hovedforløb. Hun har en HD i Ledelse og Organisation, akademiøkonom i detailhandel og en uddannelse i voksenpædagogik.

Keld Høll

Chefkonsulent hos IBC

Som chefkonsulent hos IBC arbejder Keld primært med salg og relationer/partnerskaber til det danske erhvervsliv. Derudover vejleder Keld virksomheder med ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med elevansættelser, og med en lang karriere i erhvervslivet har han derfor en let og direkte tilgang til undervisningen i primært personalejura og ansættelsesret. Keld har desuden en diplom i erhvervspædagogik.

Engagement og brugen af praksisrelaterede problemstillinger krydret med eksempler fra erhvervslivet gør, at undervisningen bliver afvekslende, lærerig og brugbar for kursisterne.

Undervisningen er desuden dialogbaseret og inddragende, så alle kursisterne får brugbare værktøjer med hjem, som kan implementeres fra dag ét i virksomheden.

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

"Når man arbejder med unge mennesker, kan man ikke lave en copy paste fra da vi selv var elever."

Anne Max Jakobsen

Elevansvarlig hos Man Diesel & Turbo

Jeg har været hos virksomheden i 12 år og arbejder i dag som den ene af 2 elevansvarlige for shipping i Frederikshavn. På landsplan har vi omkring 20 elever.

Jeg synes at arbejdet med elever er blevet vanskeligere i de senere år.

Sociale medier sætter sit præg på alle funktioner i en virksomhed og kulturen med de sociale medier vanskeliggør samarbejdet. Jeg tror, at vi alle er udfordret i forhold til vores elever. Måden vi skal kommunikere på, uventede konflikter, behovet for regler og måden vil bliver udfordret i forhold til vores egne grænser.

Nogle er mere afhængige af det end andre, men specielt de unge elever udgør en større udfordring i forhold til håndteringen af det, og det giver nogle udfordringer.

Vi står alle famlende overfor den nye ungdomskultur og vil ikke virke gammeldags. Selvom der er lavet regler, er det meget forskelligt, hvordan de bliver håndhævet i de forskellige afdelinger.

Da vi fik invitationen fra skolen om at deltage på kurset var jeg straks interesseret. Jeg synes, at kurset har været rigtig godt, og jeg har anbefalet det til vores HR-afdeling, der har besluttet at tilbyde det til alle mentorerne i Man Diesel & Turbo.

Fordi elevernes verden er så meget anderledes end da vi selv var elever, synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi gør en indsats for at forstå eleverne. Vi kan ikke lave en copy paste fra dengang til nu. Vi er nødt til at gøre en indsat for at forstå deres mentalitet og den ungdomskultur, der hersker i disse år.

De fleste af os har jo ikke særlige forudsætninger for at være vejledere, så derfor er det vigtigt at vi dels lærer noget om det og dels får udvekslet erfaringer omkring det.

Målgruppe

Dette vejledningskursus er for dig, som er oplæringsansvarlig for en elev. Måske har du lige fået din første elev, eller måske er det lang tid siden, at du havde ansvaret for en elev. 

Dette kursus henvender sig til dig som arbejder i eller ønsker at arbejde i den merkantile sektor.

Pris

DKK 3353,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 832,-

Praktisk info

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område) strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område), Kolding - 04/09/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding

Modul 1 - fag 49580 - 4. september 2024
Modul 2 - fag 40373 - 24.-25. september 2024
Modul 3 - fag 49234 - 29. oktober 2024

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område), Kolding - 05/02/2025

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding

Modul 1 - fag 49580 - 5. februrar 2025
Modul 2 - fag 40373 - 10.-11. marts 2025
Modul 3 - fag 49234 - 02. april 2025

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område), Kolding - 03/09/2025

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding

Modul 1 - fag 49580 - 3. september 2025
Modul 2 - fag 40373 - 22.-23. september 2025
Modul 3 - fag 49234 - 29. september 2025

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 3353,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 832,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

 

49995  EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige - 1 dag DKK 208
40373 Sidemandsoplæring - 2 dage DKK 416
49998 EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer DKK 208

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc 
DKK 832

 

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag. 

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område) strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område), Kolding - 04/09/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding

Modul 1 - fag 49580 - 4. september 2024
Modul 2 - fag 40373 - 24.-25. september 2024
Modul 3 - fag 49234 - 29. oktober 2024

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område), Kolding - 05/02/2025

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding

Modul 1 - fag 49580 - 5. februrar 2025
Modul 2 - fag 40373 - 10.-11. marts 2025
Modul 3 - fag 49234 - 02. april 2025

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige (merkantilt område), Kolding - 03/09/2025

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.15 - 15.40 i Kolding

Modul 1 - fag 49580 - 3. september 2025
Modul 2 - fag 40373 - 22.-23. september 2025
Modul 3 - fag 49234 - 29. september 2025

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 3353,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 832,- momsfrit.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

 

49995  EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige - 1 dag DKK 208
40373 Sidemandsoplæring - 2 dage DKK 416
49998 EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer DKK 208

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc 
DKK 832

 

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag. 

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.