Personalejura

Vil du selv kunne udarbejde ansættelseskontrakter, opsigelsesbreve, advarsler, bortvisninger, fratrædelsesaftaler og aftaler i almindelighed? Så er du godt hjulpet med et forløb i personalejura.
Tilbage til kurset

På forløbet lærer du om

På dette træningsforløb i personalejura lærer du at håndtere personalejuraen lige fra start til slut.

Du bliver trænet i ansættelsesforholdet - fra før ansættelse, indgåelse af kontrakt, eventuel mislighold og ophør af samarbejdet. Du lærer at spotte de problemstillinger, der kan opstå undervejs i et ansættelsesforhold, samt de juridiske faldgruber du skal være opmærksom på.

Undervisningen på personalejura for HR-medarbejdere er tilrettelagt med fokus på praksis. Efter 2 undervisningsdage er du i stand til at vurdere opståede dagligdagssituationer i et juridisk og ledelsesmæssigt perspektiv.

Du bliver trænet i at tage den rigtige beslutning ud fra de givne omstændigheder, så du kan undgå uheldige økonomiske konsekvenser og dårlig omtale.

Få et hurtigt overblik over forløbet

Konsulent Keld Høll giver dig i videoen et hurtigt overblik over indholdet på forløbet.

Personalejura i praksis 

Grundlaget for ansættelsesforholdet er ansættelsesbevisloven og personalehåndbogen. De er de vigtigste personalejuridiske områder, hvad enten du er leder, personaleansvarlig, HR-konsulent eller sidder som sparringspartner på det ansættelsesretlige. Som deltager får du en intensiv gennemgang af loven og relevante cases fra dagligdagen. Du får de vigtige tips til HR-afdelingerne og de typiske faldgruber, så du fremadrettet er sikker på at overholde de gældende regler.

Du trænes i alt i forhold til pligter og rettigheder vedrørende ansættelseskontrakten:

 • Rettigheder og pligter, når der ikke foreligger en kontrakt
 • Retten til en ansættelseskontrakt
 • Rettigheder i prøvetiden
 • Den ansattes rettigheder og pligter ved opsigelse
 • Opsigelsesvarsler
 • Godtgørelsesregler
 • Mødepligten under opsigelse
 • Arbejdsvægring
 • Bedrageri
 • Forlader arbejdsstedet i arbejdstid
 • Loyalitetsforpligtelsen overfor arbejdsgiver

 

Ferieloven så alle forstår det 

Mange arbejdsgivere har ofte mange spørgsmål til ferie, som de skal forholde sig til. På dette kursus får du blandt andet svar på:

 

 • Hvor meget ferie, må en medarbejder holde?
 • Hvordan skal/kan det afholdes? 
 • Hvordan er vilkårene, når der skal holdes ferie? 
 • Hvad sker der med ferien, hvis en medarbejder bliver opsagt eller finder andet arbejde?

Ledelsesretten

Som udgangspunkt har arbejdsgiver retten til at lede og fordele arbejdet samt til at anvende den efter deres skøn til enhver tid passende arbejdskraft. På forløbet vil reglerne og begrænsningerne i ledelsesretten derfor blive gennemgået. Du lærer desuden om, hvilke sanktioner en arbejdsgiver kan benytte sig af, når en medarbejder ikke efterlever sine ansættelsesmæssige pligter, så du får helt styr på reglerne for mundtlige og skriftlige advarsler, afskedigelser og bortvisninger. Efter endt kursus er du i stand til at lede i forhold til de skrevne og uskrevne regler inden for ledelsesretten.

Du vil få svar på spørgsmål om:

 • Grænser for ledelsesretten
 • Lydighedsnægtelse 
 • Tyveri 
 • Kollektiv bortvisning 
 • Passivitet 
 • Religion og tro 
 • Rygning 
 • Sygdom 
 • Uduelighed og mangelfuldt arbejde 
 • Vold

 

Ændring af ansættelsesvilkår

Som arbejdsgiver har man altid mulighed for at indføre ændringer i medarbejderens ansættelsesforhold. Udfordringen er tit, om ændringerne er så væsentlige, at medarbejderen kan betragte sig selv som opsagt, eller den ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret. Reglerne omkring afskedigelser er mange, og hvis du ikke ser dig for, kan du nemt komme til at træffe en beslutning, der strider mod lovgivningen, hvilket i så fald giver medarbejderen ret til godtgørelse. Derfor lærer du om ændring af arbejdstid, pauser, arbejdsopgaver, arbejdssted og løn.

Forebyggelse af krænkende handlinger

På kurset lærer du, hvordan du forebygger og håndterer krænkende handlinger på arbejdspladsen – herunder sexisme, seksuel chikane og mobning. Du trænes i ligebehandlingsloven, funktionærloven og forskelsbehandlingsloven, herunder handicapbegrebet.

Underviserteamet bag

Keld Høll

Chefkonsulent hos IBC

Som chefkonsulent hos IBC arbejder Keld primært med salg og relationer/partnerskaber til det danske erhvervsliv. Derudover vejleder Keld virksomheder med ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med elevansættelser, og med en lang karriere i erhvervslivet har han derfor en let og direkte tilgang til undervisningen i primært personalejura og ansættelsesret. Keld har desuden en diplom i erhvervspædagogik.

Engagement og brugen af praksisrelaterede problemstillinger krydret med eksempler fra erhvervslivet gør, at undervisningen bliver afvekslende, lærerig og brugbar for kursisterne.

Undervisningen er desuden dialogbaseret og inddragende, så alle kursisterne får brugbare værktøjer med hjem, som kan implementeres fra dag ét i virksomheden.

"Jeg kan varmt anbefale alle, der arbejder med personale at deltage i kurset. Du bliver ikke jurist på et par dage, men kurset giver et godt grundkendskab til, hvad man som HR-medarbejder bør være opmærksom på."

Helge Wolff Jensen

Administrationschef Varde Museum

"Vi havde i virksomheden behov for at få opfrisket, hvilke faldgruber, der kan være i personalesager i den indledningsvise gennemgang af en sag. På kurset fik jeg genopfrisket de forskellige vinkler, man skal være opmærksom på ved personalesager, og hvordan arbejdsgiver i nogle tilfælde selv kan løse sagerne, og i andre tilfælde har brug for ekstern bistand.

Undervisningen foregik ved at gennemgå en masse eksempler i plenum, hvorefter der i mindre grupper blev arbejdet videre med, hvordan vi ville løse konkrete sager. Alt i alt en meget praktisk tilgang til personalesager.

Jeg valgte IBC, fordi jeg har hørt meget godt om IBC, og jeg blev overrasket over, hvor fine faciliteter IBC råder over - ikke mindst kantinen.

Jeg kan varmt anbefale alle, der arbejder med personale at deltage i kurset - ledere såvel som HR-medarbejdere. Du bliver ikke jurist på et par dage, men kurset giver et godt grundkendskab til, hvad man som HR-medarbejder bør være opmærksom på."

Målgruppe

Kurset er for alle, der har brug for at kende de vigtigste personalejura-regler. Du kan f.eks. være personaleleder eller have et HR-ansvar. Der stilles ikke krav til faglige forudsætninger for at deltage i forløbet. 

 

Pris

DKK 6895,- ekskl. moms

Praktisk info

Personalejura strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Personalejura, Kolding - 09/09/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 09. og 10. september 2024

 

 

Personalejura, Kolding - 09/12/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 09. og 10. december 2024

 

 

Personalejura, Kolding - 17/03/2025

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 17. og 18. marts 2025

 

 

Virkomhedskurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Personalejura strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Personalejura, Kolding - 09/09/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 09. og 10. september 2024

 

 

Personalejura, Kolding - 09/12/2024

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 09. og 10. december 2024

 

 

Personalejura, Kolding - 17/03/2025

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 17. og 18. marts 2025

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.