Personalejura

Vil du selv kunne udarbejde ansættelseskontrakter, opsigelsesbreve, advarsler, bortvisninger, fratrædelsesaftaler og aftaler i almindelighed, er du godt hjulpet med et forløb i personalejura.
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

På dette træningsforløb i personalejura lærer du at håndtere personalejuraen på bedste vis, lige fra den dag medarbejderen møder på arbejde første gang, og indtil samarbejdet måtte ophøre.

Du bliver trænet i ansættelsesforholdet - fra før ansættelse, indgåelse af kontrakt, eventuel mislighold og ophør af samarbejdet, så du lærer at spotte de problemstillinger, der kan opstå undervejs i et ansættelsesforhold, samt de faldgruber du skal være opmærksom på, når et ansættelsesforhold stopper.

Undervisningen på personalejura for HR-medarbejdere er tilrettelagt med inspiration i praksis, således at du efter 2 undervisningsdage er i stand til at vurdere opståede dagligdagssituationer i et juridisk og ledelsesmæssigt perspektiv.

Som deltager bliver du derfor trænet i at tage den rigtige beslutning ud fra de givne omstændigheder, eftersom alternativet både kan have økonomiske konsekvenser og give virksomheden dårlig omtale.

INDHOLD

Ansættelsesbevisloven og personalehåndbogen - grundlaget for ansættelsesforholdet

Dette er et af de vigtigste områder, som du aldrig kan få nok viden om - hvad enten du er leder, personaleansvarlig, HR-konsulent eller sidder som daglig sparringspartner på det ansættelsesretlige.
Som deltager får du en intensiv gennemgang af loven, relevante cases fra dagligdagen og typiske faldgruber, således at du fremadrettet er mere sikker på at overholde de gældende regler.

Du lærer om de klassiske faldgruber:

 • Retspraksis
 • "Et par gode, vigtige tips til HR-afdelingerne"

 

Ansættelsesforholdets indgåelse, misligholdelse og ophør

Du trænes i alt i forhold til pligter og rettigheder vedrørende ansættelseskontrakten:

 • Om rettigheder og pligter, når der ikke foreligger en kontrakt
 • Om retten til en ansættelseskontrakt
 • Rettigheder i prøvetiden
 • Den ansattes rettigheder og pligter ved opsigelse
 • Opsigelsesvarsler
 • Godtgørelsesregler
 • Mødepligten under opsigelse
 • Advarsel
 • Arbejdsvægring
 • Bedrageri
 • Forlader arbejdsstedet i arbejdstid
 • Illoyalitet

 

Efter ansættelsesforholdets ophør

Når ansættelsesforholdet er ophørt, ophører loyalitetsforpligtelsen baseret på ansættelsesforholdet. De forhold, som har indvirkninger, blandt andet om forretningshemmeligheder, vil blive gennemgået på dette kursus.

 

Ferie

Mange arbejdsgivere har ofte mange spørgsmål, de skal forholde dig til.

På dette kursus får du blandt andet svar på:

 • Hvor meget ferie, må en medarbejder holde?
 • Hvordan skal/kan det afholdes? 
 • Hvordan er vilkårene, når der skal holdes ferie? 
 • Hvad sker der med ferien, hvis en medarbejder bliver opsagt eller finder andet arbejde?


Ledelsesretten

Som udgangspunkt har arbejdsgiver retten til at lede og fordele arbejdet samt til at anvende den efter deres skøn til enhver tid passende arbejdskraft. På forløbet vil reglerne og begrænsningerne i ledelsesretten derfor blive gennemgået, således at du efter endt kursus er i stand til at vejlede/lede i forhold til de skrevne og uskrevne regler inden for ledelsesretten.

Du vil få svar på spørgsmål som:

 • Hvor står der noget om, at ledelsesretten eksisterer? 
 • Hvad betyder den i hverdagen? 
 • Hvilke grænser er der for ledelsesretten? 
 • Lydighedsnægtelse 
 • Tyveri 
 • Kollektiv bortvisning 
 • Passivitet 
 • Religion og tro 
 • Rygning 
 • Sygdom 
 • Uduelighed og mangelfuldt arbejde 
 • Vold


Lønmodtagerens pligter

Du lærer desuden om, hvilke sanktioner en arbejdsgiver kan benytte sig af, når en medarbejder ikke efterlever sine ansættelsesmæssige pligter, så du får helt styr på reglerne for mundtlige skriftlige advarsler, afskedigelser og bortvisninger.


Ændring af ansættelsesvilkår

Som arbejdsgiver har man altid mulighed for at indføre ændringer i medarbejderens ansættelsesforhold. Udfordringen er tit, om en ændringer er så væsentlig, at medarbejderen kan betragte sig selv som opsagt, eller den ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret.

Derfor lærer du om:

 • Ændring af arbejdstid, pauser og arbejdsopgaver 
 • Ændring af arbejdstimer og løn 
 • Ændring af arbejdssted Opsigelsesadgangen - forskelsbehandling og saglighed 
 • Reglerne omkring afskedigelser er mange, og hvis du ikke ser dig for, kan du nemt komme til at træffe en beslutning, der strider mod lovgivningen, hvilket i så fald giver medarbejderen ret til godtgørelse

 

Forebyggelse af krænkende handlinger

På kurset lærer du, hvordan du forebygger og håndterer krænkende handlinger på arbejdspladsen – herunder sexisme, seksuel chikane og mobning.

 

Du trænes ydermere i:

 • Ligebehandlingsloven  
 • Funktionærloven  
 • Forskelsbehandlingsloven, herunder handicapbegrebet

Underviserteamet bag

Keld Høll

Elevpladsvejleder og konsulent hos IBC

Som elevpladsvejleder hos IBC understøtter Keld til daglig virksomheder med ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med elevansættelser, og med en lang karriere i erhvervslivet har han derfor en let og direkte tilgang til undervisningen i primært personalejura og ansættelsesret. Keld har derudover en diplom i erhvervspædagogik.

Engagement og brugen af praksisrelaterede problemstillinger krydret med eksempler fra erhvervslivet gør, at undervisningen bliver afvekslende, lærerig og brugbar for kursisterne. Undervisningen er desuden dialogbaseret og inddragende, så alle kursisterne får brugbare værktøjer med hjem, som kan implementeres fra dag 1 i virksomheden.

"Jeg kan varmt anbefale alle, der arbejder med personale at deltage i kurset. Du bliver ikke jurist på et par dage, men kurset giver et godt grundkendskab til, hvad man som HR-medarbejder bør være opmærksom på."

Helge Wolff Jensen

Administrationschef Varde Museum

"Vi havde i virksomheden behov for at få opfrisket, hvilke faldgruber, der kan være i personalesager i den indledningsvise gennemgang af en sag. På kurset fik jeg genopfrisket de forskellige vinkler, man skal være opmærksom på ved personalesager, og hvordan arbejdsgiver i nogle tilfælde selv kan løse sagerne, og i andre tilfælde har brug for ekstern bistand.

Undervisningen foregik ved at gennemgå en masse eksempler i plenum, hvorefter der i mindre grupper blev arbejdet videre med, hvordan vi ville løse konkrete sager. Alt i alt en meget praktisk tilgang til personalesager.

Jeg valgte IBC, fordi jeg har hørt meget godt om IBC, og jeg blev overrasket over, hvor fine faciliteter IBC råder over - ikke mindst kantinen.

Jeg kan varmt anbefale alle, der arbejder med personale at deltage i kurset - ledere såvel som HR-medarbejdere. Du bliver ikke jurist på et par dage, men kurset giver et godt grundkendskab til, hvad man som HR-medarbejder bør være opmærksom på."

Målgruppe

HR-ansatte og dig, der ønsker at arbejde med HR eller understøtte din HR-afdeling. Du kan være i en anden stilling, men på udkig efter de vigtigste personalejura-regler.

 

Pris

DKK 4300,- ekskl. moms

Praktisk info

Personalejura strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Personalejura, Kolding - 14/03/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 14. og 15. marts 2022

 

 

Personalejura, Kolding - 13/06/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 13. og 14. juni 2022

 

 

Personalejura, Kolding - 12/09/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 12. og 13. september 2022

 

 

Personalejura, Kolding - 05/12/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 5. og 6. december 2022

 

 

Virkomhedskurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Rammerne på denne fabrik er kunst, plantevægge, fugle og rislende vand. 

Andre lokationer

IBC Esbjerg
Stormgade 200
6700 Esbjerg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - Tønder
Plantagevej 35
6270 Tønder

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - København
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K

Vis adresse på Google maps

Personalejura strækker sig over 2 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Personalejura, Kolding - 14/03/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 14. og 15. marts 2022

 

 

Personalejura, Kolding - 13/06/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 13. og 14. juni 2022

 

 

Personalejura, Kolding - 12/09/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 12. og 13. september 2022

 

 

Personalejura, Kolding - 05/12/2022

Der er undervisning følgende dage fra kl. 8.30-15.30:

Den 5. og 6. december 2022

 

 

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.