Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde

Vil du være med til at sætte ekstra fokus på den daglige trivsel og igangsætte initiativer, der kan øge arbejdsglæden blandt dig og dine kolleger?
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Du får viden om, hvordan nudging, relationer, social kapital m.v. giver større trivsel på din arbejdsplads.

Du kommer til at skabe de gode relationer mellem kolleger og at skabe positiv gejst og glæde på trods af en travl hverdag. Vi giver dig redskaberne til at gøre din arbejdsplads til et godt sted at være. Du får de små initiativer, det giver et godt samarbejde mellem din leder og dine kolleger, det som gør din arbejdsplads endnu bedre og skaber arbejdsglæde.

Du får viden og værktøjer om:

 • arbejdsglæde
 • positiv psykologi 
 • robusthed
 • trivsel og arbejdsmiljø
 • relationers betydning
 • kropssprog og sprogets betydning
 • konflikthåndtering
 • sundhed og motion
 • nudging
 • anerkendende tilgang
 • forandringers betydning
 • psykisk arbejdsmiljø / social kapital
 • motivation af kolleger.

 

En underviser fortæller

Hør Vibeke Fisker, underviser ved IBC Kurser, fortælle om udbyttet ved at tage uddannelsen som trivselsambassadør.

 

Dit udbytte og virksomhedens udbytte

Du får indsigt i faktorer, der er væsentlige for at sikre trivsel og arbejdsglæde. Du lærer, hvordan du med små indsatser og initiativer kan være med til at skabe en arbejdsplads med mere fokus på trivsel. Personligt lærer du at stå i spidsen for initiativer for dine kolleger, du lærer og får sparring fra dine medkursister om, hvordan forskellige tiltag kan sættes i værk.

Du får indsigt i de mange faktorer, der har indflydelse på arbejdsmiljøet og får ved hjælp af små teoretiske oplæg indsigt i og redskaber til at omsætte den nye viden i din hverdag - til gavn for dig selv, dine kolleger og hele virksomheden.

 

 • Medarbejdere, der tager initiativer og har mentalt overskud
 • Medarbejdere, der selv løser udfordringer og konflikter
 • Et konstruktivt bindeled mellem ledelse og medarbejdere
 • Medarbejdere, der tager initiativ til fælles aktiviteter som fx motion og biografture
 • Medarbejdere, der bidrager og tager ansvar for egen trivsel

Efter forløbet vil din virksomhed have øget fokus på trivsel og arbejdsglæde. Flere studier har vist, at et godt arbejdsmiljø giver øget produktivitet, og du vil dermed, udover medarbejdere der trives, opleve øget effektivitet.

 

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen til trivselsambassadør gør dig og dine kollegaer glade. Du får små tips, tricks og konkrette værkstøjer til at skabe en arbejdsplads med glade kolleger. Du får viden om relationers betydning, hvorfor det er så vigtigt at kende sine kolleger, hvad skal det til for at være en god kollega på din arbejdsplads? Du undersøger på din egen arbejdsplads, hvad der skal til for at højne trivsel, måske er der for nyligt lavet et medarbejder tilfredhedsundersøgelse der kan hjælpe dig, eller måske skal du hjem og spørge dine kolleger.

Kurset klæder dig på til rollen som ambassadør, hvad er dit ansvar og hvordan samarbejder du med arbejdsmiljørepræsentanter og din leder. Du får oplæg om aktiviteter der styrker sammenholdet, samarbejdet og gør at du og dine kolleger hver dag møder engageret på arbejde.

Du bliver inspireret til at arbejde med begreber som sundhed, motivation og arbejdsglæde. Begreber der alle i undersøgelser har vist øget arbejdsglæde, tilfredse kolleger, medarbejdere og dermed tilfredse brugere / kunder.

Praktisk forløber kurset over 4 måneder, så du imellem de gange vi mødes kan komme hjem og afprøve dine tiltag og ideer, du har i hele forløbet, også ud over de planlagte dage, mulighed for sparring med konsulenten fra IBC og med de andre kursus deltagere som du får et godt netværk med.

Underviserteamet bag

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en diplom i ledelse og senest en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra CBS.

Hun har arbejdet som leder i sundhedsvæsenet med fokus på kvalitetssikring, udvikling og projekter. 

Vibeke er specialist i strategi, forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling, og hun lægger vægt på koblingen mellem teorierne og den praktiske ledelsesgerning.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er interesseret i trivsel og arbejdsmiljø. Du er måske tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant (AMR), teamleder, eller måske passioneret leder eller medarbejder med engagement og lyst til at tage et medansvar for trivslen på din arbejdsplads.

Kurset kan også tages som supplerende arbejdsmiljøuddannelse for dig, der har taget den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Pris

DKK 7900,- ekskl. moms

Praktisk info

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 25/01/2021

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

25. januar 2021
  3. marts
14. april
29. april

Firmakurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Rammerne på denne fabrik er kunst, plantevægge, fugle og rislende vand. 

Andre lokationer

IBC Esbjerg
Stormgade 200
6700 Esbjerg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - Tønder
Plantagevej 35
6270 Tønder

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - København
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K

Vis adresse på Google maps

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde strækker sig over 4 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Trivselsambassadør – fokus på arbejdsglæde, Kolding - 25/01/2021

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 15.00 følgende dage:

25. januar 2021
  3. marts
14. april
29. april

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.