FVU på IBC (om FVU)

FVU, forberedende voksen undervisning er for dig, der vil noget mere. Noget mere dansk og matematik – noget mere selvtillid og uddannelse – noget mere ...

På et FVU-forløb er der specielt fokus på netop dine behov. Her skaber vi rum til, at du bliver bedre til at læse og forstå artikler og bøger samt skrive fx helt basale indkøbslister eller blogindlæg. Vi arbejder med matematikken på et grundlæggende niveau, og ruster dig til at forstå tilbud, budgetter og andet relevant.

Uddannelse skaber selvtillid

Er du over 18 år og føler dig usikker, når du skal læse, skrive eller regne, kan du have stor glæde af et FVU-forløb. Måske er du oven i købet ordblind og har brug for ekstra hjælp til at komme godt fra start.

Den forberedende voksen undervisning består af to fag: FVU-læsning, hvor du lærer at stave, skrive og læse samt FVU-matematik, hvor vi bevæger os ind i en verden af begreber og talforståelse.

For at blive godkendt til undervisning på FVU skal du gennem en screening, hvor vi vurderer dine evner inden for dansk og matematik. Efterfølgende tilbydes du at følge et FVU-forløb eller få anden relevant undervisning.
 

Ordblind?

Har du mistanke om, at du er ordblind tilbyder IBC at teste dig gratis. Viser testen, at du er ordblind, har du ret til at modtage gratis ordblindeundervisning. Sammen finder du og en læsevejler du af, hvilke mål du skal arbejde efter, hvor mange timer du skal undervises og om du skal have enetimer eller undervises sammen med andre.

It indgår som en naturlig del af undervisningen for ordblinde.

Praktiske informationer
 

Tilrettelæggelse

Undervisning på FVU er tilrettelagt præcist efter dine behov. Det samme gælder ordblindeundervisning. Det betyder, at du og din sidekammerat kan arbejde med forskellige emner og på forskellige niveauer på det samme kursus.

Du kan afslutte hvert enkelt trin i dansk og matematik med en prøve, men det er helt dig eget valg. Vi støtter og vejleder dig naturligvis op til en eventuel eksamen.
 

Målgruppe

Forberedende Voksen Undervisning er for:

  • Dig, der er over 18 år
  • Dig, der er gået ud af folkeskolen
  • Dig, der ønsker at lære mere om regler og stavemåder i dansk
  • Dig, der ønsker mere viden om regning og talforståelse
  • Dig, der er tosproget, og gerne vil lære dansk og/eller matematik

Ordblindeundervisning er for alle over 18 år.

Pris og tilskud

FVU Forberedende Voksen Undervisning er et gratis tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til dansk og matematik. Har du en videregående uddannelse eller er du efterlønner eller pensionist, opkræver vi dog deltagergebyr. Kontakt os for pris.

Ofte kan du søge tilskud til undervisningen. Læs mere om dine muligheder:

Uddannelsesbevis

Har du som minimum fulgt 85 % af undervisningen på det enkelte trin i dansk eller matematik, modtager du et deltagerbevis.

Fravær

Kursisternes fremmøde registreres elektronisk via Ludus Light. Du kan holde dig ajour om dit fremmøde via din lærere.
Har du for meget fravær ud over almindeligt forekommende influenza mv., indkaldes du til en samtale med din studievejleder. Samtalen indebærer bla., at du laver en kontrakt, hvori du forpligter dig til at forbedre dit fremmøde.
Bliver fraværet for stort, kan du miste retten til undervisning og retten til at gå til prøve samme år.
Skolen foretager en samlet vurdering af studieaktiviteten, dvs. fravær, aflevering af opgaver og deltagelse i undervisningen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Kontakt vores koordinator for yderligere information og tilmelding.

 

Download FVU-planer 2018 her

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.