Pædagogik og kommunikation - Akademi i sundhedspraksis for lægesekretærer

På modulet lærer du om samarbejdet mellem den professionelle og borgere, kolleger, elever, samarbejdspartnere og andre aktører ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv.

Bemærk, at dette er en reservation

Tilmelding til forløbet sker ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Når du har reserveret en plads, vil du modtage en e-mail fra UCL med informationer om tilmelding til forløbet på UCL's webside.

 

Tilbage til kurset

På modulet lærer du om

Den studerende opnår kompetencer til at identificere, analysere og håndtere pædagogiske, vejledningsmæssige og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt.

Modulet giver kompetencer til at kunne vejlede, undervise og være mentor for eksempel en ny kollega, patienter eller andre samarbejdspartnere.

Hvis du har en rolle som vejleder for SAK – sundhedsadministrativ koordinator studerende, anbefales du i stedet at tage modulet ved UCL, der er specielt rettet mod SAK vejlederrollen. Modulet tæller med i den samlede akademiuddannelse, uanset hvilket af de to ovenstående du vælger.

 

Teori og metode, der knytter sig til følgende temaer:

 • Pædagogiske og kommunikative problemstillinger
 • Læring og læreprocesser i forhold til praksisnære problemstillinger
 • Didaktiske overvejelser i relation til social- og sundhedsfaglig praksis
 • Vejledning af borgere, pårørende, kolleger og elever
 • Kommunikation ud fra et lærings- og vejledningsperspektiv

På modulet får du bogen "Kommunikation for sundhedsprofessionelle", der er skrevet af Kim Jørgensen.

Få et hurtigt overblik over forløbet

Se videoen med Vibeke Fisker, underviser på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Hun fortæller om det spændende forløb og om de emner, der indgår på uddannelsen. 

Dit udbytte ved uddannelsen

Med en akademiuddannelse vil du i din hverdag kunne varetage administrative og koordinerende opgaver med fokus på sammenhængende patientforløb samt samarbejde tværfagligt og tværsektorielt med afsæt i din viden om professionel praksis.

Du får kompetencer, der giver dig en større forståelse for og viden om betydningen af sammenhængen i sundhedsvæsenet, og hvordan du bidrager til dette i din rolle som sekretær ved at indgå i nøglefunktioner med koordinerende opgaver, øje for kvalitetstiltag, forbedringer af arbejdsgange og forståelse for den sammenhæng og koordinering det kræver, at en patient/borger ofte i forløbet har kontakt med mange dele af sundhedsvæsenet.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis giver dig jf. studieordningen kompetencer til at:

  • Anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger indenfor social- og sundhedsvæsenet, i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring.
  • Beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at dokumentere og prioritere handlemuligheder på et systematisk analytisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver, samt på baggrund af disse opstille og vælge løsningsmuligheder.
  • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder.
  • Håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i sundhedssektoren.
  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

Undervisningsform

Undervisningen er specielt tilrettelagt for lægesekretærer, og tager afsæt i den praktiske hverdag. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, arbejde i grupper og dialog på klassen. Udover modulets teoretiske temaer vil der også være oplæg omkring studieteknik, opgaveskrivning, og hvordan du forbereder dig til eksamen. Så selvom det måske er længe siden, du sidst studerede, er målet, at vi i samarbejde får dig godt gennem uddannelsen.

Undervisningen løber over 8 undervisningsgange, og du skal forvente læsning mellem modulerne. Underviseren er vejleder på opgaven, og du kan få den sparring og vejledning, du har behov for.

Den samlede akademiuddannelse består af 6 moduler, der kan tages uafhængigt af hinanden som enkelt moduler. Hvis du tager alle 6 moduler, afslutter du den samlede akademiuddannelse med afgangsmodulet – den afsluttende opgave. 

 

Det afsluttende modul – den afsluttende opgave, udbydes af UCL halvårligt, og kan tages når de andre moduler et færdige. På modulet består undervisningen af metode og teori til opgaveskrivning og workshops med opgaveskrivning. En UCL-underviser varetager denne del af modulet, cirka 4 undervisningsdage, og Vibeke er vejleder for dig på opgaven, og tager dig op til den afsluttende eksamen. Akademiddannelsen i sundhedspraksis udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen University College Lillebælt. Moduler kan tages som enkeltfag eller en del af den samlede uddannelse.

Hvis du overvejer at tage en Akademiuddannelse i Sundhedspraksis, kan du finde studieordningen ved at klikke på dette link. For at finansiere din uddannelse er det muligt at søge om kompetencemidler fra Kompetencefonde i kommuner og regioner

 

UCL horisontal logo rbg

Underviserteamet bag

Vibeke Fisker

Chefkonsulent hos IBC

Vibeke har en mastergrad i ledelses- og organisationsudvikling fra Copenhagen Business School samt en mastergrad i læreprocesser - forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

Hun har desuden en baggrund som leder i sundhedsvæsenet, hvilket har givet hende praktisk erfaring med arbejdsmiljø, kvalitetssikring, udvikling og projekter i en stor organisation.

Vibeke er IBC’s specialist i trivsel på arbejdspladsen, dvs. forandringsledelse, det relationelle område og lederens personlige udvikling. Hun har en dyb og opdateret teoretisk viden og den erfaring, som er en forudsætning for at koble teorier med ledelse i praksis. Endelig er hun en yderst vellidt underviser af deltagerne på hendes forløb.

"Jeg har flere sekretærer, der har deltaget i uddannelsesforløbet, og de vender alle tilbage og fortæller om det værdifulde netværk, de har opbygget. Det er berigende for dem at udvide deres perspektiver. Jeg kan absolut anbefale uddannelsen til alle lægesekretærer, der ønsker en faglig og personlig udvikling."

Lotte Laasholdt

Ledende lægesekretær, Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt og IBC har et vellykket samarbejde om udviklingen af akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for lægesekretærer, der ønsker at styrke deres faglige kompetencer.

Vi integrerer praktiske erfaringer fra vores daglige arbejde i undervisningen takket være det tætte samarbejde mellem IBC og Sygehus Lillebælt. Vores moduler er planlagt med fokus på at forbinde det obligatoriske indhold med relevante aspekter fra lægesekretærens dagligdag. Dette giver konkrete redskaber og metoder til at håndtere de udfordringer, vi står over for i vores arbejde.

Uddannelsen er skræddersyet til lægesekretærer og andre, der udfører sekretærrelaterede opgaver inden for sundhedsvæsenet. Den tilbyder en god kombination af teori og praksis. Studerende udtrykker stor begejstring for undervisningen og fremhæver spændende og engagerede undervisere.

Underviserne er specialister inden for sundhedssektoren, hvilket sikrer, at viden kan anvendes i hverdagen. Uddannelsen giver en dybdegående forståelse af, hvordan sundhedspraksis fungerer, og hvordan lægesekretæren kan levere den bedste service til vores patienter og samarbejdspartnere.

Jeg har haft flere sekretærer, der har deltaget i uddannelsesforløbet eller er i gang med det, og de vender tilbage og fortæller om det værdifulde netværk, de har opbygget undervejs. Det er virkelig berigende for dem at udvide deres perspektiver på den måde. Jeg kan absolut anbefale uddannelsen til alle lægesekretærer, der ønsker en faglig og personlig udvikling.

 

 

 

 

Hør tidligere studerendes oplevelser

Se videoen med deltagere, der fortæller om deres erfaringer med det spændende uddannelsesforløb. Hør dem fortælle om den praksisnære undervisning, hvor teori kobles direkte til hverdagen, og hvordan materialet er relevant og opdateret. Hør også om det inspirerende studiemiljø og den faglige sparring med andre deltagere.

Målgruppe

Målgruppen er lægesekretærer og andre med kontorspeciale, der varetager administrative og koordinerende opgaver ansat ved Sygehus Lillebælt. Derudover optages lægesekretærer og andre i lignende administrative funktioner fra sundhedshuse, sygehuse, primær lægepraksis mv.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen? Så kontakt os, og få en snak om dine muligheder.

Pris

DKK 12500,- ekskl. moms

Praktisk info

Pædagogik og kommunikation - Akademi i sundhedspraksis for lægesekretærer strækker sig over 8 dages kursus, og udbydes i Kolding

Pædagogik og kommunikation - Akademi i sundhedspraksis for lægesekretærer, Kolding

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 14.00 på følgende dage:

Undervisningen vil finde sted i forår 2024, men de præcise datoer er endnu ikke fastlagt. Du vil modtage en besked med datoerne, så snart de er tilgængelige.

Virkomhedskurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Pædagogik og kommunikation - Akademi i sundhedspraksis for lægesekretærer strækker sig over 8 dages kursus, og udbydes i Kolding

Pædagogik og kommunikation - Akademi i sundhedspraksis for lægesekretærer, Kolding

Der er undervisning fra kl. 8.30 til 14.00 på følgende dage:

Undervisningen vil finde sted i forår 2024, men de præcise datoer er endnu ikke fastlagt. Du vil modtage en besked med datoerne, så snart de er tilgængelige.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.