Guide til efteruddannelse for ledige

Efteruddannelser når du modtager dagpenge – hvad er dine muligheder og rettigheder?

Uddannelses- og kursusmuligheder for ledige

Vi hjælper dig med at øge din markedsværdi ved at tilbyde kurser af høj kvalitet, som fylder nye jobrettede kompetencer i din rygsæk. Der er både kurser, der foregår som traditionel holdundervisning og som digital undervisning. 

Holdundervisning
Du kan vælge mellem følgende jobrettede uddannelse, der tilbydes som holdundervisning:


Digitalt læringscenter
Du kan vælge mellem en række af jobrettede kurser, der afvikles i vores digitale læringscenter - IBC 360.

Positivlisten
Derudover har du mulighed for at vælge enkeltfag fra den regionale positivliste og den nationale positivliste. Du kan finde den aktuelle regionale positivliste ved de Regionale Arbejdsmarkedsråd, og den nationale positivliste ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Få en jobplan
Alle IBC’s uddannelser kan tages af ledige, hvis uddannelserne bliver godkendt som en del af en jobplan. For at få godkendt en jobplan skal du kontakte dit jobcenter og A-kasse.

 

Efteruddannelses katalog 

Efteruddannelse 6 ugers jobrettet uddannelseskatalog

 

Få et gratis karrieremøde på IBC

Når du er blevet ledig, kan det være en jungle at finde rundt i de forskellige efteruddannelsesmuligheder og kurser for ledige. Ud over at sætte dig ind i de mange regler på området skal du også finde ud af, hvilke fagområder du ønsker at øge dine kompetencer inden for.

For at hjælpe dig godt på vej får du i nedenstående et overblik over dine rettigheder og muligheder som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Har du yderligere spørgsmål, tilbyder vi et gratis karrieremøde på IBC eller vejledning pr. telefon og mail.

E-mail: info@ibc.dk
Hovednummer: (+45) 72 24 17 00

 

Din uddannelse afgør, hvordan du kan søge om uddannelse som ledig

Er du faglært, ufaglært eller har en kort uddannelse?
Er du faglært, ufaglært, eller har en erhvervsfaglig uddannelse - evt. i kombination med en kort videregående uddannelse, så har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurset er gratis, men skal godkendes af din a-kasse først.

Har du en videregående uddannelse?
Alle IBC’s uddannelser kan tages af ledige med videregående uddannelser fra fx. seminariet eller universitetet, hvis de bliver godkendt som en del af en jobplan. For at få godkendt en jobplan, skal du kontakte dit jobcenter og a-kasse.

Hvornår og hvor længe?
Du kan påbegynde jobrettet uddannelse, når du har 5 ugers ledighed. Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb du kan tage som jobrettet uddannelse.

Hent rådgivning om dine muligheder i a-kassen, på jobcenteret og hos IBC - gerne så snart du er blevet opsagt.

Vejledning, godkendelse og betaling

Vil du søge jobrettet uddannelse, beder du om vejledning i jobcentret. Jobcentret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første jobsamtale, hvis du anmoder om det. Du skal aftale med jobcentret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet, da det er jobcentret, der betaler kursusafgiften.

A-kassen kan godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret. Dette sker på blanketten AR237. Din a-kasse skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. 

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med IBC. Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcentret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter “Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”. Hør om dine muligheder på dit jobcenter.

Befordringsgodtgørelse og tilskud til kost og logi for ledige
Deltager du i AMU-kurser som led i din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få befordringsgodtgørelse fra a-kassen til din deltagelse.

Har du over 60 km til uddannelsesstedet, kan du søge tilskud til kost og logi gennem jobcentret ved deltagelse i AMU-kurser. Du kan læse mere om regler og satser på www.veug.dk.

Du kan selv betale
Kan du ikke få kurser eller uddannelse igennem din a-kasse eller på en jobplan, har du stadig mulighed for at deltage, hvis du selv betaler. Der kan udbetales dagpenge, hvis du deltager i undervisning med under 20 timer om ugen. Dette er den såkaldte ”20 timers regel”. Kurset eller uddannelsen skal blot have en varighed på under 20 timer om ugen. Du vil selv blive opkrævet deltagerbetalingen.

Kontakt din a-kasse for at høre mere om dine muligheder.

Sådan får du i praksis godkendt din deltagelse på kurset eller uddannelsen
Tilmeldingen til et kursus eller en uddannelse for ledige er forskellig og afhænger af, om du er i 1. eller 2. ledighedsperiode. 

Er du i 1. ledighedsperiode (1-9 måneder) med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du:

  • kontakte dit jobcenter og bede dem om en vejledningssamtale, hvor du kan udtrykke dine ønsker til kurser eller uddannelser (datoen for vejledningssamtalen skal du bruge til din efterfølgende godkendekse i a-kassen).

Fra IBC modtager du blanketten AR237 om bekræftelse af ret til 6 ugers jobrettet uddannelse som pdf i din e-boks. Du skal:

  • udfylde Rubrik 1 og underskrive blanketten
  • aflevere eller sende blanketten til din a-kasse
  • følge op på, at a-kassen underskriver blanketten og returnerer den til IBC senest 10 dage før kursusstart. Du kan først starte på kurset eller uddannelsen, når vi har en godkendelse fra din a-kasse.

Bemærk: For at åbne pdf'en kan det være nødvendigt at benytte Internet Explorer eller gemme pdf'en på din computer og derefter åbne den med Adobe Acrobat. 

Er du i 2. ledighedsperiode, har mistet retten til dagpenge, flexjob visiteret mv., skal du:

  • printe bekræftelsen på din reservation, som du modtager på mail fra IBC
  • kontakte dit jobcenter eller anden aktør (fx Kolding Kommune) og søge om godkendelse til kurset eller uddannelsen på baggrund af bekræftelsen.

Godkender jobcentret eller din anden aktør din deltagelse på kurset eller uddannelsen, udarbejder de en jobplan, hvori kurset eller uddannelsen indgår. Når du har fået godkendelsen hos din sagsbehandler, bedes du straks give den pågældende kursuskoordinator hos IBC besked herom, så vedkommende endeligt kan tilmelde dig kurset eller uddannelsen.  

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.