Klimaregnskab og ESG i praksis

Få viden og konkrete redskaber til at udarbejde et Klimaregnskab og en ESG-rapport.
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

Du får en solid forståelse for grundlæggende bæredygtighedsbegreber, og lærer at navigere i komplekse områder som virksomhedens klimaaftryk, sociale og ledelsesmæssige faktorer.

Gennem praktiske øvelser vil du blive fortrolig med at indsamle og dokumentere data, og du vil få mulighed for at bidrage aktivt til udarbejdelsen af din virksomheds Klimaregnskab og ESG-rapport.

Du vil samtidig få redskaber til at drøfte bæredygtighed i virksomheden med dine kollegaer, kunder og leverandører.

På kurset lærer du om:

  • Bæredygtighedsbegreber (de grundlæggende)
  • Klimaregnskab og ESG-rapport med baggrunden for, hvorfor de giver mening at lave, også selvom lovgivning ikke nødvendigvis foreskriver det.
  • Klimakompasset - du lærer at udarbejde virksomhedens Klimaregnskab gennem brug af Klimakompasset (Klimakompasset, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, får du adgang til med MitID).
  • Klimaregnskab samt ESG-rapport med Identifikation af standarder til brug til, herunder proces for dataindsamling, f.eks. gennem datastyringsprincipper fra IDG.
  • Virksomhedens Klimaregnskab samt ESG-rapport kan ikke indeholde alt, der skal træffes valg. Du lærer at prioritere, hvad der er væsentligt at have med
  • Identificering af potentiale for forbedring af områder i din virksomhed til næste års rapport.
  • Dokumentation af dine data, så der undgås greenwashing, hvor virksomheden fremstår mere bæredygtig, end den reelt er.

Få et hurtigt overblik over forløbet

Claus Baltzer giver i videoen et hurtig overblik over indhold på uddannelsen. Under dit underviserteam her på siden kan du læse mere om Claus Baltzer.

Dit og virksomhedens udbytte

Som kursist får du værktøjer til at hjælpe din virksomhed, når der skal udarbejdes Klimaregnskab og ESG-rapportering. Du lærer at lave virksomhedens ESG-rapportering herunder identifikation af nøgletal, måltal, standarder og dataindsamling og hvordan data skal dokumenteres.

Du vil via drøftelser med de øvrige kursister kunne idégenerere til jeres Klimaregnskab og ESG-rapport.

Med en medarbejder der har gennemført kurset, vil din virksomhed stå rigtig stærkt, når der skal udarbejdes Klimaregnskab og ESG-rapport.

Kursusbeskrivelse

Kurset er på 7 dage - opdelt i 3 moduler af 2-3 dage, og du tager uddannelsen over 3 uger.

Kurset veksler mellem teori og praktiske opgaver.

Første modul – Introduktion til Klimaregnskab samt ESG-rapportering (3 dage)

På dette modul opnår du viden om bæredygtighedsbegreber og bliver introduceret til, hvad et Klimaregnskab er, og hvordan det i praksis kan udarbejdes. Du får ligeledes indsigt i, hvad ESG er, og hvordan ESG-rapportering i hovedtræk foregår.

Andet modul – Virksomhedens Klimaregnskab (2 dage)

Vi dykker endnu længere ned i arbejdet med klimaregnskabet, og giver dig færdigheder, så du efterfølgende kan lave et Klimaregnskab i din virksomhed samt foreslå mulige klimaforbedringer i virksomheden.

Tredje modul – ESG-rapportering (2 dage)

Vi går længere ned i detaljerne omkring ESG herunder nøgletal, måltal, standarder og dataindsamling, hvor data skal kunne dokumenteres. Du opnår færdigheder, så du kan lave en ESG-rapportering i din virksomhed og få næste års rapport til at se endnu bedre ud, da du kan udpege mulige forbedringsområder.

Underviserteamet bag

Claus Baltzer

Chefkonsulent hos IBC

Claus er uddannet Cand.Oecon. med speciale i Public Policy fra Syddansk Universitet.
Han har arbejdet med beskæftigelsesområdet og de seneste år været VEU-koordinator i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Claus har samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, parter, a-kasser og jobcentre til understøtning af indsatser for jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Han har været projektleder i en lang række rekrutteringsprojekter både i kommuner og private virksomheder som Taxa Syd, Godik samt Munck.

Claus er på IBC specialist i projektarbejde, har erfaring i kurser til både ledige og medarbejdere og underviser i Klimaregnskab og ESG-rapportering.

Du får et dansk hæfte til klimaregnskab og ESG i praksis.

Som deltager får du en digital version af Claus Baltzers' kompakte hæfte på dansk til klimaregnskab og ESG i praksis. Hæftet indeholder både klimakompasset fra Erhvervsstyrelsen og ESG-elefanten fra Sustania Company. Hæftet er et rigtig godt arbejdsredskab, som du kan bruge, når du kommer hjem fra kurset, og du skal have din nye viden omsat til praksis i din virksomhed.

ESG_Kursus_2024.jpg

Målgruppe

Kurset er for dig, der ønsker at opnå konkrete kompetencer, så du i praksis kan være med til at udarbejde en virksomheds Klimaregnskab og ESG-rapport.

Kurset foregår på et grundlæggende niveau. Der stilles derfor ikke krav til forudgående viden eller uddannelse.

Pris

DKK 4780,- momsfrit

Faglærte og ufaglærte får tilskud.
AMU-fag og pris fra DKK 1456,-

Praktisk info

Klimaregnskab og ESG i praksis strækker sig over 7 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Klimaregnskab og ESG i praksis, Kolding - 11/09/2024

Der er undervisning følgende dage kl. 08.15 - 15.40:

Modul 1
11. september AMU-fag 21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab
12.-13. september AMU-fag 49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Modul 2
25.-26. september AMU-fag 21097 Virksomhedens klimaregnskab

Modul 3
09.-10. oktober AMU-fag 21096 Virksomhedens ESG-rapportering

 

Virkomhedskurser

Prøver

AMU-fag og pris

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 4780,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 1456,- momsfrit. Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab  DKK 208
49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering DKK 416
21097 Virksomhedens klimaregnskab DKK 416
21096 Virksomhedens ESG-rapportering DKK 416

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 1.456

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Hele bygningen er i træ, og rammerne på denne fabrik er lys, kunst, plantevægge og rislende vand.

Klimaregnskab og ESG i praksis strækker sig over 7 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Klimaregnskab og ESG i praksis, Kolding - 11/09/2024

Der er undervisning følgende dage kl. 08.15 - 15.40:

Modul 1
11. september AMU-fag 21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab
12.-13. september AMU-fag 49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Modul 2
25.-26. september AMU-fag 21097 Virksomhedens klimaregnskab

Modul 3
09.-10. oktober AMU-fag 21096 Virksomhedens ESG-rapportering

 

Denne erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelse er officielt anerkendt og delvist finansieret af Undervisningsministeriet. Har du en videregående uddannelse fra fx seminariet eller universitet skal du betale det fulde deltagergebyr: DKK 4780,- eksl. moms. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, og der kan være mulighed for at søge tilskud til transport, kost og logi og tilskud for tabt løn.
Er du selvstændig, kan du også søge om refusion, såfremt du tilhører AMU’s målgruppe, dvs. du er faglært eller ufaglært. Læs mere om Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse. Prisen med tilskud er fra DKK 1456,- momsfrit. Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Følgende AMU-fag indgår i kurset:

21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab  DKK 208
49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering DKK 416
21097 Virksomhedens klimaregnskab DKK 416
21096 Virksomhedens ESG-rapportering DKK 416

Samlet pris for deltagere i AMU-målgruppen
inkl. lån af bøger, materialer og pc
DKK 1.456

Vi tager forbehold for prisændringer som følge af ministerielle tiltag.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.