IT-administrator

IT-administrator uddannelsen er til dig, der vil have stærke IT-kompetencer og en grundig IT-værktøjskasse med videre i dit arbejdsliv.
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

IT-administrator uddannelsen er en erhvervsrettet online deltidsuddannelse, hvor vi fokuserer på, at give dig en formel IT-uddannelse indenfor drift og it-support. Du får både IT-færdigheder på et højt fagligt niveau og en skarp profil inden for IT. Du kan tage uddannelsen som enkeltstående moduler eller fag – eller som en samlet uddannelse. Du læser fagene som fjernundervisning.

Du skal vælge IT-administrator, når du vil:

 • Se din fremtid som IT-administrator, systemadministrator eller IT-supporter
 • Løfte dine IT-kompetencer til et professionelt niveau
 • Lære at vejlede andre i brugen af IT
 • Udbygge paletten af dine IT-værktøjer
 • Vedligeholde dine IT-kompetencer og bygge videre på dine kvalifikationer.
 • Få et it job med gode fremtidsmuligheder i en verden, hvor teknologien udvikler sig hurtigt.

 

Udannelsens opbygning 

IT-administrator uddannelsen består af et grundforløb med 3 fællesfag, derefter vælger du mellem en specialisering med IT-support eller Web-præsentation. 

Grundforløb med 3 fællesfag

 • It i praksis
 • It-udvikling
 • It-kommunikation


Linjen IT-support består af de 3 linjefag

 • Avanceret tekstbehandling med Word
 • Avanceret regneark med Excel
 • Avanceret database med AccessLinjen Web-præsentation består af 2 linjefag

 • Grafisk præsentation
 • Konstruktion af hjemmeside

Linjen IT-support

Lær de avancerede funktioner i Word, Excel og Access. Du lærer at vejlede i forbindelse med at anskaffe anvendelsesprogrammer.

Du kan også mundtligt og skriftligt vejlede og instruere i almindelig og avanceret brug af anvendelsesprogrammer, ligesom du også lærer at tilpasse og integrere programmet med henblik på rationel og brugerorienteret kontorautomation og sagsbehandling.


Der stilles en større, sammenhængende opgave. Opgaven er obligatorisk, dvs. den skal være løst og godkendt, inden du kan indstilles til eksamen.

Avanceret tekstbehandling Word 365

Du lærer brugen af de avancerede funktioner. Du får viden, så du kan se mulighederne i brugen af de enkelte funktioner i en virksomhed.

Tabeller, sektioner, grafik, brevfletning, typografier samt at oprette skabeloner ved brug af formularfelter. Du lærer at indspille og tilrette forskellige typer af makroer og grundprincipperne i Visual Basic, så du kan opbygge dialogbokse til brug ved automatiseringsprocedurer.

Indspilning af makroer og oprettelse af egne dialogbokse ved brug af VBA (Visual Basic for Applications).

Avanceret regneark Excel 365

Du lærer at opbygge både enkle og meget komplicerede, sammensatte modeller. Du lærer at opbygge skabeloner til brug for den enkelte ansatte eller for hele virksomheden. Du får kompetencer til regnearkets avancerede funktioner, fx pivot-tabeller, avancerede funktioner og formler.

Du lærer at lave simple makroer og opbygge dialogbokse til de enkelte modeller og skabeloner til brug ved automatiseringsprocedurer og brug af grundlæggende VBA (Visual Basic for Applications).

Avanceret database Access 365

Du designer formularer ud fra forespørgsler og udarbejder hoved- samt underformularer.

Du åbner andre formularer og udskriver rapporter automatisk. Hændelsesegenskaber; lokale, automatisk genererede hændelsesprocedurer og menuer.

Du opnår kendskab til de forskellige handlinger i en makro og lærer at anvende disse som hændelsesprocedurer. Makroer til åbning/lukning af formularer, udskrivning af rapporter m.m. og til opstart af applikationen.

Du skriver avancerede forespørgsler og anvender indbyggede funktioner. Her vil du også blive introduceret til SQL, funktioner i forespørgsler og forespørgsler direkte fra formularer og forespørgsler til rapporter.

Linjen Web-præsentation

Få de grundlæggende færdigheder til at konstruere og vedligeholde hjemmesider. Du bliver i stand til at strukturere informationer og udarbejde præsentationer til interaktive medier under hensyntagen til forskellige målgrupper. Du kan designe brugergrænsefladen, herunder anvende grafiske virkemidler ved formidling af informationerne. Du kan også administrere hjemmesider og samarbejde med brugerne om vedligeholdelse og videreudvikling af hjemmesider.


Grafisk præsentation

Du lærer at benytte almindeligt anvendte skrifttyper som redskab til fremstilling af læsevenlig tekst og informationsmateriale. Du opnår forståelse for billeder og grafik som en grafisk udtryksform og kan behandle disse teknisk korrekt som printet informationsmateriale, fx billedformater, billedopløsning, billedkorrektion og billedmanipulation.

Du lærer at kombinere tekst, typografi, grafik og billedmateriale til en letforståelig og sammenhængende visuel helhed. Herunder design og layout, grundregler, farve og symmetri, visuelle effekter, rentegning af logoer samt papir- og skærmformater.

Vi benytter programmet Photoshop Elements 12, men har du en større pakke med Photoshop CS, kan du også bruge den.

Konstruktion af hjemmesider

Lær om Internettets grundprincipper – herunder om Internettets historie og udvikling, traditioner og netikette. Internettets opbygning: ISP, hosting, browsere, URL osv. Protokoller: HTTP, FTP, grundlæggende HTML, formatering af tekst med HTML.

Anvendelse af lister og tabeller, interne og eksterne referencer, farver, baggrunde, billeder, grafik, animationer og image mapping samt rammer og formularer. Vi benytter programmet Microsoft Sharepoint Designer, som er gratis. Har du et andet web redigeringsværktøj, kan det også anvendes, men på egen hånd, da vores materialer er bygget op til Sharepoint Designer

Derudover lærer du om avanceret HTML, JavaScript, JavaApplets, Stylesheets strukturering og dokumentation af hjemmesider samt introduktion til lyd på hjemmesider.

 Underviserteamet bag

Kasper Rohde Skeldahl

Chefkonsulent hos IBC

Kasper er uddannet datamatiker med ekspertise i alt fra programmering til sammensætning af IT i virksomhederne. Han har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er Microsoft Office Specialist Master Instructor. 

Derudover er han forfatter til fire bredt anvendte bøger om Excel og Outlook, og følger desuden ivrigt diverse Excel-specialister på nettet. 

I mere end 15 år har Kasper undervist medarbejdere på alle niveauer i mange af landets store og små virksomheder og har på den måde opnået en stor erfaring i, hvad der er med til at give dig det bedste udbytte.

Kasper er specialist i at kunne oversætte virksomheders og kursisters problemstillinger til løsninger - især i Excel. Han elsker at gøre undervisningen spændende og relevant for dig, der er på kursus for at sikre det mest udbytterige indhold, og det er vigtigt for ham, at det også er sjovt at lære. 

Desuden lægger Kasper vægt på, at undervisningen skal være på det niveau, som passer til deltagerne, og han er særlig skarp til at spotte de gode spørgsmål og få dem indlejret i undervisningen.  

Målgruppe


For at blive optaget skal du have gennemført pc-brugeruddannelsen, eller du skal have opnået tilsvarende kvalifikationer gennem dagligt brug af it.

Kontakt IBC's vejleder, som kan vurdere, om dine forudsætninger er tilstrækkelige. Har du en uddannelse som informatikassistent eller en administrationsuddannelse med it som speciale, kan du søge om at blive fritaget for de tre fællesfag.

Nogle fag kræver særlige forudsætninger. Disse krav fremgår af de enkelte fagbeskrivelser. Tilmelding og optagelse foregår for hvert enkelt fag.

Pris

DKK 8850,- ekskl. moms

Praktisk info

IT-administrator strækker sig over Pris og varighed afhænger af valgte fag, og udbydes i Online

Tilmelding til IT-administrator uddannelsen

Der er løbende optag på IT-administrator-uddannelsen. Efter din tilmelding modtager du en mail med bekræftelse på din tilmelding. Derefter bliver du kontaktet, og vi aftaler næmere omkring valg af linjefag, og du kan få svar på evt. spørgsmål om uddannelse. 

Uddannelsesbevis

Kursuscentret udsteder enkeltfagsbevis for hver eksamen, du har bestået. Det er dit bevis for de kompetencer, du har opnået. Uddannelsen er afsluttet, når du har gennemført alle 8 udbudte fag ved skriftlig eksamen, og du har afleveret din afsluttende hovedopgave og bestået den til mundtlig eksamen. Ved uddannelsens afslutning udsteder Kursuscentret et uddannelsesbevis til dig som dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen som IT-administrator.

Priser og varighed af fag 

Kursus

Varighed

Pris

IT i praksis (fællesfag)

60 lektioner eller 6 uger

1.650,-

IT udvikling (fællesfag)

60 lektioner eller 6 uger

1.650,-

IT kommunikation (fællesfag)

60 lektioner eller 6 uger

1.650,-

Grafisk præsentation (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Konstruktion af hjemmesider (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Avanceret tekstbehandling Word (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Avanceret regneark Excel (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Avanceret database Access (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Afsluttende eksamen og hovedopgaveskrivning

30 lektioner eller 4 uger

1.650,-

 

Vi tilbyder dig kursusmoduler fra de forskellige linjeuddannelser for at give dig en bredere og mere fleksibel uddannelse. Derfor kan du kun vælge uddannelsen uden linjebetegnelse hos os. 

 

Eksamen og prøver 

Alle fag afsluttes med en obligatorisk større, sammenhængende opgave, som skal være løst og godkendt, inden du kan indstilles til eksamen. Du har mellem 2 til 3 måneder, afhængigt af hvilket fag du har valgt til at færdiggøre et fag og aflevere den obligatoriske opgave til underviser. Uddannelsen afslutter med et projekt, du skal forsvare til eksamen. 

Du kan vælge at gå til eksamen, når du har afleveret den obligatoriske opgave for hvert fag. Eksamen er skriftlig og varer 2 timer for hvert fag. Den enkelte prøve bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen, hvor karakteren 02 er kravet for at bestå eksamen. Den mundtlige, afsluttende eksamen holder vi efter aftale. Informationer og vejledning om hovedopgaven og generelle eksamensregler får du ved at henvende dig til underviser på uddannelsen. 

 IT-administrator, Online

Virkomhedskurser

Prøver

IT-administrator strækker sig over Pris og varighed afhænger af valgte fag, og udbydes i Online

Tilmelding til IT-administrator uddannelsen

Der er løbende optag på IT-administrator-uddannelsen. Efter din tilmelding modtager du en mail med bekræftelse på din tilmelding. Derefter bliver du kontaktet, og vi aftaler næmere omkring valg af linjefag, og du kan få svar på evt. spørgsmål om uddannelse. 

Uddannelsesbevis

Kursuscentret udsteder enkeltfagsbevis for hver eksamen, du har bestået. Det er dit bevis for de kompetencer, du har opnået. Uddannelsen er afsluttet, når du har gennemført alle 8 udbudte fag ved skriftlig eksamen, og du har afleveret din afsluttende hovedopgave og bestået den til mundtlig eksamen. Ved uddannelsens afslutning udsteder Kursuscentret et uddannelsesbevis til dig som dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen som IT-administrator.

Priser og varighed af fag 

Kursus

Varighed

Pris

IT i praksis (fællesfag)

60 lektioner eller 6 uger

1.650,-

IT udvikling (fællesfag)

60 lektioner eller 6 uger

1.650,-

IT kommunikation (fællesfag)

60 lektioner eller 6 uger

1.650,-

Grafisk præsentation (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Konstruktion af hjemmesider (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Avanceret tekstbehandling Word (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Avanceret regneark Excel (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Avanceret database Access (linjefag)

30 lektioner eller 4 uger

750,-

Afsluttende eksamen og hovedopgaveskrivning

30 lektioner eller 4 uger

1.650,-

 

Vi tilbyder dig kursusmoduler fra de forskellige linjeuddannelser for at give dig en bredere og mere fleksibel uddannelse. Derfor kan du kun vælge uddannelsen uden linjebetegnelse hos os. 

 

Eksamen og prøver 

Alle fag afsluttes med en obligatorisk større, sammenhængende opgave, som skal være løst og godkendt, inden du kan indstilles til eksamen. Du har mellem 2 til 3 måneder, afhængigt af hvilket fag du har valgt til at færdiggøre et fag og aflevere den obligatoriske opgave til underviser. Uddannelsen afslutter med et projekt, du skal forsvare til eksamen. 

Du kan vælge at gå til eksamen, når du har afleveret den obligatoriske opgave for hvert fag. Eksamen er skriftlig og varer 2 timer for hvert fag. Den enkelte prøve bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen, hvor karakteren 02 er kravet for at bestå eksamen. Den mundtlige, afsluttende eksamen holder vi efter aftale. Informationer og vejledning om hovedopgaven og generelle eksamensregler får du ved at henvende dig til underviser på uddannelsen. 

 IT-administrator, Online

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.