IT-administrator

IT-administrator uddannelsen er til dig, der vil have stærke IT-kompetencer og en grundig IT-værktøjskasse med videre i dit arbejdsliv.
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

IT-administrator uddannelsen er en erhvervsrettet online deltidsuddannelse, hvor vi fokuserer på at give dig en formel IT-uddannelse inden for drift og it-support. Du får både IT-færdigheder på et højt fagligt niveau og en skarp profil inden for IT. Du kan tage uddannelsen som enkeltstående fag – eller som en samlet uddannelse. Du læser fagene som fjernundervisning.

Du skal vælge IT-administrator, når du vil:

 • Se din fremtid som IT-administrator, systemadministrator eller IT-supporter
 • Løfte dine IT-kompetencer til et professionelt niveau
 • Lære at vejlede andre i brugen af IT
 • Udbygge paletten af dine IT-værktøjer
 • Vedligeholde dine IT-kompetencer og bygge videre på dine kvalifikationer.
 • Få et IT job med gode fremtidsmuligheder i en verden, hvor teknologien udvikler sig hurtigt.

 

Udannelsens opbygning 
IT-administrator uddannelsen består af et grundforløb med 3 linjefag, specialefag og en afsluttende projektopgave.

På IBC har vi sammensat uddannelsen med følgende fag: 

 • IT i praksis
 • IT-udvikling
 • IT-kommunikation
 • Avanceret tekstbehandling med Word
 • Avanceret regneark med Excel
 • Grafisk præsentation
 • Webkommunikation
 • Hovedopgave med afsluttende eksamen

Fjernundervisning hjemmefra

Dette kursus er fjernundervisning. Det betyder, at du tager kurset som e-læringsundervisning online i eget tempo, og når det passer dig.

Du arbejder online med opgaver, tekster, lydfiler og videomateriale. Derudover er der vejledning tilgængelig online.

IT i praksis

Du lærer om hardware, herunder interne og eksterne enheder, netværk og internet. Administration og tuning af styresystem samt digital dokumenthåndtering og Work Flow Management.

Virksomheden som et system, grundlæggende database-design, beskrivelsesværktøjer, grundlæggende normalisering og E/R-diagrammering, integration med andre kontorværktøjer, udtræk, rapporter og simpel SQL.

Her arbejder vi også med valg og anskaffelse af IT-udstyr samt kontorpakker, hvori der indgår alt fra kravspecifikation, udarbejdelse af tilbudsgrundlag, vurdering af tilbud, aftaleforhold til arbejdsmiljø og sikkerhed.

IT-udvikling

Lær om metodekendskab, projektetablering og projektorganisation. Interview- og mødeteknik til fremskaffelse af oplysninger. Systemudviklingsmodeller og metoder.

Foranalyse og analyse, aktiviteter i analysefaserne, systemdefinition, systemvalg, krav, BATOFF. Beskrivelse af problem- og anvendelsesområde, struktur, adfærd, funktionalitet. Brug og aktører.

Design og konstruktion, brugervenlighed og design af mindre systemer.

Test og implementering, forskellige former for test. Forskellige muligheder for implementering af nyt system i virksomheden. Brugeraccept i forbindelse med nyt system.

IT-kommunikation

Introduktion til datakommunikation, hvor du lærer om bits og bytes, båndbredde, seriel og parallel transmission, kompression, korrektion, digital- og analogsignalering, base- og broadband, synkron og asynkron, opkald/fast forbindelse, transmissionsmedier, bærebølger, modulationsformer, duplex, halv duplex og simplex, protokoller og standarder. Nyeste inden for WIFI-muligheder.

OSI-modellen og de syv lags funktioner i OSI-modellen.

Lokalnet, herunder Ethernet, Token Ring, trådløse net, protokoller, topologier, netværksudstyr, herunder hub, bridge, switch, router, firewall, gateway.

Fjernnet og teletjenester, Datex, Datapak, ISDN, Frame relay, XDSL ADSL og ATM, Fibertjenester, Internettet og TCP/IP, Nyhedstjenester, indstillinger i browser/e-mail, FTP og specialprogrammer.

Avanceret tekstbehandling Word 365

Du lærer brugen af de avancerede funktioner. Du får viden, så du kan se mulighederne i brugen af de enkelte funktioner i en virksomhed.

Tabeller, sektioner, grafik, brevfletning, typografier samt at oprette skabeloner ved brug af formularfelter. Du lærer at indspille og tilrette forskellige typer af makroer og grundprincipperne i Visual Basic, så du kan opbygge dialogbokse til brug ved automatiseringsprocedurer.

Indspilning af makroer og oprettelse af egne dialogbokse ved brug af VBA (Visual Basic for Applications).

Avanceret regneark Excel 365

Du lærer at opbygge både enkle og meget komplicerede, sammensatte modeller. Du lærer at opbygge skabeloner til brug for den enkelte ansatte eller for hele virksomheden. Du får kompetencer til regnearkets avancerede funktioner, fx pivot-tabeller, avancerede funktioner og formler.

Du lærer at lave simple makroer og opbygge dialogbokse til de enkelte modeller og skabeloner til brug ved automatiseringsprocedurer og brug af grundlæggende VBA (Visual Basic for Applications).

Grafisk præsentation

Du lærer at benytte almindeligt anvendte skrifttyper som redskab til fremstilling af læsevenlig tekst og informationsmateriale. Du opnår forståelse for billeder og grafik som en grafisk udtryksform og kan behandle disse teknisk korrekt som printet informationsmateriale, fx billedformater, billedopløsning, billedkorrektion og billedmanipulation.

Du lærer at kombinere tekst, typografi, grafik og billedmateriale til en letforståelig og sammenhængende visuel helhed. Herunder design og layout, grundregler, farve og symmetri, visuelle effekter, rentegning af logoer samt papir- og skærmformater.

Vi benytter programmet Photoshop Elements 12, men har du en større pakke med Photoshop CS, kan du også bruge den.

Webkommunikation

Her lærer du om al den kommunikation der foregår på nettet – både den mellem maskinerne og den mellem mennesket der benytter dem. Du lærer at anvende teori og metoder inden for kommunikation, interaktion og it. Herigennem at kunne analysere og opbygge webbaserede informationsarkitekturer. Vi arbejder med følgende emner:

 • Online kommunikation
 • SEO - søgemaskineoptimering
 • Optimering af virksomhedens hjemmeside
 • Benyttelse af Google Adwords
 • Billeder, video og tekst til nettet

Hovedopgave med afsluttende eksamen

For at afslutte det samlede forløb på den bedst mulige måde, afsluttes uddannelsen med en eksamen hvor du har skrevet en større samlet opgave, som er hovedemnet til den mundtlige eksamen. Den mundtlige, afsluttende eksamen afholdes efter aftale.

Den afsluttende eksamen kan fx være en case fra en tilknyttet virksomhed, eller noget du selv mener, der kunne være et behov for. Du kan samle emner og indhold fra fx 3-4 af dine fag eller blot nøjes med et par af dem og så gå mere i dybden. Du arbejder ud fra en teoretisk/praktisk tilgang, hvor du anvender den lærte teori til at løse en given problemstilling.

Du kan altid høre nærmere om de enkelte fag og hovedopgaven ved at tage fat i os.

Underviserteamet bag

Kasper Skeldahl

Chefkonsulent hos IBC

Kasper er uddannet datamatiker med ekspertise i alt fra programmering til sammensætning af IT i virksomhederne. Han har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er Microsoft Office Specialist Master Instructor. 

Derudover er han forfatter til fire bredt anvendte bøger om Excel og Outlook, og følger desuden ivrigt diverse Excel-specialister på nettet. 

I mere end 15 år har Kasper undervist medarbejdere på alle niveauer i mange af landets store og små virksomheder og har på den måde opnået en stor erfaring i, hvad der er med til at give dig det bedste udbytte.

Kasper er specialist i at kunne oversætte virksomheders og kursisters problemstillinger til løsninger - især i Excel. Han elsker at gøre undervisningen spændende og relevant for dig, der er på kursus for at sikre det mest udbytterige indhold, og det er vigtigt for ham, at det også er sjovt at lære. 

Desuden lægger Kasper vægt på, at undervisningen skal være på det niveau, som passer til deltagerne, og han er særlig skarp til at spotte de gode spørgsmål og få dem indlejret i undervisningen.  

Målgruppe


For at blive optaget skal du have it kvalifikationer på et helt almindeligt brugerniveau. 

Er du i tvivl kontakt IBC's vejleder, som kan vurdere, om dine forudsætninger er tilstrækkelige. Har du en uddannelse som informatikassistent eller en administrationsuddannelse med it som speciale, kan du søge om at blive fritaget for de tre linjefag.

Du skal arbejde på din egen computer med internetadgang og Office 365 pakken. Har du ikke Office 365, stiller vi den til rådighed, så længe du er tilmeldt uddannelsen.

Vælger du faget Grafisk præsentation, skal du have Photoshop Elements 12 eller en nyere/bedre version. Tilmelding og optagelse foregår for hvert enkelt fag.

Pris

DKK 11400,- ekskl. moms

Praktisk info

IT-administrator strækker sig over Varighed og pris afhænger af valgte fag, og udbydes i Online

Tilmelding til IT-administrator uddannelsen

Der er løbende optag på IT-administrator uddannelsen. Efter din tilmelding modtager du en mail med bekræftelse på din tilmelding. Du bliver kontaktet, og vi aftaler næmere omkring valg af fag, og du kan få svar på eventuelle spørgsmål om uddannelsen. 

Uddannelsesbevis

Tager du hele IT-administratoruddannelsen, skal den være afsluttet senest 4 år efter, du er påbegyndt det første fag. Kursuscentret udsteder enkeltfagsbevis for hver eksamen, du har bestået. Det er dit bevis for de kompetencer, du har opnået. Uddannelsen er afsluttet, når du har gennemført alle 7 udbudte fag ved skriftlig eksamen, og du har afleveret din afsluttende hovedopgave og bestået den til mundtlig eksamen. Ved uddannelsens afslutning udsteder Kursuscentret et uddannelsesbevis til dig som dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen som IT-administrator.

Priser og varighed af fag 

Fag

Varighed

Pris

IT i praksis 7360

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

IT-udvikling 7361

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

IT-kommunikation 7362

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

Avanceret tekstbehandling med Word 7363

30 timer eller 3 uger

    750,-

Avanceret regneark med Excel 7364

30 timer eller 3 uger

    750,-

Grafisk præsentation 7375

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

Webkommunikation 7377

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

Hovedopgave og afsluttende eksamen 7382

60 timer eller 6 uger

 1.650,-


Eksamen 

Alle fag afsluttes med en obligatorisk større, sammenhængende opgave, som skal være løst og godkendt, inden du kan indstilles til eksamen. Du har mellem 2 til 3 måneder, afhængigt af hvilket fag du har valgt at færdiggøre, til at aflevere den obligatoriske opgave til underviser. Uddannelsen afslutter med et projekt, du skal forsvare til en mundtlig eksamen. 

Du kan vælge at gå til eksamen, når du har afleveret den obligatoriske opgave for hvert fag. Eksamen er skriftlig og varer 2 timer for hvert fag. Din løsning bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen, hvor karakteren 02 er kravet for at bestå eksamen. Den mundtlige, afsluttende eksamen holder vi efter aftale. Informationer og vejledning om hovedopgaven samt generelle eksamensregler får du ved at henvende dig til underviser på uddannelsen. 

IT-administrator, Online

Virkomhedskurser

Prøver

IT-administrator strækker sig over Varighed og pris afhænger af valgte fag, og udbydes i Online

Tilmelding til IT-administrator uddannelsen

Der er løbende optag på IT-administrator uddannelsen. Efter din tilmelding modtager du en mail med bekræftelse på din tilmelding. Du bliver kontaktet, og vi aftaler næmere omkring valg af fag, og du kan få svar på eventuelle spørgsmål om uddannelsen. 

Uddannelsesbevis

Tager du hele IT-administratoruddannelsen, skal den være afsluttet senest 4 år efter, du er påbegyndt det første fag. Kursuscentret udsteder enkeltfagsbevis for hver eksamen, du har bestået. Det er dit bevis for de kompetencer, du har opnået. Uddannelsen er afsluttet, når du har gennemført alle 7 udbudte fag ved skriftlig eksamen, og du har afleveret din afsluttende hovedopgave og bestået den til mundtlig eksamen. Ved uddannelsens afslutning udsteder Kursuscentret et uddannelsesbevis til dig som dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen som IT-administrator.

Priser og varighed af fag 

Fag

Varighed

Pris

IT i praksis 7360

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

IT-udvikling 7361

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

IT-kommunikation 7362

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

Avanceret tekstbehandling med Word 7363

30 timer eller 3 uger

    750,-

Avanceret regneark med Excel 7364

30 timer eller 3 uger

    750,-

Grafisk præsentation 7375

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

Webkommunikation 7377

60 timer eller 6 uger

 1.650,-

Hovedopgave og afsluttende eksamen 7382

60 timer eller 6 uger

 1.650,-


Eksamen 

Alle fag afsluttes med en obligatorisk større, sammenhængende opgave, som skal være løst og godkendt, inden du kan indstilles til eksamen. Du har mellem 2 til 3 måneder, afhængigt af hvilket fag du har valgt at færdiggøre, til at aflevere den obligatoriske opgave til underviser. Uddannelsen afslutter med et projekt, du skal forsvare til en mundtlig eksamen. 

Du kan vælge at gå til eksamen, når du har afleveret den obligatoriske opgave for hvert fag. Eksamen er skriftlig og varer 2 timer for hvert fag. Din løsning bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen, hvor karakteren 02 er kravet for at bestå eksamen. Den mundtlige, afsluttende eksamen holder vi efter aftale. Informationer og vejledning om hovedopgaven samt generelle eksamensregler får du ved at henvende dig til underviser på uddannelsen. 

IT-administrator, Online

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.