VEU-godtgørelse og tilskud

Mange af IBC Kursers uddannelser og korte kurser udløser mulighed for at søge om VEU-godtgørelse - vel at mærke, hvis du er i VEU-målgruppen.

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

VEU-godtgørelse

Du eller din arbejdsgiver kan være berettiget til VEU-godtgørelse, hvis du ikke har en højere eller videregående uddannelse. Ansøgning om VEU-godtgørelse sker automatisk via hjemmesiden https://www.voksenuddannelse.dk, hvor du dog skal angive, hvilken form for tilskud, du søger om. Det gør du ved at "rette ansøgningsgrundlaget".

 

Hvem er i VEU målgruppen?

Som udgangspunkt er du i VEU-målgruppen, hvis ikke du har en højere eller videregående uddannelse. Det er AUB, der administrerer ordningen og afgør, om du er VEU-berettiget. 

 

Om VEU-godtgørelsen

Er du i VEU-målgruppen, kan du få VEU-godtgørelse for de dage, du er væk fra arbejdet for at være på kursus eller deltage i online seminarer. Satsen svarer i 2021 til 100 % af dagpengesatsen.

 

Tilskud til transport

Har du ret til VEU-godtgørelse, og har du over 24 km fra hjem til skole (t/r), kan du få tilskud til transport. Tilskuddet er 0,99 kr. pr. km, og det er gældende per 1. januar 2022.

Ved daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted t/r gives der tilskud til maksimalt 576 km pr. dag. Ved befordring mellem indkvarteringssted og bopæl i forbindelse med weekender mv. er maksimumgrænsen 400 km pr. rejse.

 

Tilskud til kost og logi

Du er berettiget til tilskud til kost og logi, hvis du er i VEU-målgruppen og har mere end 60 km til uddannelsesstedet. Du kan kun få tilskud til kost og logi, hvis du overnatter i Kolding, Aabenraa eller Fredericia. Det nøjagtige tilskud til kost og logi afhænger af en vurdering af, om du for eksempel kan nå hjem til aftensmad på modulets sidste dag. Du kan maksimalt få DKK 500 pr. døgn.

 

Hvordan foregår det rent praktisk, hvis du er i VEU målgruppen, har mere end 60 km til kursusstedet og overnatter i Fredericia, Kolding og Aabenraa?

Du reserverer selv værelse og afregner med hotellet. Efterfølgende afleverer du kvitteringer for overnatning og kvitteringer for kost til IBCs administration. Herefter bliver tilskudet udbetalt. Hvis dine udgifter til kost og overnatning overstiger DKK 500, kan du maks få DKK 500. Samlet set kan du altså maksimalt modtage DKK 500 i tilskud til kost og logi.

Bemærk, at vi tager forbehold for ændringer pga. ministerielle tiltag. IBC kan ikke holdes ansvarlig for, om du rent faktisk modtager VEU-godtgørelse eller tilskud til transport, kost og logi.

 

Læs også om

 

Andre tilskudsordninger

 

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.