Malene L. Seifen

Vejleder og administrativ leder hos IBC

Malene er uddannet markedsøkonom suppleret med en BA of Honours i international handel og kultur fra IBS Groningen i Holland/Macau. Desuden er hun i gang med diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Malene udarbejder individuelle kompetencevurderinger, realkompetencevurderinger og foretager karrievejledning i forhold til valg af efteruddannelse.

For Malene handler vejledning om at understøtte den enkelte eller en virksomhed med et efteruddannelsesbehov i at finde de muligheder, uddannelsessystemet byder på. Hun elsker at udfordre systemet, så vores kursister eller virksomheder får tilrettelagt det bedst mulige forløb for dem.

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.