IClinSMEs

IClinSMEs-projektet, finansieret som en del af EU-programmet Erasmus+, har til formål at analysere små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) efterslæb i brugen af digitale metoder til implementering af forbrugerbaserede produkt- eller procesinnovationer.

Sammenlignet med store virksomheder er SMV'er ofte mindre innovative, og en EU-dækkende sammenligning viser forsinkelser i især de østeuropæiske lande. For at arbejde med disse udfordringer udvikles en særlig digitaliserings- og innovationsuddannelse som en del af IClinSMEs. Grundlaget for uddannelsesindholdet er skabt af IBC sammen med andre projektpartnere inden for rammerne af best practice-analyser, udført i 13 lande. Det undersøges, i hvilket omfang SMV’er implementerer kundebaserede processer og innovationer, og hvilke digitale teknologier der understøtter dette. På baggrund heraf skabes en værktøjskasse med metoder, digitale applikationer og processer til SMV'er, som skal muliggøre implementering af kundebaserede innovationer.

Under ledelse af Hanseparlamentet vil syv partnere fra Polen, Tyskland, Ungarn og IBC fra Danmark arbejde sammen om projektet over en periode på tre år.

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.