Bettina Dam Rüger Oliver

Chefkonsulent hos IBC

Bettina er læreruddannet i dansk, engelsk, tysk og billedkunst. Hun har desuden en bachelor i erhvervssprogene engelsk og italiensk og en diplomuddannelse i FVU-dansk.

Bettina har mere end 14 års erfaring med dansk-, dansk som andetsprogs- og fremmedsprogsundervisning, ligesom hun har erhvervserfaring fra såvel detailhandel som produktionsvirksomheder.

I undervisningen er Bettina optaget af at skabe rum for din læring, så du får mulighed for at tilegne dig et funktionelt og praksisnært sprog uanset dit udgangspunkt.

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.