Lisa Bærentsen

Underviser og koordinator hos IBC Hovedforløb

Når Lisa udvikler og faciliterer undervisning for kontorelever på forskellige specialer, kombinerer hun sin projektleder-baggrund med et stærkt relationelt fokus. Processen frem mod den endelig fagprøve bliver formet innovativt ud fra IBCs 6 værdier, særligt Grænseoverskridende, Humoristisk storsind og Frihed til ansvar. Hun støtter det kreative og det utraditionelle ved eksempelvis at inddrage dans (Parkinsondans) i neurologi-undervisningen på lægesekretærspecialet.

Som selvudnævnt Verdensmålsentusiast arbejder Lisa helhjertet med IBCs mål om, at alle elever skal kende FN’s 17 verdensmål.
’Uanset om jeg underviser event-, administrations- eller lægesekretærelever, sætter jeg fokus på elevens rolle som medskaber af praktikvirksomhedens kultur og brand. Og de fleste virksomheder vil gerne med på verdensmålsmission eller have hjælp til at formidle og synliggøre deres igangværende arbejde med bæredygtig udvikling, da det styrker både deres brand og CSR-profil’

Lisa’s undervisning tager afsæt i hendes egen erhvervserfaring, der spænder fra bankelev til agil projektleder i en optimeringsfunktion samt selvstændig dansevirksomhed. Dette krydret med kompetencer indenfor Innovative Event Management, Online Marketing og Sundhedsnøglepersonuddannelsen.

Lisa er certificeret i Extended DISC.

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.