Virksomhedens kompetencer

Kompetenceafklaring, kompetenceudvikling, kompetenceløft. Der er mange definitioner, men det handler om at definere medarbejdernes kompetencer for at udvikle og styrke virksomheden i en konkurrencesituation.

At udarbejde en kompetenceoversigt, der kan fungere som en udviklingsplan for den enkelte medarbejder og for virksomheden, er en proces over tid. Men når den er på plads og vedligeholdes, er det et godt værktøj til at vurdere medarbejderens personlige og faglige kompetencer her og nu - og fremadrettet danne grundlag for medarbejder- og virksomhedsudvikling.

Kompetenceværktøjer

Når den enkelte medarbejders faglige og personlige kompetencer skal vurderes/afdækkes, kan du med fordel benytte dig af disse værktøjer:

Jobprofil

- beskriver medarbejderens arbejdsopgaver og prioriteringer her og nu. Jobprofilen kan bruges i forbindelse med omstruktureringer, forandringer i virksomheden og til udviklingsplanlægning for virksomheden og medarbejderen.

Personprofil

- beskriver medarbejderens daglige adfærd, stærke og svage sider, stressorer, indlærings- og kommunikationsstil samt reaktioner over for omgivelser og kolleger.
Efter kompetenceafklaringensforløbet har medarbejderen og virksomheden flere redskaber til den personlige og faglige videreudvikling.

Kompetenceoversigt

- beskriver medarbejderens faglige data, erfaringer fra job og fritid samt kompetenceniveauer. Oversigten giver mulighed for at sætte fokus på de kompetencer, medarbejderen vil udvikle og er et godt udgangspunkt til MUS.

Samarbejd med IBC om profilanalyser

Eksempler på kompetenceafklaringer

Virksomhedens behov for udvikling af sine kompetencer til at matche den fremtidige konkurrencesituation
Medarbejderen i den fusionerede virksomhed med udsigt til nye funktioner og samarbejdsrelationer
Ledelsen i virksomheden, der ønsker at organisere medarbejderne i teams eller projektgrupper

Hvordan kommer du videre?

IBCs konsulenter hjælper gerne dig og virksomheden med at skabe overblik over jeres kompetencer og muligheder for udvikling. Kontakt os, og vi starter med en snak.

Mød IBCs konsulenter

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.