Knud Baastrup Nielsen

Chefkonsulent hos IBC

Knud er uddannet i statskundskab (cand.scient.pol.) og har tidligere arbejdet i Folketinget, centraladministrationen og i en amtskommune. I de seneste mange år har han undervist voksne i grundfagene dansk og matematik (navnlig FVU) samt samfundsfag. En stor del af undervisningen har fundet sted ude i virksomheder og institutioner med henblik på at opkvalificere og uddanne medarbejdere. En anden del har sigtet mod at kompetenceudvikle ledige borgere for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Knud er erfaren bruger af digitale undervisningsmidler. Han finder stor værdi i at lære den enkelte kursist at kende for derigennem at kunne levere den bedste undervisning.

Hans syn på undervisning svarer nøje til dette citat af Søren Kierkegaard:
”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.”

Tilmeld dig nyhedsbrev - få gratis mini e-bøger, tips og tricks og invitationer til gratis morgenseminarer.