Fundraising Manager

Hvordan kommer du fra spørgsmålstegn til dollartegn? Få indblik i den danske fondsverden. Hvad kendetegner et støtteværdigt projekt, og hvorfor kan forberedelse være altafgørende for en bevilling?
Tilbage til kurset

På kurset lærer du om

På dette fundraising kursus bliver du undervist af en erfaren fundraiser, der giver dig de bedste tips til, hvordan du skriver en god fondsansøgning, og hvordan du får bevillingen og dermed en andel af det tocifrede milliardbeløb, der hvert år deles ud.

Underviseren har til daglig fingrene på tastaturet og har desuden flere års erfaring med sig, både hvad angår projektkvalificering og -udvikling, strategiudvikling, implementering og naturligvis hele funding-processen fra A-Z. 

Du får ikke blot den teoretiske rygsæk fyldt op, du kommer også til at afprøve teorierne i praksis, således du går hjem med konkrete og brugbare værktøjer. 

Du lærer at skelne mellem de forskellige typer af fonde og finde frem til den rigtige fond, ligesom du naturligvis lærer at udarbejde en fondsansøgning.

  • Hvad kan der fundraises til?
  • Definér baggrunden for dit projekt
  • Budget- og finansieringsplaner 
  • Interessentanalyse  
  • Kommunikation og formidling
  • Crowdfunding 
  • Tænk som fondsbestyrelsen
  • Fondsansøgningens relevante bilag

UNDERVISEREN FORTÆLLER

Hør Fundraiser Mette Kuntz fortælle om kurset Fundraising manager.  

 

Dit og virksomhedens udbytte

Med dette kursus i fundraising får du et indgående kendskab til, hvad det kræver at gå ud at skaffe eksterne midler til et givent projekt, samt viden om hvilke typer af projekter, der egner sig.

Du lærer at kvalificere og udvikle dit projekt, definere baggrunden for projektet (og hvorfor dette er vigtigt), ligesom du oparbejder kompetencer i forhold til opstilling af projektrelaterede budget- og finansieringsplaner, samt udarbejdelse af interessentanalyser.

Du får ligeledes indsigt i, hvorfor kommunikation og formidling er en vigtig faktor, og du lærer at opstille en konkret kommunikationsplan.

Efter kurset vil du være i stand til at kvalificere og vurdere din organisations projekter, screene fondsmarkedet og finde frem til de rigtige fonde samt køre en funding-proces fra start til slut.

Underviserteamet bag

Mette Kuntz

Fundraising-koordinator i Kolding Kommune

Mette Kuntz er uddannet fundraiser ved Up Front Europe og har flere års erfaring som fundraiser bag sig. Siden 2015 har hun arbejdet fokuseret med strategisk fundraising i Kolding Kommune. Her har hun været idékvinden bag kommunens fundraising-strategi, ligesom hun har stået i spidsen for videreudviklingen til strategi 2.0.

I det daglige er Mette også det udførende led i forhold til realisering af de strategiske mål. Mette har i den forbindelse udviklet nye redskaber og værktøjer til understøttelse af den strategiske satsning, og hun vil dermed bidrage med stor viden og erfaring fra egen praksis. Mette har solid erfaring som underviser, da hun udvikler og afholder interne fundraising-kurser i Kolding Kommune.

"Jeg har været utrolig glad for forløbet, både fordi uddannelsen gav en bred introduktion til området, og fordi det faglige niveau var højt. "

Morten Hechmann Andersen

Marketingchef, Givskud Zoo - Zootopia

Fundraising Manager

"Givskud Zoo har kun i ringe grad brugt fonde til finansiering af nye tiltag. Vi har prøvet os lidt frem med begrænset udbytte. Det var derfor oplagt at tage uddannelsen som Fundraising Manager hos IBC Kurser for at opkvalificere vores fondsarbejde i Givskud Zoo.

Jeg har været utrolig glad for forløbet, både fordi uddannelsen gav en bred introduktion til området, og fordi det faglige niveau var højt. Underviseren havde stor erfaring med fondsarbejde, og det var meget inspirerende at høre, hvordan en professional fundraiser griber opgaven an.

Der var også rig mulighed for at udveksle erfaringer med de andre kursusdeltagere, og det var meget givtigt at give og få feedback på hinandens ansøgninger. Jeg har allerede fået sendt to nye fondsansøgninger, og nu håber jeg bare, at min personlige opkvalificering resulterer i positive tilbagemeldinger fra fondene.

Jeg kan klart anbefale IBC’s uddannelse Fundraising Manager til alle, der arbejder med fondsansøgninger."

På Fundraising Manger får du ”Håndbog i fundraising". Bogen er et godt opslagsværk, du får grundig vejledning i, hvad du kan søge om tilskud til, hvordan du finder den rette fond eller pulje, hvordan du helt konkret søger – og om hvordan god planlægning og kommunikation er vejen til din bevilling.

Fundraising kursus

Målgruppe

Kurset er for dig, der fx er ansat i en frivillig forening og har til opgave at skaffe eksterne midler hjem til foreningen, eller til daglig arbejder som udviklingskonsulent eller proces- og projektleder, hvor ekstern finansiering er en forudsætning for realisering af projektet. Kurset er også relevant for små klubber og foreninger, det drejer sig ikke kun om ansøgninger for store organisationer. 

Du behøver ikke have forudgående kendskab til fundraising. Uanset om du har grundlæggende viden eller ej, vil du på dette kursus få en dybere forståelse og indsigt i faget. 

Pris

DKK 7899,- ekskl. moms

Praktisk info

Fundraising Manager strækker sig over 6 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Fundraising Manager, Kolding - 25/01/2021

Der er undervisning i Kolding følgende dage fra kl. 9.00 - 15.00:

Modul 1 - fag 48763 - 25. og 26. januar
Modul 2 - fag 47299 - 8. og 9. februar  
Modul 3 - fag 46489 - 8. og 9. marts

Firmakurser

Prøver

Uddannelse skal være en oplevelse

I Kolding kan du opleve IBC Innovationsfabrikkens prisbelønnede arkitektur. Rammerne på denne fabrik er kunst, plantevægge, fugle og rislende vand. 

Andre lokationer

IBC Esbjerg
Stormgade 200
6700 Esbjerg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - Tønder
Plantagevej 35
6270 Tønder

Vis adresse på Google maps

 

IBC Kurser - København
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K

Vis adresse på Google maps

Fundraising Manager strækker sig over 6 undervisningsdag(e), og udbydes i Kolding

Fundraising Manager, Kolding - 25/01/2021

Der er undervisning i Kolding følgende dage fra kl. 9.00 - 15.00:

Modul 1 - fag 48763 - 25. og 26. januar
Modul 2 - fag 47299 - 8. og 9. februar  
Modul 3 - fag 46489 - 8. og 9. marts

Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.