Den regionale positivliste

Se listen over kurser udbudt på den regionale positivliste.

 

Kurser på den regionale positivliste

Af listen forneden fremgår den komplette liste af enkeltfag du kan vælge at deltage i på IBC360. Husk at dit jobcenter skal bevilge kurserne. Kontakt dit jobcenter for at høre mere eller hvis du er i tvivl om, hvilken positivliste du hører under.

 

 

Positivliste Syddanmark Antal dage
40007 Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen 2
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2
40012 Personalejura i lønberegning 2
40013 Lønberegning og lønrapportering  2
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1
45963 Konteringsinstruks 1
47189 Online kundeservice og -rådgivning 2
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2
47296 Kundeservice i administrative funktioner  1
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde  1
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport  2

 

 

Positivliste Østjylland Antal dage
40003 Salgsteknik for salgs- og kundeservicemedarbejderen 2
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutning 2
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2
40012 Personalejura i lønberegning  2
40013 Lønberegning og lønrapportering 2
40022 Effektive individuelle brugerflader  1
40331 Salgsplanlægning i Detailhandlen  1
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1
40750 Præsentation af tal i regneark  2
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver  1
40754 Anvendelse af pivottabeller 1
40775 Dynamiske beregninger og diagrammer etb 1
40776 Samarbejde om dokumenter  1
41371 Anvendelse af regneark til statistik  1
43179 Fastlæggelse af mål ved personligt salg  2
44346 Design og automatisering af regneark 2
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter  1
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion  1
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc Windows 10 2
44373 Andvendelse af præsentationsprogrammer  2
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner  3
44478 Reklamationshåndtering  1
44723 Dialog og samarbjede i den offentlige forvaltning  2
44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service  3
45261 Kundeservice  3
45350 Kundeservice i detailhandlen 2
45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis  2
45373 Selvledelse i offentlig forvaltning  2
45948 Økonomistyring i offentlige organisationer  2
45949 Service i borgerservicecenteret  2
45953 E-markedsføring og reklameindsats 2
45928 Økonomisk styring af lageret  2
45961 Kreditorstyring  1
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov  2
45963 Konteringsinstrukser 1
45964 Debitorstyring 2
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2
46128 Mersalg i butikken  2
46489 Informationssøgning på internettet  1
46491 Anvend informationer fra internettet 1
46960 Kontering af køb, salg og drift af biler og ejendom 2
47189 Online kundeservice og rådgivning 2
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram  1
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster  1
47215 Opstillinger og layout i tekst  2
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger  2
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2
47293 E-mail til jobbrug 2
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde  1
47298 Referat- og notatteknik 2
47341 Sociale medier som markedsføringskanal 1
47342 Markedsføring med sociale medier i detailhandlen 2
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2
47382 Anvendelse af periodrisk beregning og registrering  2
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2
47976 Håndtering af personoplysninger  3
49240 Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange 2

 

 

Positivliste Fyn Antal dage
40001 Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2
40337 Opbygning og anvendelse af kundedatabaser i CRM 2
40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen  2
40995 Nye kunder via viral markedsføring  2
45389 Konfliksthåndtering for salgsmedarbejder 1
45961 Kreditorstyring  1
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov  2
45963 Konteringsinstrukser  1
45964 Debitorstyring  2
45965 Placering af resultat og balancekonti 2
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram  2
46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 3
46685 Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 2
47190 Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet  2
47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detailhandlen  1
47342 Markedsføring med sociale medier i detailhandlen  1
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler  2
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport  2
47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring  2
47562 Valg af markedsføringskanal 2

 

 Gratis mini e-bøger fra eksperter, tips og tricks, videoer og invitationer til IBC's gratis morgenseminarer.